Stenografický zápis 11. schůze, 2. února 2007


Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání zahájeno v 10.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Petr Tluchoř


72. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř


76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Karel Korytář
Poslanec Jaroslav Plachý


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 128/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Kateřina Jacques
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003) /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Jičínský


77. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Pavel Suchánek


78. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 86/ - druhé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Rafaj


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná dohoda mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím a jeho členskými státy, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru /sněmovní tisk 97/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Petr Krill
Poslanec Václav Exner


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsaná ve Varšavě dne 21. června 2006 /sněmovní tisk 110/ - prvé čtení

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Rudolf Kufa


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003 /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Daniel Reisiegel
Poslanec Jan Schwippel


62. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2005 spolu s Vyjádřením vlády /sněmovní tisk 93/

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec David Rath
Poslanec Jozef Kochan
Místopředseda PSP Jan Kasal


64. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 109/

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa


65. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden až červen 2006 /sněmovní tisk 112/

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa


67. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 123/

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslankyně Kateřina Jacques


70. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1347 ze dne 14. listopadu 2004

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Vladimír Koníček


71. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2007

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo ve 13.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP