(10.00 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já to vnímám jako zásah do procedury. Dám slovo panu ministrovi a hned potom panu poslanci Plevovi.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já bych jako zpravodaj, vážený pane místopředsedo, chtěl doporučit, pokud by členové vlády k těm bodům vystupovali, aby využili rozpravy, kde mohou vystoupit, abychom potom už mohli hlasovat, protože procedura je poměrně komplikovaná a hlasování je celá řada. Myslím si, že tady je prostor v rozpravě, aby buď předseda vlády, ministr financí, nebo i členové vlády, pokud chtějí k bodům vystoupit, aby vystoupili. Já to vyjádření pana poslance Bursíka vnímám jako výzvu k takovémuto vystoupení, ale myslím si, že bude daleko šťastnější, pokud se ty věci odehrají v rámci rozpravy, a pak budeme hlasovat. Pak vždycky zaznívají už jenom stanoviska standardně, zástupce předkladatele a zpravodaj, tak jako při každém jiném hlasování, které absolvujeme v této Poslanecké sněmovně.

Čili bych pokládal za šťastnější, kdybychom využili rozpravy a slyšeli samozřejmě všechny názory, které mají zaznít.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě pana poslance Plevu. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych také radši požádal ministry, aby vystoupili teď, protože se dostaneme do procedurální pasti. Ve chvíli, kdy budou vystupovat během hlasování, každým svým vystoupením otevřou rozpravu. Takže se můžeme dostat do kolotoče, kdy budou reagovat další lidé na tuto rozpravu, a můžeme končit také pozítří v noci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, snad se na mě pan poslanec Bursík nebude zlobit, když tomu jeho požadavku nevyhovím, protože mi připadá, že by to proceduru komplikovalo, a proceduru jsme si schválili. To je podle mě rozšiřování za rámec toho, co jsme schválili.

Kdo dál se ještě hlásí do rozpravy? V této chvíli je možné ještě přednést jakékoliv připomínky, stanoviska. Vidím ještě pana ministra Petra Nečase. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, navážu na své vystoupení v průběhu druhého čtení projednávání vládního návrhu státního rozpočtu. Znovu si dovolím zopakovat Poslanecké sněmovně jasná fakta, aby se nikdo nemohl po hlasování a především v průběhu příštího roku vymlouvat na to, že určité skutečnosti nevěděl, nedocenil či si jich nebyl vědom.

Návrhy, které jsou předloženy, včetně návrhu rozpočtového výboru, počítají mimo jiné s redukcí výdajů na důchody ve výši téměř jedné miliardy korun, konkrétně se jedná o 950 mil. korun. Já opakovaně sděluji Poslanecké sněmovně, že žádné rezervy, žádné nadbytečné prostředky v systému důchodového pojištění nejsou. Pokud si to někdo z poslanců myslí, tak tady opakovaně před třetím čtením podobně jako ve druhém čtení sděluji, že tyto prostředky nejsou k dispozici, že fakticky snížení výdajů na důchody o 950 mil. korun znamená, že rozpočtová kapitola 313, Ministerstva práce a sociálních věcí, nebude mít na konci příštího roku dostatek finančních prostředků na to, aby zaplatila zálohy České poště pro výplatu prvních lednových penzí. Jinými slovy, budeme stát před úplně stejným problémem, před kterým jsme stáli v tomto roce a v letech minulých, který Sněmovna vyřešila tím, že jednorázově umazala všechny tyto dluhy zvýšením deficitu státního rozpočtu o 10 miliard korun.

Jinými slovy, dámy a pánové, pokud odeberete těchto 950 mil. korun z důchodového systému, prosím, aby si všichni byli vědomi toho, že tyto prostředky navíc v penzijním systému nejsou a nebudou. To za prvé. A za druhé, že díky tomuto rozhodnutí v příštím roce v prosinci budou chybět prostředky na zálohy pro Českou poštu na výplatu prvních lednových termínů penzí. Jinými slovy, tento problém budeme muset řešit na konci příštího roku a s pravděpodobností hraničící s jistotou zvýšením deficitu státních financí. Jinými slovy, každý by si měl být vědom toho, že pokud hlasuje o těchto 950 mil. korun, respektive téměř o jedné miliardě, tak zvyšuje deficit státního rozpočtu na příští rok o jednu miliardu korun. Chci, aby to prosím bylo všem naprosto jasné a zřetelné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Pokud už se nikdo nehlásí, tak snad můžeme rozpravu ukončit. Vidím, že zpravodaj už přichází, abychom přikročili k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Já ještě poprosím, aby se všichni dostavili na hlasování. Protože začneme hlasovat, tak ještě zvoním na ty, co jsou venku.

Nyní poprosím zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Já tedy myslím, že to tlumočím správně, že pan ministr financí se vyjádřil globálně záporně a já bych ho už možná třeba neobtěžoval pokaždé dotazem, protože by tady celé hodiny opakoval to samé. Takže všichni slyšeli a vnímají, že pan ministr se vyjadřuje dopředu ke všem návrhům negativně. Já se budu ptát pouze zpravodaje ještě na stanovisko. Je s tím shoda?

Takže můžeme zřejmě začít. Prosím ještě jednou pana předsedu rozpočtového výboru a zpravodaje, aby nám předkládal jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme tedy hlasovat podle schválené procedury, kterou jsme schválili v této Poslanecké sněmovně před malou chvílí.

Nejprve bychom tedy zahájili hlasování hlasováním o pozměňovacích návrzích pana poslance Bursíka, a to nejprve hlasování o pozměňovacím návrhu B/326, kde je navrženo hlasování o jednotlivých bodech usnesení rozpočtového výboru, a to A1 až A23. Čili budeme hlasovat samostatně o každém z těchto bodů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se ministr, zřejmě s nějakou připomínkou. Prosím, vyjasněte to.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane předsedo, já jsem výslovně uvedl, že u návrhu A6, A7, A8 a A22 chci individuální hlasování, a řekl jsem to tak zpravodaji. Čili pro případ, že by nebyl přijat pozměňovací návrh pana kolegy Bursíka, bude -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, můžete reagovat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Abych reagoval na pana ministra. Myslím, že je to jenom nedorozumění, protože budeme hlasovat individuálně. Budeme teď 23krát hlasovat. Takže, rozumíme si. Můžeme tedy zahájit hlasování. Je shoda na proceduře.

Bod A1. Kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 162. Přítomno je 188, pro hlasovalo 158, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: A2. Kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 163. Přítomno 189, pro hlasovalo 153, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: A3. Kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 164. Přítomno 189, pro hlasovalo 158, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: A4. Kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 165. Přítomno 189, pro 155, proti 15. Návrh byl přijat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP