(17.30 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Mimo jiné i proto, že mojí prioritou je a zůstává úsilí o budování sociálně spravedlivé společnosti s prosperující ekonomikou a rostoucí životní úrovní obyvatelstva. Jde mi o dynamický rozvoj české ekonomiky, o zlepšování podmínek občanů, o odpovědnou roli státu, o rozvoj demokracie a samosprávy. Podstatou této politiky zůstává pak zejména starost o slušné a důstojné podmínky obyčejných lidí. A právě jejich oprávněné zájmy hodlám jako opoziční politik důsledně prosazovat. Možná v duchu ono známého "spravedliví jsou smělí jak mladý lev", i když velmi dobře vím, že ušlechtilé ideály nepotřebují jen křídla, ale též vhodný terén, z něhož by se mohly odrazit, z něhož by mohly vzlétnout.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi. Slova se ujme paní poslankyně Marcela Mertinová, připraví se paní poslankyně Hana Orgoníková. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se několik minut věnovala parafrázování části programového prohlášení vlády nazvané Občan, rodina a společnost vzdělání a kultury. Cituji naprosto přesně. Tato kapitola zabírá dvě stránky na samém závěru programového prohlášení, nemá žádnou systematickou myšlenkovou osnovu a je pouhým výčtem invencí z výše zmíněných oblastí.

Ocenit bych chtěla, jak se v úvodu píše - cituji: "Vláda bude podporovat maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru a zajistí podmínky pro stabilitu a rozvoj neziskových organizací a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru a zajistí podmínky pro stabilitu a rozvoj neziskových organizací a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru." To jsou totiž slova jako okopírovaná z volebního programu sociální demokracie. Já bych chtěla požádat zástupce neziskových organizací, aby si tato slova dobře zapamatovali.

Už méně kladně se mohu vyjádřit o 18 řádcích z programového prohlášení vlády, které má celkem 16 stran.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Hladina hluku se výrazně zvýšila. Prosím ty, kteří mají jiné priority, než je diskuse o programovém prohlášení vlády, která žádá o důvěru, aby své diskuse přesunuli do předsálí.

Myslím, že teď už můžete mluvit. Prosím.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Takže zpátky k těm 18 řádkům, které jsou věnovány v celém 16stránkovém programovém prohlášení vlády právě oblasti školství. Několik mých předřečníků, právě členů výboru pro školství, zde hovořilo už k této oblasti, ale já pokračuji v tom, co jsem si připravila. Na těchto řádcích je totiž vyjádřena směs ambicí budoucí vlády v oblasti školství. Je mi velice líto, že tato důležitá oblast v tomto neméně důležitém dokumentu zaujímá tak malý prostor. Mrzí mě, že formulace - cituji - "vláda sníží sociální bariéru v přístupu k vysokoškolskému vzdělání" působí právě jako klišé. A ve větě "vláda nezavede školné" se již nepíše kde. Je to snad pokus vytvořit si takto prostor pro jiné kroky? Třeba pro zavedení školného na vysokých školách? Další citace: "Vláda zajisti rovnost podpory vzdělání, které je veřejnou službou, bez ohledu na druh školy nebo jejího zřizovatele." Ovšem tato myšlenka je zase tak trochu science fiction, nereálná. A tento náhled přinejmenším nespravedlivý.

Co mě ale nejvíce rozzlobilo, je odstavec, ve kterém se píše - cituji: "Vláda připraví podmínky pro účelné a efektivní využití prostředků z operačních programů Evropské unie." Například jako první citovaný operační program Vzděláváním ke konkurenceschopnosti. Já se ptám, jestli ten, kdo tyto řádky psal, tuto problematiku zná a tušil vůbec, o čem píše. Operační program se totiž nazývá Vzdělávání pro konkurenceschopnost. A vláda České republiky jej schválila spolu s ostatními operačními programy poprvé 28. června 2006 ve svém usnesení číslo 821, podruhé 15. 11. 2006 ve svém usnesení pod číslem 1302. Stejně chybný je i název druhého operačního programu, který je zde pojmenován jako Věda a výzkum pro inovace. Správný název je operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Oba operační programy jsou velmi významné dokumenty, jejichž obsah byl schválen Evropskou komisí, a jejich implementace bude přísně kontrolována. Nedělejte si prosím iluze, vážení, kdož jste toto vymysleli, že je možné je využít, právě jak se zde v programovém prohlášení vlády píše, především na potřeby podpory regionálního rozvoje.

Možná si můžete myslet, že jsem protivná detailistka, ale školství mě vychovalo k tomu, abych byla přesná, abych si přála, aby školství takové pod vedením svého ministerstva bylo. A věřte, že v Karmelitské, nedaleko od nás, kde Ministerstvo školství sídlí, je stále ještě i po proběhlé personální čistce dostatečné množství odborníků pro tuto oblast. Je totiž potřeba, a doufám, že tuto odpovědnost cítíme všichni, kdo zde sedíme, aby školství bylo oblastí, která bude vzdělávat a vychovávat žáky a studenty, kteří se právě díky své přesnosti a dobrým studijním výsledkům dobře uplatní v celé Evropě, a doufám, že i v celém světě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Marcele Mertinové. Slova se ujme paní kolegyně Hana Orgoníková, připraví se pan poslanec Alexander Černý. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi říci několik vět. Původně připravené připomínky nevyslovím, poněvadž vláda příliš nenaslouchá a jeden její člen tu i pochrupoval. Takže stručně opravdu jen několik vět k části Lidská práva programového prohlášení.

Jistě je nám všem známo, že Listina základních práv a svobod je součástí našeho právního pořádku. Nejde tedy o to, aby se vláda hlásila k respektování lidských práv, jak uvádí v programovém prohlášení, ale aby je účinně uplatňovala a dodržovala.

Deklarace lidských práv byla vyhlášena již za Francouzské revoluce. A za to, aby platila reálně, padaly i hlavy. Nemyslím, že bychom měli jít až tak daleko, i když o několika hlavách bych věděla. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Haně Orgoníkové. Slova se ujme pan poslanec Alexander Černý, kterého ovšem nevidím. Takže dopadne jako paní ministryně Kuchtová, to znamená, že jeho pořadí propadá, a zařadím ho na konec, protože jsem to slíbil paní ministryni. (Hlasy: To je proti jednacímu řádu.) Nemusím myslím nikoho přesvědčovat o tom, že vím, jaký je jednací řád. Diskuse neskončila, takže já - už jsem vás nechal propadnout, pane poslanče.

Slova se ujme pan poslanec Vlastimil Tlustý, kterého také zatím nevidím. Takže také jeho pořadí propadá. Věřím, že přijde za chvilku.

Slova se tedy ujme paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová, která je přítomna a její pořadí nepropadlo. Je přihlášena do rozpravy. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji, pane předsedající.

Pokud by se našel divák, který by v naší rezervaci vydržel celý den sledovat, jak každý z nás by to dělal lépe než ten, který to pravděpodobně dělat bude, mohli bychom jej přesvědčit, snad jen pokud by se vrátil z roční izolace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP