(16.40 hodin)

Poslankyně Dagmar Molendová: Nyní bych nechala hlasovat o celém písmenu A mimo tyto dva body, stanovisko je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím paní navrhovatelku. (Rovněž kladné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 147. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 147 přítomno 182, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, prosím.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Nyní bych nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Opálky. Je to písmeno B a stanovisko je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Stanovisko paní navrhovatelky? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 148. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 148 přítomno 182, pro 90, proti 64. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Nyní bych prosila o hlasování o bodu C. Stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Stanovisko paní navrhovatelky, prosím? (Neutrální, spíše kladné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 149. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování s číslem 149 přítomno 182, pro 172, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: A je zde poslední bod, je to bod D a stanovisko je kladné.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Jedná se v podstatě o legislativně technickou úpravu, stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 150. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 150 přítomno 182, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Domnívám se, že všechny návrhy jsme podrobili hlasování, a můžeme tedy přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Seznámím vás s návrhem usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Kasala, Anny Čurdové, Evy Dundáčkové a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle sněmovního tisku 46."

Ještě poprosím o stanoviska.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Za zpravodaje kladné.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Za předkladatele rovněž kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 151. kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 151 přítomno 181, pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní navrhovatelce, děkuji též paní zpravodajce. A budeme se věnovat bodu číslo 72.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já děkuji Poslanecké sněmovně jménem předkladatelů.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Také děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Bodem číslo 72 je

 

72.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
/sněmovní tisk 36/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení Senátu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 36/4. Mezi námi vítám pana senátora Milana Štěcha.

Prosím, aby se nejprve za navrhovatele k usnesení Senátu a také k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda Petr Nečas. Pardon, pane senátore, nejprve požádám o úvodní…

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, jak jistě víte, od podzimu letošního roku projednávala Poslanecká sněmovna návrh novely zákona, kterým se upravuje systém nemocenské. Stávající systém, který byl schválen ještě v minulém volebním období, počítá s tím, že od 1. ledna příštího roku by nemocenská v období prvních čtrnácti dnů byla hrazena zaměstnavatelem s tím, že výše pojistné sazby na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů by klesla z 3,3 % na 1,4 %. Minulá vláda vzhledem k rozpočtovým důsledkům tohoto kroku připravila návrh, na základě kterého se připravuje přechodné období, kdy v roce 2007 by tento původní návrh vypadal tak, že by nepoklesla sazba na odvody pro nemocenské pojištění a prvních čtrnáct dní nemocenské by bylo stoprocentně refundováno státem zaměstnavatelům. Od 1. ledna 2008 by systém fungoval tak, že by poklesla pojistná sazba na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů na 2,3 % a 50 % nákladů na refundace prvních čtrnácti dnů nemoci by bylo zaměstnavatelům hrazeno s tím, že systém, který v současné době je schválen, není ale účinný, bude účinný až od 1. ledna, by tedy v plnou platnost vstoupil až od 1. ledna 2009.

Všechny tyto návrhy, které padly, mají rozpočtové důsledky, protože původně navržený systém generuje každý rok více než čtyřmiliardový deficit s tím, že úprava navržená minulou vládou a schválená Poslaneckou sněmovnou vylepšuje bilanci státního rozpočtu dohromady o zhruba 8 mld. korun. Na základě politických dohod, ale i na návrh některých zájmových uskupení, která posílala celou řadu podnětů a pozměňovacích návrhů, bylo nakonec dosaženo toho, že Senát navrhl a schválil kompromisní variantu spočívající v tom, že zavedení nového systému nemocenského pojištění by bylo odsunuto o jeden rok, to znamená v roce 2007 by systém pracoval podle stávajících podmínek s tím, že od 1. ledna 2008 na základě tohoto politického kompromisu by byla snížena sazba pojištění zaměstnavatelům na 2,3 % a bylo by refundováno 50 % nákladů na nemocenskou prvních čtrnáct dnů nemoci zaměstnavatelům. Systém by vstoupil v plnou platnost od 1. ledna 2009.

Obsahem tohoto znění, ve kterém schválil tento návrh zákona Senát, je tedy vlastně kompromis mezi stávající podobou zákona a návrhem, který předložila vláda v tomto volebním období. To znamená, že se vypouští první mezikrok spojený s rokem 2007 a postupuje se podle nového návrhu zákona až od roku 2008.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP