(18.50 hodin)
(pokračuje Vlček)

Zahajuji bod 36, kterým je

 

36.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007
/sněmovní tisk 88/

 

Tento materiál uvede ministryně zemědělství Milena Vicenová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. (V sále je stále velký hluk.) A poprosím Sněmovnu, aby se ztišila. Ano, třeba i paní poslankyně Šedivá. Paní poslankyně Šedivá, zklidněte se! (Pobavení v sále.)

Tak, paní ministryně, myslím, že se můžete ujmout slova, i když hluk je ve sněmovně pořád. Nevím, co se dnes děje, jestli už je pokročilá hodina… No ale nic, pokračujte.

 

Ministryně zemědělství ČR Milena Vicenová Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh rozpočtu je sestaven v souladu s příslušnými předpisy, které stanoví rozsah i strukturu údajů a také odpovídá nařízením Komise Evropské unie vydanými pro společnou zemědělskou politiku a programy strukturální podpory. Respektuje podmínky stanovené pro jejich realizaci v České republice.

Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007 vychází z vládního návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a v něm vyčleněného objemu finančních prostředků do kapitoly Ministerstva zemědělství s určením pro Státní zemědělský intervenční fond, a to ve výši 31 mld. 813 mil. 392 tisíc korun, s rozdělením na prostředky Evropské unie ve výši 21 mld. 426 mil. 128 tisíc korun a prostředky České republiky ve výši 10 mld. 387 mil. 264 tisíc korun. Dotace ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Evropské unie na rok 2007 se v návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu dále zvyšují na celkové zdroje, které se předpokládají ve výši 40 mld. 235 mil. 710 tisíc korun. Z výše uvedených údajů vyplývá, že celkové zdroje a jejich užití jsou vyrovnané.

Předkládaný návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007 projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na 6. schůzi dne 15. listopadu 2006 a ve svém usnesení č. 21 doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007 schválit.

Jako poznámku bych chtěla uvést, že tento návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007 zatím neobsahoval posílení ukazatele přímé platby, dofinancování o 1,9 mld. korun. Ráda bych vám upřímně poděkovala za podporu zemědělců, která umožnila maximální navýšení přímých plateb.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní ministryně. Prosím vás, posaďte se ke stolku předkladatelů.

Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 88/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Jiří Hanuš, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Já bych si dovolil seznámit Sněmovnu s usnesením 6. schůze zemědělského výboru z 15. listopadu 2006 k návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007, vládní návrh, sněmovní tisk 88.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově dr. Mileny Vicenové, ministryně zemědělství, a zpravodajské zprávě poslance Jiřího Hanuše a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007, vládní návrh sněmovní tisk 88, schválit - a tak dále, ty běžné věci, které k tomu už patří.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Z místa se nehlásí nikdo, končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani tady nemám žádné písemné přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu.

Poprosím pana zpravodaje, aby nám upřesnil postup, podle kterého budeme přijímat usnesení, aby nedošlo k dohadům jako u bodu 35. Nerad bych, abychom tak postupovali i u bodu 36, protože v bodě 35 jsme přijali usnesení jako celek a bylo to usnesení zemědělského výboru, tak jsme nemohli hlasovat po jednotlivých bodech. Tak, pane zpravodaji, prosím vás, seznamte nás s procedurou.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Ano, je to velice jednoduché. Poslanecká sněmovna by měla schválit návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007, sněmovní tisk 88.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Žádné pozměňovací návrhy, nic nebylo. Budeme hlasovat o usnesení jako celku.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 582. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 582 z přítomných 146 poslankyň a poslanců pro návrh hlasovalo 132, proti návrhu nikdo. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodajovi. Bod 36 uzavírám a o slovo se přihlásil předseda rozpočtového výboru jen s nějakou informací.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Já jsem zapomněl pozvat všechny kolegy a kolegyně na tradiční přípitek číší vína, který je vždy v Poslanecké sněmovně po schválení zákona o státním rozpočtu. Čili pokud máte čas a náladu, v klubu 4 pod kavárnou Demokracie jste všichni srdečně zváni na tradiční přípitek číší vína při příležitosti schválení zákona o státním rozpočtu. Je to tady každoroční tradice. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkujeme, pane předsedo. Tím jsme vyčerpali všechny body naší schůze. Já se, vážené kolegyně a vážení kolegové, s vámi chci rozloučit, chci vám popřát klidné Vánoce, chci vám popřát hodně zdraví a štěstí do nového roku, do roku 2007. Děkuji a na shledanou. (Potlesk.)

 

(Schůze skončila v 18.57 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP