(Jednání pokračovalo v 16.35 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže, pane zpravodaji, uplynul čas na přestávku. Můžeme pokračovat. Podle záznamů, které mně předala kolegyně Talmanová, bychom měli hlasovat o B299.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Jenom ještě než budeme, pane předsedo, hlasovat o těchto návrzích, protože mě pracovníci rozpočtového výboru upozornili, že nebylo úplně jasně ve stenu zřetelně oznámeno, jak dopadl výsledek hlasování u bodu B194, tak bych chtěl konstatovat, že bylo schváleno B194/4 a B194/5, to znamená částka 10 mil. korun byla poskytnuta na obnovu státního hradu Veveří a o to byla snížena vládní rozpočtová rezerva. Jenom bych to chtěl jasně načíst na steno.

A nyní se domnívám, že se můžeme vrátit k pořadu hlasování tak, jak jsme ho přerušili. A v tuto chvíli bychom tedy měli hlasovat bod 299.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vaše stanovisko?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: K bodu 299 negativní stanovisko.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Mám žádost o odhlášení. Znovu vás odhlásím. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o B299. Pan zpravodaj má negativní stanovisko.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 525 z přítomných 157 poslanců pro návrh 20, proti 83. Návrh nebyl přijat. Prosím, pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Hlasujeme nyní o bodu B300. Kladné stanovisko.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh?

V hlasování pořadové číslo 526 z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 104, proti 24. Tento návrh byl schválen. Pane zpravodaji, pokračujte dále.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano. B301 byl již hlasován. Nyní jsme u bodu B302. Negativní stanovisko.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 527 z přítomných 174 poslankyň a poslanců pro návrh 42, proti návrhu 75. Tento návrh nebyl schválen. Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B303 alternativa 1. Negativní stanovisko.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 528. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 528 z přítomných 175 poslankyň a poslanců pro návrh 15, proti 88. Tento návrh jsme neschválili. Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B303 alternativa 2. Negativní stanovisko.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 529 z přítomných 177 poslankyň a poslanců pro návrh 15, proti 96. Tento návrh jsme neschválili. Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B304. Negativní stanovisko.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 530. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 530 z přítomných 177 poslankyň a poslanců pro návrh 13, proti 89. Tento návrh jsme neschválili. Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B305. Negativní stanovisko.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 531. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 531 z přítomných 177 poslankyň a poslanců pro návrh 45, proti návrhu 82. Tento návrh jsme neschválili. Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní jsem u bodu B306. Zde máme rovněž dvě alternativy. Čili nejprve B306 alternativa 1. Negativní stanovisko.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 532. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 532 z přítomných 178 poslankyň a poslanců pro návrh 11, proti 108. I tento návrh jsme neschválili. Pane zpravodaji, navrhněte další postup.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP