(14.50 hodin)

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, i tento návrh zákona byl původně navrhován k projednání ve zrychleném režimu, a to proto, že řeší finanční prostředky nezbytné na výplaty důchodů ještě v letošním roce. Proběhla tady k tomu v prvním čtení poměrně rozsáhlá diskuse, takže nepovažuji za potřebné doplňovat nic dalšího než to, že bych i tady v tomto případě žádal o maximální rychlost projednání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 90/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Bohuslav Sobotka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona a přijal k němu doporučující usnesení. To znamená - rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila tento návrh zákona, tj. novelu zákona o státním rozpočtu pro rok 2006. Současně chci také konstatovat, že rozpočtový výbor nepřijal žádný pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pane poslanče, poprosím i vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se hlásí pan poslanec Hojda. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem vystupoval k tomuto tisku už i v prvním čtení. Trošku mě mrzí, že usnesení rozpočtového výboru víceméně konstatuje, že nebyly vysloveny žádné připomínky, i když tisk, který jsme dostali, a materiály, které byly potom projednávány v rozpočtovém výboru, nejsou zcela totožné, protože v těch materiálech rozpočtového výboru a v tom skutečném opatření je i to, že bude sebráno 301 milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to konkrétně z akce dálnice D47. Mně by to nevadilo, kdyby to bylo pouze v tomto roce, s tím, že by se počítalo, že se tyto prostředky vrátí do státního fondu v příštím roce. Nikde ale žádné takovéto opatření není, ani nikdo neprohlásil, že budou tyto prostředky, a proto jenom na to upozorňuji.

Jenom bych chtěl říci, že by si tuto část měli pohlídat hlavně poslanci, kteří zastupují Severomoravský kraj, konkrétně Olomoucko a Ostravsko. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se do rozpravy obecné z místa někdo hlásí? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Hlásí se někdo z místa? Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana předkladatele, pana zpravodaje. Nechtějí vystoupit.

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Končím i bod 63.

O slovo se přihlásil pan poslanec Zgarba. Něco nám chce sdělit. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Kolegyně a kolegové, nezpochybňuji hlasování. Jenom žádám o opravu záznamu mého hlasování z dopoledního bloku č. 11, kdy jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přerušuji schůzi do úterý 12. 12. do 14 hodin, kdy budeme pokračovat volebními body, a to je bod 38 až 41, a pak budeme pokračovat třetím čtením bodů 65, 66, 67. Děkuji vám a na shledanou.

 

(Jednání skončilo ve 14.54 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP