(13.10 hodin)
(pokračuje Grospič)

A když se nalistují ona příslušná ustanovení občanského zákoníku, zjistíme, že se odkazuje na definici takových věcí, jako je právní úkon, projev vůle, obecné podmínky vzniku a změny, zániku práva, obecné podmínky učinění právního úkonu, a že ustanovení občanského zákoníku, na které zákoník práce v této souvislosti odkazuje, je nutné aplikovat ve vztahu k zvláštní právní úpravě právě pracovněprávních vztahů. A je to ona právní úprava, která chyběla v tom stávajícím právu. Čili já bych toto naopak považoval za velice pozitivní a vůbec si nemyslím, že to zakládá ty důvody a změny, jak tady kolega Benda o nich hovořil.

Jinak bych chtěl říci, že jestli tu ústavní stížnost psali skutečně kolegové z advokátní kanceláře Kříž a Bělina a jsou to ona jména, o kterých si myslím, že asi ano, tak musím říci, že zhruba zkraje 80. let mě oba učili na právnické fakultě, kolega Bělina učil dokonce pracovní právo, takže mám docela v něj i důvěru, že teď tedy pracovní právo zase vytváří v duchu doby v úplně jiném stylu. A určitě ta ústavní stížnost je napsána dobře.

Jinak bych ještě chtěl jednu poslední poznámku na předsedu vlády prostřednictvím vás, pane předsedo. Ta ideologizace toho problému zákoníku práce tady vznikla právě tím, že vy jste jako vláda předložili jednorázové jednoduché ideologické ustanovení sem do Sněmovny - odložme platnost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Tejc. Pane poslanče, já bych vás poprosil a všechny vaše předřečníky, abyste dodržovali § 60 odst. 2, kdy faktická poznámka nepřekročí dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych, pane předsedo, chtěl vaším prostřednictvím poděkovat panu poslanci Bendovi za kritiku zákoníku práce, který zcela nepochybně začne platit od 1. 1., a to za kritiku zleva. A těším se, že se v blízké budoucnosti setkáme nad těmi jeho názory, které zde prezentoval ve prospěch zaměstnanců, a že spolu s ním budu moci přispět k tomu, abychom ještě zvýšili ochranu zaměstnanců v tomto státě. Děkuji. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní je písemně přihlášená paní poslankyně Šojdrová, připraví se paní poslankyně Páralová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem nechtěla zneužívat faktické poznámky. Můj projev bude velmi krátký. Já si totiž myslím, že právě ti, kteří považují odložení účinnosti zákoníku práce za otázku ideologickou, si berou zaměstnance i zaměstnavatele za své rukojmí. Tady byla uvedena řada faktických důvodů, věcných důvodů, které způsobí velké problémy v praxi. Ty nejsou ani pravicové, ani levicové. Já musím upozornit pana předkladatele, že to jsou chyby, které se nedají napravit malou novelkou, o které tady hovořil.

A já bych k těm věcným přidala velmi krátce jednu, na kterou chceme upozornit i s panem kolegou Bartošem. Nový zákoník práce, který by platil od 1. ledna, snižuje pracovní dobu u mladistvých na šest hodin. Řada učebních dokumentů řady učebních oborů počítá s 35 hodinami pracovní doby během praktického vyučování, na 35 hodin týdně. Řekněte mi, jak umožníte dodržet zákoník práce a zároveň osnovy těchto oborů. A to není otázka malé novelky, to je otázka zásadních organizačních změn, počtu pracovníků a řady dalších konkrétních komplikací. Já tím prosím vás nezpochybňuji to, že se upravuje doba práce pro mladistvé podle evropské směrnice, ale uvádím další konkrétní - prosím, pane zpravodaji, neideologický důvod k tomu, že je třeba odložit tuto účinnost, abychom opravili chyby, které tam jsou.

A chtěla bych reagovat ještě na požadavek pana poslance kolegy Škromacha, který se dožaduje stanoviska tripartity. On sám přiznal, že zákon, který byl projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou, byl předložen a schválen bez souhlasu tripartity. Na tomto stanovisku tripartity k tomuto zákonu se snad něco změnilo? Myslím, že se na něm nezměnilo nic.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Vidím s faktickou poznámkou pana zpravodaje. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom poznamenat, že jsem zde hovořil, že nechci bagatelizovat problémy, a to jsem už hovořil ve zpravodajské zprávě, ale že jsou samozřejmě tady i rizika, když tento zákoník nevstoupí v platnost. A je na posouzení každého z nás, která ta rizika povedeme tam či onde, zda jsou větší.

A co se týká zaměstnávání mladistvých. Víte, to je problém i úmluvy, která je právě v legislativním procesu této Sněmovny, kdy projednáváme úmluvu z roku tuším 1976 Mezinárodní organizace práce, a kde se hovoří o pracovní době mladistvých. Takže se asi ty osnovy budou muset pohnout.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já se musím velmi omluvit panu ministrovi, místopředsedovi vlády, já jsem se zmínila, že tu malou novelu požaduje předkladatel. Samozřejmě že ne. Požaduje ji po předkladateli pan zpravodaj, takže se omlouvám a uvádím to na pravou míru.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Páralová, připraví se paní poslankyně Jacques. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, ctěná vládo, kolegyně a kolegové, zákoník práce byl na sklonku minulého volebního období Paroubkovou vládou amatérů doslova proválcován Poslaneckou sněmovnou proti vůli Senátu i prezidenta republiky. Pan předseda Paroubek sliboval, že ho protlačí s Marťany, což by možná nebylo tak špatné, protože ti by k zákoníku nepřidali tolik sporných a problematických paragrafů jako poslanci zvolení za komunistickou stranu.

Škromachův zákoník práce byl schválen nestandardní urychlenou legislativní cestou, aniž byly schváleny teze, bez připomínkového řízení a bez souhlasu Legislativní rady vlády a přes odpor odborné veřejnosti. Lidově řečeno, je to Paroubkova a Škromachova amatérská rychlokvaška, kterou musí naši občané zkonzumovat, i když na ni nemají chuť a bude jim po ní hodně špatně.

Kolegyně a kolegové, ODS nechce, aby bylo občanům špatně, a proto je zde dnes na stole vládní návrh zákona, který o rok odkládá účinnost zákoníku práce, zákona o nemocenském pojištění a zákona o úrazovém pojištění. Všechny tyto tři zákony jsou totiž legislativní zmetky, a velmi krásně to vystihuje jeden časopis, který na své titulní stránce zobrazil zákoník práce jako tlustou knihu zobrazenou s berličkami. Pod obrázkem je výstižný nápis: Zmetek přichází.

Ano, kolegyně a kolegové, Škromachův zmetek přichází do našich firem a státních institucí. Jak jinak než zmetkem lze nazvat zákon, který je v kolizi s Ústavou České republiky? Jak jinak než zmetkem lze nazvat zákon, který obsahuje pojmy, které nikde v našem právu nenajdeme a které vznikly neschválením některých zákonů? Proč nebyly tyto zákony předloženy společně se zákoníkem práce, aby se vláda vyhnula problémům? Když doprovodný zákon obsahoval novely padesáti zákonů, proč neobsahoval i novely dalších zákonů, tak aby nedošlo ke kolizi, aby se kolizi zabránilo? Proto, že panu Paroubkovi a Škromachovi na občanech nezáleží.

Jak jinak než zmetkem lze nazvat zákon, který obsahuje sedmdesát chyb identifikovaných odborníky z Ministerstva práce a sociálních věcí? Jedná se o celou řadu problémů, kterým rozumějí spíše personalisté a účetní. Například pracovní poměry zakládané jmenováním. Manažer, který může být dnes podle smlouvy ze dne na den odvolán ze své jmenované funkce, bude mít od ledna uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou a bude prakticky neodvolatelný. Generálnímu řediteli těžko dáte výpověď z důvodu nadbytečnosti.

Zákoníku práce chybí vyrovnávací příspěvek v mateřství. Těhotná žena, která bude přeřazena na jinou práci ze zdravotních důvodů, nedostane doplatek do své původní mzdy. Problém je se stanovením průměrného denního výdělku v kolizi s ostatními zákony.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP