Stenografický zápis 11. schůze, 6. února 2007


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Michaela Šojdrová


63. Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2007 spolu s Vyjádřením vlády /sněmovní tisk 108/

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Poslanec Jaroslav Krákora


26. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 14.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.41 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Senátor Martin Mejstřík
Poslankyně Olga Zubová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Marta Bayerová
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec František Bublan
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Škromach
Senátor Martin Mejstřík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Milan Šimonovský
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec František Bublan
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavol Kubuš
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Zbyněk Novotný
Senátor Martin Mejstřík


27. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení

Senátor Adolf Jílek
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Svoboda


28. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení

Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Tom Zajíček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Tom Zajíček


29. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení

Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Karel Černý
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tom Zajíček


31. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení

Náměstek primátora hl. města Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Jan Klas


32. Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., a zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., a zákona č. 203/2006 Sb. /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel
Poslanec Tomáš Hasil
Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Vítězslav Jandák
Hejtman Josef Pavel


3. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - druhé čtení

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Sunkovský
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer


73. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.13 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP