(11.00 hodin)

Poslanec Bohuslav Sobotka: B334 - stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 212 přítomno 190, pro hlasovalo 164, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B335 - stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 213 přítomno 189, pro hlasovalo 160, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Tím jsme se vypořádali s těmi návrhy, které byly předneseny na plénu Poslanecké sněmovny k usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tady nějaké komentáře.

 

Poslanec Daniel Petruška: Dámy a pánové, omlouvám se, pro stenozáznam bych chtěl uvést, že v hlasování číslo 170 jsem hlasoval proti, a ve sjetině je uvedeno A. Hlasování nezpochybňuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Toto byl pan poslanec Petruška, který promluvil do stena. Nyní pan poslanec Úlehla.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Omlouvám se, dámy a pánové, čekali jsme, až proběhne toto hlasování. S kolegou Svobodou bych chtěl stejně jako kolega Petruška konstatovat, že nezpochybňujeme hlasování, ale hlasovali jsme proti. V technickém záznamu je uvedeno pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Týká se to i pana poslance Svobody, přednese to také.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, ale chci říci totéž co můj předřečník. V hlasování číslo 170 jsem hlasoval proti, a v technickém záznamu je uvedeno ano. Žádám o opravu ve stenozáznamu. Hlasování nezpochybňuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nechal bych nyní hlasovat nejprve o těch legislativně technických návrzích, které byly předneseny k bodům A, to znamená k usnesení rozpočtového výboru. Byli to pan poslanec Votava, Chytka a další, jak bylo předneseno v rámci legislativně technických připomínek, které byly podány k bodu A rozpočtového výboru. Byla to upřesnění, která byla načtena během třetího čtení. Nejedná se o zvyšování nebo snižování částek. Nechal bych hlasovat o těchto legislativně technických návrzích společně, a to pouze o těch, které jsou vztaženy k bodům A, to znamená k usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím upřesnit, o kterých návrzích budeme hlasovat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Budeme hlasovat o všech legislativně technických návrzích, které zazněly v rámci třetího čtení a byly vztaženy pouze k usnesení rozpočtového výboru. O ostatních, které byly vztaženy k návrhům předneseným na plénu, budeme hlasovat v následujícím pořadí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, schválit všechny tyto legislativně technické připomínky, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 214 přítomno 189, pro hlasovalo 172, proti žádní. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom hlasovali o zbylých částech usnesení rozpočtového výboru jako o celku. Je to celá zbývající část tabulky A, která nebyla dotčena pozměňovacími návrhy, které jsme hlasovali v předcházející fázi procedury. Je to celá zbylá část usnesení rozpočtového výboru, nyní jen tabulka A, o textových částech budeme hlasovat až v závěru dnešního jednání o rozpočtu.

Čili tabulka A, zbytek usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 215 přítomno 189, pro hlasovalo 169, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní může naše procedura pokračovat návrhy, které byly vztaženy pouze k části B. Byly načteny na plénu Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, udělali bychom dvacetiminutovou pauzu. Budeme pokračovat v 11.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.06 hodin)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP