(14.30 hodin)
(pokračuje Šlajs)

Nyní přecházím k návrhu novely volebního zákona na volební systém, který zde byl do roku 2000, tzv. Hagenbach-Bischoff systém, kde vláda hovoří o proporciálním čili poměrném zastoupení. Já se ptám, proč toto nebylo uplatněno při sestavování vlády. Proč je síla 19 poslanců stejná jako poslanců 81? Přece to byla ideální možnost, aby ten systém poměrného zastoupení, která vláda navrhuje uplatnit, byl uplatněn při sestavování vlády. Vidím, pokud byla tato vláda sestavena v této sestavě, že 13 ministrů měla obsadit ODS, 2 ministry lidovci a jednoho ministra zelení. A pokud budu respektovat výsledky hlasování voličů, a nejen podle mandátů, dejme tomu 13 ODS, 2 lidovci, 2 zelení. Proč to nebylo uplatněno? Takže snaha o novelu volebního zákona mi připadá neupřímná.

Pak je zde ještě jeden rekord. Ve vládě sedí politik, který za posledních sedmnáct let vystřídal pět politických stran. Pan vicepremiér a ministr Bursík skutečně vystřídal pět politických stran! Já chci říci, že politika je o poznání, o zrání, že člověk i společnost se vyvíjí a je možné částečně přizpůsobovat své názory. Ve fotbale se staneme fanoušky Sparty, Slavie či Baníku v deseti letech a jsme jím neochvějně na celý život. Politika je živá, názory se vyvíjejí, ale domnívám se, že tolik změn je přesto pro mne těžko pochopitelných.

V závěru bych chtěl říci, že právě na základě Ústavy České republiky a svého poslaneckého slibu jsem dospěl k závěru, že tato vláda ve svém programu nehájí zájmy všech, že hájí zájmy nejmajetnějších vrstev. A proto, jak zde již zaznělo, je to vláda protilidová, že to je vláda, která neřeší harmonický rozvoj společnosti, že to je vláda, která nesjednocuje národ, svým personálním obsazením neskýtá záruku dalšího pozitivního rozvoje společnosti. Proto této vládě nemohu vyjádřit důvěru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šlajsovi. S faktickou se přihlásil pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych upozornit ctěné kolegy na jeden fakt. Přímý přenos Česká televize již nevysílá na programu ČT2, ale pouze na programu ČT24. Vzhledem k nízké penetraci set top boxů a nízkému pokrytí digitálním vysíláním může toto vysílání sledovat pouze malá část obyvatel České republiky. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plevovi. Slova se ujme pan poslanec Vítězslav Jandák, připraví se pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vážený pane předsedající, vážený zbytku vlády, dámy a pánové, jsem velice rád a chtěl bych vzkázat prostřednictvím předsedajícího panu kolegovi Plevovi, že moje žena se dívá. Budu tedy velmi stručný a budu se snažit. (Smích.)

Dámy a pánové, programové prohlášení vlády - no nuda, nuda, nuda. Řekl bych science fiction. Já mám raději v této oblasti literaturu faktu. To se moc nepovedlo. Ale proto tu nejsem. Hodnotili jiní, hodnotili přede mnou. Spíše bych uvedl jeden příklad, na který si někteří zvláště z ODS vzpomenou.

Tento proklínaný Paroubek za dobu 13 měsíců, kdy jsem byl ministrem kultury, si ani jednou nedovolil - neboť by to bylo pod jeho úroveň - aby mě nabádal k nějakým personálním změnám na Ministerstvu kultury. Ale byla to ODS, která, když jsem jmenoval do funkce prvního náměstka pana architekta Formánka, tak jsem byl terčem neustálých útoků, interpelací a upozorňování a udání, jestli si vůbec uvědomuji, co je to za člověka. Protože jsem profesionál, tak jsem se spíš díval na to, jak pracuje, a vzdoroval jsem. Teď najednou… - Je to možná úsměvné. Vy, pane kolego, moc profesionál nejste. - Ale já bych chtěl říci jednu věc: že jsem se díval pouze na jeho pracovní úroveň. A najednou se včera v tisku dozvím, že pan premiér Topolánek tlačí nebohou paní ministryni Třeštíkovou k tomu, aby akceptovala toho proklínaného Formánka. Teď se vás ptám, této ctihodné Sněmovny: Proč asi? Já na to odpovídat nebudu, zkuste si na to odpovědět sami.

Panu premiérovi bych vzkázal, protože na nás přišel se Senecou: Spíš bych řekl, že nová kultura politiky v Čechách mi připomíná dostih trojských koňů.

To je všechno. Děkuji vám. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vítězslavu Jandákovi. S faktickou se přihlásil pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím bych sdělil panu kolegovi Jandákovi takovou malou příhodu. Protože jsem nestihl probrat všechna novoroční blahopřání, teď jsem je o přestávce probíral a měl jsem tam také krásné novoroční blahopřání od ředitele středočeské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny pana Petra Kotta.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plevovi. Slova se ujme pan poslanec Pavel Hojda, připraví se pan poslanec Michal Hašek.

 

Poslanec Pavel Hojda: Začíná to tady být veselé. Já bych se pokusil o trochu vážnější tón.

Vážený pane předsedo, vládo České republiky, vážení kolegové, vážené kolegyně, nebudu se vyjadřovat k celému vládnímu prohlášení a pokusím se vyjádřit ke třem částem programového prohlášení vlády, která před Poslaneckou sněmovnu předstupuje se žádostí o vyslovení důvěry. Jedná se o reformu podnikatelského prostředí a trhu práce, dopravy, a také s trochu dotknu dnešního evergreenu, a to je otázky energetiky. Myslím si, že to je velmi důležitá oblast, že asi budou si brát trochu více údajů a toho, co zde bylo řečeno, i vládní poslanci a vláda jako taková, protože energetika je nesmírně důležitá.

V části Reforma podnikatelského prostředí a trhu práce vláda nabízí, co je nutné a co by asi provedla každá vláda pravděpodobně, tj. dokončit projekt centrálních registračních míst a zavedení editační povinnosti daňové správy. Zachování sociálního dialogu by ignorovala pouze vláda, která by neměla zájem na stabilizaci ekonomického prostředí.

Nerozumím důvodu zavedení tzv. superhrubé mzdy, která ukáže, jaké jsou další náklady na pracovníka vůči státu, ale nedokáže seznámit pracovníka se skutečnou hodnotou jeho práce a s tím, jakou část jeho hodnoty si přisvojuje majitel firmy.

Souhlasím s prohlášením, že investiční pobídky se stanou nástrojem regionální politiky, především ve strukturálně postižených oblastech. Rovněž důraz na nastavení rovných podmínek pro domácí a zahraniční podnikatele je logický, chybí mi tam ale prohlášení, zda se bude rovněž klást důraz na zrovnoprávnění všech druhů podnikání, tedy např. i podnikání družstevního a státního.

V prohlášení vítám i podporu strukturálně postižených a slabých regionů a sympatická je i zmínka o tom, že vláda bude usilovat o vyvážený rozvoj venkova, zlepšení kvality života, dostupnosti venkova a kvality služeb na venkově. Neřekla ale vláda nic o tom, jakým způsobem toho chce dosáhnout.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP