(17.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Dále se o slovo hlásí pan kolega Václav Exner. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, pane senátore, dámy a pánové, nechci opravdu procedurálně komplikovat naše jednání, jde o velmi důležitou věc, ale musím bohužel konstatovat, že načtená údajná legislativně technická změna bude pravděpodobně komplikovanější, než jak bylo uvedeno.

Přesvědčil jsem se v senátním tisku, který popisuje usnesení výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, je to jeho usnesení č. 76 z 30. schůze z 28. listopadu 2006, že chyba, která je v našem tisku 36/4, byla už v usnesení tohoto výboru. Při jednání pléna Senátu pan senátor Štěch sice načetl některé legislativně technické změny, ale nepodařilo se mně mezi nimi nalézt tu, o které jsme zde hovořili, tak jak ji přečetla paní poslankyně Páralová, která je sněmovní zpravodajkou pro tento tisk.

Já bych v této situaci navrhoval, aby byla učiněna krátká přestávka a ověřeno, jak to skutečně je. Já chápu, že chyba se může vloudit, ale domnívám se, že není důstojné, aby případně Sněmovna byla informována jinak, než se věci opravdu měly. Připouštím také, že jsem měl krátký čas na prozkoumání té věci a že jsem se já mohl mýlit, a tudíž bych jenom prosil, jestli by bylo možné to, jak byla ta věc přednesena a jak se skutečně stala, vzájemně prozkoumat a porovnat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Ještě se dále hlásí o slovo místopředseda vlády Petr Nečas. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, rozumím obavám pana poslance Exnera, na druhé straně si myslím, že můžeme jednoznačně konstatovat, že se jedná o překlep. Konstatovaly to všechny tři legislativy, to znamená jak legislativa Poslanecké sněmovny, tak legislativa Senátu, tak legislativa Ministerstva práce a sociálních věcí, že tam prostě místo číslovky sedm má být číslovka šest. Nejedná se o nic jiného než o opravdový překlep, na který paní poslankyně Páralová korektně upozornila.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Pan kolega Opálka se ještě hlásí o slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Je třeba opravdu prověřit, jestli je to překlep, protože jestli Senát hlasoval o tomto překlepu, tak to překlepem není.

Ale chtěl bych ještě na konec zdůraznit, že rozpočtové důsledky zákona o nemocenském pojištění nejsou řešeny díky tomuto zákonu, ale díky důsledkům přijetí úplně jiných zákonů. A prostředky na sociální organizace, které by se měly prohlasovat zítra, budou v obou verzích. Jestli bude schválena senátní, nebo potvrzena verze Poslanecké sněmovny, v obou případech se příjmy z výběru nemocenského pojištění dostanou do státního rozpočtu. Takže nežonglujme s tím, že jedině senátní verze tady zabezpečí poskytovatele sociálních služeb.

Co se týká deficitu, o kterém se neustále hovoří. Pokud posuneme tento zákon bez dalších úprav, tak jsme ve stejném problému. Já jsem ve svém pozměňovacím návrhu tento problém řešil, ale byl zamítnut, nebyl schválen. Možná právě proto, aby se s ním mohlo neustále argumentovat, že tento zákon generuje deficit. Po té stránce si myslím, že pro státní rozpočet jsou oba dva systémy - jak Poslanecké sněmovny, tak senátní - v podstatě stejné, akorát ten senátní bude mít vícenáklady na znovuvrácení se ke starému sytému.

O tom periferním vidění, jak zde hovořil pan místopředseda vlády, pro Českou správu sociálního zabezpečení, já tomu rozumím, ale ten úředník se musí řídit platným zákonem. Periferní vidění mu celkem nic nepomůže, protože potom přijde NKÚ a zjistí, že vydal objednávku v rozporu s platným zákonem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Ptám se na další případnou přihlášku. Ještě jednou pan kolega Exner. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Ten příslušný text v části druhé čl. 2 bodu 4 v příslušných místech zní: V čl. XXII, bodech 1, 2 a 5 až 7 - a jsme přesvědčováni, že jde o překlep. Má tam být 1, 2 a 5 a 6. Myslím si, že ze znění vyplývá, že opravdu jde asi o jiný omyl než o překlep.

Já bych také k tomu, co už jsem navrhl, aby věc byla v přestávce vyjasněna, také prosil, aby bylo vyjasněno, protože už nemáme dneska k dispozici všechny podklady, čeho věcně se ta změna a to konstatování týká a co by to znamenalo, kdyby tam zůstalo 5 až 7, a co to je, když tam zůstane 5 a 6. Myslím si, že to také přispěje k tomu, abychom věděli, o co vlastně jde.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Václav Exner. O slovo se hlásí paní zpravodajka Alena Páralová. Prosím.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové. Nechtěla jsem tady vystupovat a číst tady cokoliv na podporu, ale dostala jsem stovky mailů. A já si dovolím vám tady z nich odcitovat, abych zejména poslance komunistické strany poprosila, aby skončili s těmi zbytečnými obstrukcemi.

Cituji: "Co se týká nemocenského pojištění, nikdo nic neví, programy nejsou připraveny, tiskopisy nejsou a nový rok už je za tři týdny. Většina malých organizaci nemá na služby právníků, ale i ti mají z této situace zamotanou hlavu."

"Jsem na konci sil a proti takovým zákonům naprosto bezmocný, alespoň tak se mi to nyní jeví, a proto volám o pomoc i tam, kde je to málo pravděpodobné, že se mi dostane, ale nejhorší je prý přestat zkoušet."

A poslední, optimistický: "Pokud se nemocenské opravdu odložit podaří, uslyšíte hromobití. To nám bude padat kamení ze srdcí."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Ptám se ještě znovu na případnou přihlášku. (Hlásí se Zdeněk Škromach a Petr Nečas.) Teď nevím, kdo byl, pánové, první. Pan místopředseda vlády… Dobře, faktická poznámka pan poslanec Zdeněk Škromach, faktická poznámka pan poslanec Václav Exner, poté pan místopředseda vlády.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, já myslím, že vystoupení paní poslankyně Páralové bylo naprosto nekorektní, protože v podstatě tady chce znovu rozpoutat diskusi. Pokud to má za záměr, můžeme v tom pokračovat. Já bych zase mohl kontrovat dalšími stanovisky, která jsou naopak pozitivní. Myslím si, že i vyjádření, a mělo by tady to jednání být skutečně korektní, právě to rozhodnutí o odsunutí bylo i na základě desítek zaměstnavatelů, kteří přišli s tím, že chtějí tuto změnu systému, ale nechtěli, aby tam byl ten přechodný rok, kdy v podstatě nebude sníženo pojistné a bude plně kompenzováno, ale nebude kompenzováno snížením pojistného. To by znamenalo, že by nevznikaly úspory na straně zaměstnavatelů. Myslím si, že se tady můžeme štengrovat dále, ale zkusme vést věcnou diskusi.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Faktická poznámka - pan poslanec Václav Exner. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Musím se ohradit proti názoru, že z naší strany, nebo z mé strany, protože s klubem jsem to neměl možnost nijak konzultovat, jde o obstrukci. Připomenu jenom, že poslanci Komunistické strany Čech a Moravy podpořili při projednávání návrhu zákona ve Sněmovně jeho sněmovní znění. A pokud je mi známo, tak také při projednávání návrhu zákona, který se vrátí ze Senátu, zatím není v jednacím řádu nic poznamenáno o možných legislativně technických změnách nebo úpravách. Já jsem ochoten je akceptovat, když to bude vysvětleno, ale nemyslím si, že je správné uvádět ve Sněmovně něco, co se dosti pravděpodobně nebo s velkým podezřením nezakládá na pravdě.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP