Stenografický zápis 11. schůze, 1. února 2007


Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Michaela Šojdrová


74. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jiří Hanuš
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Miroslav Opálka


24. Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Bublan
Poslankyně Hana Šedivá
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Jana Rybínová


33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání /sněmovní tisk 11/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka


34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 22/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Bratský
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991) /sněmovní tisk 23/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jan Schwippel
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Břetislav Petr


36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací /sněmovní tisk 26/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Hana Orgoníková


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006 /sněmovní tisk 27/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jiří Dolejš


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Ammánu dne 10. dubna 2006 /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jiří Dolejš


40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou /sněmovní tisk 60/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Exner


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Hamáček


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES /sněmovní tisk 66/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Petr Krill


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES /sněmovní tisk 67/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Rudolf Kufa
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Rudolf Kufa
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení

Poslanec Jan Hamáček


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES /sněmovní tisk 66/ - druhé čtení

Poslanec Jan Hamáček


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES /sněmovní tisk 67/ - druhé čtení

Poslanec Jan Hamáček


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatý dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v Haagu /sněmovní tisk 68/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Kateřina Jacques


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec František Novosad
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec František Novosad
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec František Novosad


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v Ženevě /sněmovní tisk 77/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006 /sněmovní tisk 78/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


75. Ústní interpelace

Poslanec Petr Krill
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Krill
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jiří Čepelka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jiří Čepelka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Stanislav Křeček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Křeček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Hana Orgoníková
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Hana Orgoníková
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Boháč
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Boháč
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Maršíček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Maršíček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Schwippel
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Schwippel
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Hamáček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Hamáček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Lenka Mazuchová
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslankyně Lenka Mazuchová
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Juraj Raninec
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Jiří Hanuš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Petr Červenka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec David Rath
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec David Rath
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec František Bublan
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec František Bublan
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP