(14.30 hodin)

Poslanec Petr Tluchoř: Za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu je navržen poslanec Petr Bratský.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování číslo 128. Kdo souhlasí, aby Petr Bratský byl členem stálé komise pro rodinu? Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 150 poslanců pro návrh 142, proti nula. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

 

Pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za členku stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu je navržena poslankyně Alena Páralová.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování pořadové číslo 129. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 151 poslanců pro návrh 130, proti 4. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

 

Pokračujte, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti je navržen poslanec Tomáš Kladívko.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 130. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 152 poslanců pro návrh 143, proti nula. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

 

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila členem kontrolního výboru poslance Josefa Čerňanského, členem stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu poslance Petra Bratského, členkou stálé komise pro rodinu poslankyni Alenu Páralovou a členem stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti poslance Tomáše Kladívka. Tím tento bod končí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Končím bod 68.

 

Budeme pokračovat bodem 71, kterým je

 

71.
Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 16/ - prvé čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo za navrhovatele senátor Tomáš Julínek, popřípadě Jaroslav Kubera. Ptám se, jestli jsou zde páni senátoři. (Bez odezvy.) A samozřejmě pan zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Zdeněk Jičínský. Prosím pana poslance, aby se posadil ke stolku zpravodajů.

Tento senátní návrh jsme projednali 7. a 8. listopadu na 6. schůzi. Po skončení obecné rozpravy a závěrečných slovech bylo jednání přerušeno a odročeno do zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro otázky ústavy. Stálou komisi jsme zřídili na nyní probíhající 7. schůzi, a to ve středu 6. prosince.

Nyní bych poprosil zpravodaje pana poslance Zdeňka Jičínského, aby zopakoval přednesený návrh, o kterém budeme hlasovat. Pane zpravodaji, prosím, předložte návrh.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, musím říci, že si ten návrh, tak jak byl minule podán, přesně nepamatuji, protože Sněmovna přerušila jednání na základě návrhu místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa, aby přerušila jednání a zřídila ústavní komisi k této věci. Jestli přijala v souvislosti se zřízením ústavní komise Sněmovna nějaké usnesení, přesně nevím, protože jsem v tu dobu na jednání Sněmovny nebyl. Takže bych byl rád, kdybychom se vrátili případně do zápisu, protože já žádný speciální návrh na usnesení nemám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji, pane zpravodaji. Já mám ve svých poznámkách, že pan poslanec Rath navrhl zamítnutí předloženého návrhu. Je to tak, pane poslanče? (Jmenovaný souhlasí.) Je.

 

Takže nyní bychom měli hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 131. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 159 poslanců pro návrh 76, proti návrhu 75. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP