(9.40 hodin)

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, předpokládáte správně. Dobré ráno, dámy a pánové. Procedurálně bych navrhoval, aby v návrhu usnesení o části III.A "žádá vládu" bylo o bodu 1 a 2 - týká se navýšení rozpočtové základny Bezpečnostní informační služby - hlasováno samostatně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já doufám, že zpravodaj sleduje tento návrh, který zasahuje do jeho představy o postupu hlasování. Ptám se zpravodaje, jestli je možné tento návrh přijmout. Je to možné, není to problém? (Ministr Tlustý kývá, zpravodaj nemá námitek.) Chápu to tak, že je na tom dohoda.

Ptám se, jestli má někdo další připomínku. Mluvíme o postupu hlasování, o ničem jiném. Jenom o postupu při hlasování. Vidím, že se hlásí pan poslanec Schwippel - k proceduře? Ano.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane předsedající. Já bych rád požádal pana zpravodaje o objasnění, protože podle mého názoru dva návrhy předložené poslanci ve druhém čtení se stavějí k téže věci, čili si myslím, že se vylučují. Jsou to návrhy B22 a B156. Takže se domnívám, že pokud bude například ten první schválen, tak druhý se stává nehlasovatelným. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: S tím je souhlas, takže by to neměl být problém. Ptám se, zda je další připomínka. (Nikdo se nehlásí.) Pokud nejsou další připomínky, chápu to tak, že tu proceduru budeme akceptovat, a vzhledem k tomu, že je komplikovaná, tak bychom o ní měli hlasovat. Takže si zahlasujeme. Budeme hlasovat o tom, že schválíme návrh procedury, tak jak byl přednesen zpravodajem.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout ten návrh procedury, tak jak jsme ho vyslechli od zpravodaje pana poslance Sobotky, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 161, přítomno je zde 188, pro hlasovalo 181, proti žádný. Takže návrh procedury byl přijat.

 

Teď můžeme otevřít rozpravu. Rozprava ve třetím čtení. Mám tady celou řadu přihlášek. Jako první se mi písemně přihlásil pan poslanec Václav Votava. Další přihlášený je Ladislav Skopal. Nejdříve prosím pana poslance Votavu, aby přednesl svou legislativně technickou připomínku.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil načíst některé legislativně technické změny či úpravy, a to k tabulkové části usnesení rozpočtového výboru ke státnímu rozpočtu 2007.

Za prvé - v položce A27/19 v textu je chybné označení okres Stříbro. Okres Stříbro neexistuje. Takže nahradit označením okres Tachov.

Za druhé - položka A28/9, tam je překlep v textu, je napsáno ZJ Baník, opravit na TJ Baník.

Za třetí - položka A29/11, do textu k titulu a ukazatele státního rozpočtu doplnit okres Plzeň-jih.

A za čtvrté, poslední - položka A31/25, v textu je chybně označen okres Tábor, opravit na okres Tachov.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Ladislava Skopala jako dalšího, aby přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já mám rovněž legislativně technickou k tisku 52/3, je to u části B Pozměňovací návrhy, pořadové číslo 8/19, nebyla načtena částka, ta částka by činila 1 milion Kč.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Teď bych požádal dalšího písemně přihlášeného, je to pan poslanec Jiří Dolejš. Pak tady mám pana poslance Bratského.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ještě jednou dobré ráno, milé kolegyně, vážení kolegové. Nebudu zdržovat s legislativně technickými připomínkami. Moje vystoupení je motivováno, před závěrečným hlasováním, reakcí na vystoupení pana ministra financí. Chtěl bych ozřejmit logiku, proč si myslíme, že má smysl o celé té struktuře pozměňovacích návrhů hlasovat, zamýšlet se nad každým z těch pozměňovacích návrhů a paušálně to neodsuzovat jako něco, co se vlamuje do prostor, které vlastně neexistují.

To, jak pan ministr vystoupil, tak v podstatě ohodnotil stav celého návrhu rozpočtu. Možná si vzpomenete, že v prvním čtení, když jsme schvalovali základní čísla tohoto návrhu, jsme jej nepodpořili, a to nikoli z nějakých sabotážních důvodů, koneckonců už tehdy se taková ta prapodivná koalice nad státním rozpočtem rýsovala, a spíše jsme byli vedeni důvodem vyjádřit politickou distanci nad tímto velmi nepovedeným kompromisem, mezi tím, co připravila bývalá vláda, a co zjevně nerada, ale přesto dotvořila vláda v demisi.

Tento rozpočet je poznamenaný významnými strukturálními problémy. Některé se řešit daly. Některé už se řešit nedaly, protože bylo pět minut po dvanácté. Ale v každém případě ten stav, ať již dopadne hlasování o návrzích podaných ve druhém čtení jakkoli, nebude dobrý do budoucna, ať již budou jedni bojovat za reformy statečné a jiní budou bojovat za reformy citlivé. Obávám se, že nebudou ani citlivé, ani statečné, že to nebudou reformy, že to budou spíše deformy.

Ty dílčí změny, o kterých jsme se tady minulý týden bavili - předhodili jsme novinářům bonbonek v podobě medvěda. Medvídek nám tu nabíral na váze, tu hubl, ale debata se posunula od podstatného k méně podstatnému. To znamená, že jsme řešili, jestli poslanec má vůbec reálnou šanci pochopit komplexnost celostátního pohledu, když se stará o nějakou školičku v Horní Dolní nebo když si uvědomuje, že ty rozkopané cesty, které ledaskde jsou, z obecní kasy jen tak neopravíme.

Z toho jako kdyby se odvíjel spor mezi panem ministrem financí a rozpočtovým výborem. Spor, který svého druhu není až tak zásadní, když si uvědomíme dimenzi těch pozměňovacím návrhů, které se pohybují řádově kolem půl procenta celého státního rozpočtu. Ten spor o medvěda se dokonce dostal do polohy, zda vůbec máme v této zemi diskutovat fiskál, erární kasu, zda máme jej diskutovat jako politikum, zda máme mít rozpočtovou politiku, která je kontrolována nejenom z hlediska užití zdrojů, ale už ve stadiu tvorby je kontrolována vrcholným zastupitelským sborem.

Samozřejmě je možné přijít s různými nápady. Například uzákonit nulový deficit státního rozpočtu. Můžeme přijít s nápady, že zakážeme poslancům vrtat do návrhů, které připravila exekutiva. Ale pak zbavíme parlament významné funkce, a tudíž bychom do budoucna, abychom se takto trošičku nedávali cestou tak trochu mediální politické autoerotiky, tak abychom se zamysleli nad tím, že jestli chce parlament mít určité kompetence, tak by je měl řešit koncepčněji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP