(14.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Česká televize něco informovala, že někde na Václaváku bylo 400 lidí. Podle toho, jak jsem mluvil s účastníky té demonstrace, tak jich bylo několik tisíc. Ponechávám stranou tento údaj České televize, ale ona je to docela neuvěřitelná věc. Proč Česká televize ukazuje prázdné náměstí, když já jsem přesvědčen, že úkolem České televize a redaktorů je neukazovat místa, kde se nic neděje, ale být na místech, kde jsou lidé, se kterými se dá mluvit, na něco se jich třeba zeptat? (V sále je velký hluk a neklid.)

Takže já připomínám tento úkol České televize, který není být tam, kde nic není, a kde dokonce nikdo není. Úkol České televize, a já na ni apeluji, je být zítra tam, kde se něco dít bude. (Šum zprava.) Jinak mám problém, že mi to příliš evokuje situaci před sedmnácti lety, kdy nám Česká televize také ukazovala, jak se v této zemi nic neděje a jak se nikde nikdo neshromažďuje. Já se prostě obávám, jestli tohle není projev té staré dobré české předposranosti, když dnes v této zemi vládne strana, která prostě chce rakety, tak prostě shromáždění proti raketám ani Českou televizi nezajímá!

Vyzývám média, aby pravdivě a přesně informovala o debatě, kterou v této zemi povedeme! Měla by si uvědomit, že mají závazek ne vůči nějaké politické straně, ale vůči celému státu a české společnosti. (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: O slovo se přihlásil místopředseda Sněmovny pan Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, nebudu vstupovat ještě do programu této schůze, i když konkrétní bod, který jsme si tady už jednou vyslechli, bych rád, aby Poslanecká sněmovna na návrh klubu KSČM znovu zařadila.

Ale k těm dotazům, které tady předložil pan místopředseda Zaorálek, bych přece jen ještě pro pana předsedu vlády a zejména pro ministra obrany, ministra zahraničí doložil, a to je otázka, která se diskutuje v sousedním Polsku. Moje otázka je zcela jednoznačná: Je možné, aby takové zařízení, které tady bude postaveno, bylo obsluhováno pouze vojáky Armády České republiky?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Prosím paní poslankyně a pány poslance, aby se k návrhu pořadu vyjádřili. O slovo se písemně přihlásil pan poslanec Vojíř, pan poslanec Rath, pan poslanec Koníček, pan poslanec Alexander Černý a pan poslanec Kováčik, pan poslanec Zaorálek. První uděluji slovo panu poslanci Vojířovi. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych přednesl tři návrhy týkající se sněmovních tisků, které jsou uvedeny v pozvánce.

Za prvé. Tisk 92, je to třetí bod pozvánky, vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky, a o změně některých zákonů, bych požádal zařadit pevně jako první bod na pátek 2. 2. tohoto roku. Důvodem je, že hospodářský výbor dneska večer podle lhůty bude projednávat pozměňovací návrhy a na druhé straně si myslíme, že zase by neměla být odkládána možnost, pokud ctěná Sněmovna se rozhodne, že zruší Ministerstvo informatiky, tak, aby tak učinila ještě na této schůzi. (Hluk v sále neutichá.)

Za druhé. Tisk 62, je to pátý bod pozvánky, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přeřadit na příští schůzi. Lhůty byly nastaveny tak, že hospodářský výbor stanovil projednávání tohoto zákona a pozměňovacích návrhů za jednání této schůze.

Co se týče bodu třetího, to je tisk 121, bod 67 pozvánky, národní programy podpory malého a středního podnikání na rok 2007, přeřadit na příští schůzi. Důvodem je to, že příslušný podvýbor projednal tento dokument, nicméně hospodářský výbor vzhledem k lhůtám zařadil projednávání tohoto dokumentu za tuto schůzi, a tudíž by bylo logické, abychom tento dokument probrali na příští, jestli se nepletu, tak březnové schůzi, což si myslím, že splní ještě ten efekt, že je to program pro rok 2007.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Slovo udělím panu poslanci Rathovi. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji do bloku Zprávy doplnit program o návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti útvaru Policie České republiky s působností na celém území České republiky a činnosti útvaru Ministerstva vnitra pro inspekční činnost při plnění jejich úkolů.

Jde o to, že již máme vládu s důvěrou, tudíž je možné se vrátit k některým zásadním kauzám, které ovlivnily mnoho minulých měsíců, a minimálně dá se říci, že budí podezření, že některé policejní útvary se nechovaly standardně, nechovaly se tak, jak se mají, docházelo k únikům informací. Informace byly někdy velmi závažné a je potřeba, aby tato Sněmovna se ptala, co se od té doby stalo. Víte, že se objevily informace o přípravě třeba vraždy plukovníka Kubiceho. Nejsme si jisti a vědomi toho, že by byl někdo obviněn v souvislosti s touto závažnou věcí. Čili tady je potřeba hledat odpovědi na mnohé vyslovené otázky, které se za více než půl roku neposunuly ani o milimetr. Proto musí jaksi podle našeho soudu do té věci zasáhnout Poslanecká sněmovna a pokusit se vnést světlo do poměrně komplikované situace, na kterou by mnoho politických představitelů rádo již zapomnělo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pane poslanče, já bych vás poprosil, jestli byste mně mohl ten návrh předat písemně. Děkuji.

Nyní se ujme slova pan poslanec Vladimír Koníček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, navrhuji zařadit na schůzi nový bod, a to na konec pořadu schůze. Název bodu: Působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007.

Krátké zdůvodnění. Poslanecká sněmovna se obdobným bodem zabývala již na své 7. schůzi dne 5. prosince 2006, a to projednáváním tisku 71. Na webu Poslanecké sněmovny bylo zveřejněno usnesení č. 143, na základě kterého byly vyslány naše jednotky do zahraničí. Vyhledáte-li si hlasování o tomto usnesení, nenajdete ho, protože Sněmovna rozhodovala o jednotlivých akcích, ale o usnesení jako celku hlasováno nebylo. Vojáci tedy byli vysláni do zahraničních misí bez souhlasu Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že by Sněmovna měla napravit tuto drobnou administrativní chybu, a proto navrhuji zařazení tohoto nového bodu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. I vás bych poprosil, jestli byste mi mohl dát návrh písemně.

Dále do rozpravy je přihlášen pan poslanec Alexander Černý. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, páni ministři, dámy a pánové, vnímám snahu vlády uspořádáním společného jednání čtyř výborů, jak už o tom byla před chvíli řeč, k objasnění souvislostí kolem žádosti americké strany o umístění vojenské základny Spojených států na našem území jako snahu o jakousi prvotní informaci. Přesto mi dovolte, abych i při vědomí tohoto kroku požádal o zařazení nového bodu do programu naší schůze.

Ten bod by se měl jmenovat Informace vlády České republiky o žádosti vlády Spojených států amerických o umístění vojenské základny Spojených států na území České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP