(10.40 hodin)
(pokračuje Říman)

A proč koneckonců expert sociální demokracie pan Petržílek ještě před necelým rokem, 5. května 2006, píše na stránkách Mladé fronty Dnes - cituji: "Plynové elektrárny by mohly nahradit výstavbu dalších jaderných bloků, o nichž se uvažuje v Temelíně." Chtěla snad Česká strana sociálně demokratická dále zvyšovat již tak absolutní závislost české energetické soustavy v otázkách plynu a nově i elektřiny na Rusku?

Zkrátka a dobře, ČSSD nevedla Českou republiku ke stavu energetické bezpečnosti, ale ke stavu energetické katastrofy.

Tato vláda a předchozí vláda Mirka Topolánka se od počátku zabývala těmito otázkami a zabývat se bude. Na Ministerstvu zahraničních věcí byl okamžitě po nástupu vlády premiéra Topolánka v září loňského roku ustaven tým, který řeší otázky energetické bezpečnosti v mezinárodním kontextu. Mimochodem, včera zasedala Bezpečnostní rada státu a jedním z klíčových bodů programu bylo právě toto. Kdy toto řešila Bezpečnostní rada státu pod vedením ČSSD?

Za druhé. Pracujeme na zabezpečení dodávek ropy v případě energetické nouze, tak jak k tomu došlo minulý týden krátkodobě, a ukazuje se, že ne zdaleka všechno je smluvně podchyceno tak, abychom mohli být v úplném klidu.

Za třetí. Programové prohlášení obsahuje v části Energetika pasáž, kde se hovoří o zajištění dlouhodobé koncepce právě v otázkách energetického zásobování. Můžete si tam přečíst, že na tom chceme spolupracovat i s opozicí.

A za poslední. Česká vláda má zájem na tom, aby otázky energetické bezpečnosti byly jedněmi z klíčových otázek nejen našeho předsednictví v Evropské unii, ale i předsednictví států, které budou předsedat EU před námi a po nás, a takto o tom jednáme.

Zkrátka a dobře, teprve vlády Mirka Topolánka začaly brát tuto otázku vážně naproti tomu od předchozích vlád.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: S přednostním právem vystoupení se přihlásil pan ministr Bursík. (Poslanec Urban avizuje faktickou poznámku.)

Předtím ještě vystoupí pan poslanec Urban s faktickou poznámkou. Skutečně faktická je do dvou minut, pane poslanče. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte dvě krátké poznámky k vystoupení Martina Římana.

Za prvé. Pane ministře, za našich vlád se nestalo, aby ministr české vlády pomlouval Českou republiku v zahraničí. To za prvé. (Tleskají poslanci ČSSD.)

Za druhé. My jsme nebyli předpojatí k takovým zemím, jako je Rusko. Rusko pro nás nebylo žádným strašákem. Podepsali jsme dlouhodobé kontrakty na plyn. Jednali jsme s Ruskou federací o dodávkách zvýšení plynu pro Českou republiku, tak abychom plyn mohli využívat jako dobrý zdroj pro výrobu energie. Chtěli jsme ten podíl elektrické energie vyrobené z plynu zvyšovat. Jestli je pro vás Rusko zemí s nějakou neoimperialistickou politikou, nebo jakých výroků bylo používáno, to samozřejmě mě velmi mrzí. Já myslím, že Česká republika se má chovat zodpovědně ke všem.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí - pane poslanče, máte slovo s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Severa: Já mám faktickou technickou, pane předsedající. Aby nedošlo k omylu, vy jste použil před chvílí označení galerky. Já jsem možná ovlivněn bezpečnostním prostředím, ale aby se na galerii neurazili, určitě jste to tak nemyslel. Poprosím, aby bylo příště řečeno přímo galerie, nikoliv galerky. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, pane poslanče. Děkuji za vaši výtku. V § 20 skutečně tedy je uvedeno - není tam uvedeno vyloženě "galerky". Jsou to "prostory vyhrazené pro hosty a pro novináře". Takže tam není ani galerie, ani galerka. Já se omlouvám, že jsem použil špatný výraz.

Nyní vystoupí s přednostním právem pan ministr Bursík.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Dámy a pánové, já bych rád se vyjádřil věcně ke dvěma tématům, o kterých si myslím, že se mě týkají jako člena vlády i jako předsedy Strany zelených, a která tady byla otevřena. Týkají se energetiky a energetické politiky a ekologické daňové reformy.

Já si myslím, že nemusí mít sociální demokracie starost z toho, že bychom ve vládě prosazovali nějaké radikální neuvážené kroky. Pan ministr, nebo bývalý ministr, Urban si přečetl ten program tak, že vláda navrhuje zakázat ČEZu vyrábět elektřinu z uhlí a zakázat ČEZu vyrábět elektřinu z jádra. Ani jedna z těchto tezí, s kterými jste potom polemizoval, není součástí programu naší vlády. To vás ubezpečuji.

My v otázce jaderné energetiky máme v programovém prohlášení tři teze. Jedna se týká toho, že tato vláda v tomto funkčním období nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků - za prvé. Za druhé, že pro obce, na jejichž katastrálním území dojde k vyhledávání hlubinného úložiště pro vyhořelé palivo, bude uplatněno jejich právo veta. A za třetí je to princip, který se týká omezené odpovědnosti provozovatele jaderné elektrárny, která je u nás omezena atomovým zákonem pouze na šest miliard korun. Odporuje to mezinárodním konvencím a není to strategicky bezpečné. To za prvé.

Vy jste tady vznesl otázku, co se stane v roce 2015 až 2020, až nebudeme mít elektřinu. Já bych vás chtěl upozornit na to, že pod vaším vedením Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovávalo šest scénářů energetické politiky a jedním z těch scénářů, hned prvním, byl takzvaný bílý scénář. To byl scénář zachování statu quo. Zachování územně ekologických limitů těžby a zachování Jaderné elektrárny Dukovany a Temelína a výstavba žádného dalšího jaderného bloku tam nebyla. A ten scénář vyšel. Ten scénář nepočítal s tím, že by tady byl nedostatek elektrické energie a že bychom neměli čím svítit. Tak se na ty scénáře podívejte.

Ale především to, co se neobjevuje v té debatě, to je slovo efektivita. My bychom byli rádi, kdyby slovo efektivita se stalo klíčovým slovem naší energetické politiky, protože ta efektivita nám může velmi významně na straně výroby i na straně spotřeby snížit naši spotřebu.

Já vám dám příklad. V severozápadních Čechách je instalováno přes 4000 MW hnědouhelných elektráren s účinností 30 %. Jestliže ve fázi modernizace elektráren kolem roku 2015 se nahradí technologiemi, které budou mít účinnost 43 až 45 %, což není žádný problém v tuhle chvíli, tak v tu chvíli bude postačovat instalovaný výkon 2847 MW v severozápadních Čechách.

Další téma, které musíme řešit, je vlastně vadná politika Ministerstva průmyslu, které udělilo autorizace a licence pro elektrárny, a my máme významný přebytek výroby a exportujeme celkem 12,3 terawatt hodin elektřiny ročně, což je 12,3 milionu tun emisí CO2. A tento objem exportu rovná se 57 % vyrobené elektřiny v severozápadních Čechách. A toto jde samozřejmě na úkor a zátěž obyvatelstva naší země. To byla vadná politika při udělování licencí a nesprávný odhad při vytváření našeho portfolia při výrobě elektřiny.

Další věc, kde bych vás chtěl ubezpečit, co se týká uhlí, tak roční spotřeba uhlí je 48 milionů tun a my máme v rámci územně ekologických limitů celkovou zásobu 885 milionů tun uhlí. Ta stačí při dnešní spotřebě na 18,5 roku, ale jestliže zvýšíme účinnost elektráren, tak jak jsem o tom mluvil, tak prodloužíme životnost těch zásob na 27 roků. I kdybychom vyráběli stejný objem elektřiny, který nepotřebujeme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP