(16.30 hodin)

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, mám dva pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2007.

Tím prvním je akce rekonstrukce Základní školy Paseka, kde investorem je obec Paseka, okres Olomouc, IČO investora je 299316. Navrhovaná výše dotace je 6,7 milionu korun. Tato akce je zařazena do programu podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury.

Druhým pozměňovacím návrhem je sportovní areál v obci Osvětimany, investorem je občanské sdružení fyzických osob Chřibák o.s. se sídlem Vřesovice 262, identifikační číslo investora je 27039404. Navrhovaná výše dotace 13 mil. korun a program, kde je akce zařazena, je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to do programu konkrétně 233510. Účelem je rekonstrukce a dobudování sportovního areálu v obci Osvětimany v okrese Uherské Hradiště.

O tyto částky doporučuji snížit kapitolu vládní rozpočtové rezervy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fialovi. Slova se ujme pan poslanec Zdeněk Boháč, připraví se pan poslanec Jan Schwippel. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pane premiére, dovolte, abych přednesl jeden pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2007. Název akce: rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Olomouc, investor Tělovýchovná jednota Sokol Olomouc. Navrhovaná výše dotace 1 mil. korun. Program, do kterého má být akce zařazena: kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do programu 233510.

Zdůvodnění návrhu. Spolufinancování opravy sokolovny, stadionu a sociálního zařízení pro cvičení a rekreační sport široké veřejnosti. V současné době sociální zařízení neodpovídá daným hygienickým normám. O tuto částku navrhuji snížit kapitolu Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Boháčovi. Slova se ujme pan poslanec Jan Schwippel, připraví se paní poslankyně Lenka Mazuchová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi předložit jeden pozměňovací návrh. Navrhuji zařadit do kapitoly VPS program 298210 novou položku s názvem: výstavba školní tělocvičny pro Gymnázium Joachima Barranda v Berouně ve výši 10 mil. korun. O tuto částku navrhuji snížit v kapitole VPS vládní rozpočtovou rezervu.

Dovolte krátké zdůvodnění. Docházka na hodiny tělesné výchovy do pronajatých prostor způsobuje škole komplikace z hlediska organizace výuky a bezpečnosti žáků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Schwippelovi. Slova se ujme paní poslankyně Lenka Mazuchová, připraví se pan poslanec Cyril Zapletal. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně předložit pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu na rok 200. Jsou dva.

První. Název akce: stavební úpravy Základní školy a Mateřské školy Bratronice, investorem je obec Bratronice, navrhovaná výše dotace 6 mil. korun a program, do kterého má být tato akce zařazena, kapitola 398 program 298210.

Druhý pozměňovací návrh. Akce: Základní škola a Mateřská škola Nučice, rekonstrukce a přístavba, druhá etapa. Investor obec Nučice, navrhovaná výše dotace 5 mil. korun a program, do kterého má být zařazena tato změna, je kapitola 398 program 298210.

Oba dva tyto pozměňovací návrhy navrhuji dát vůči vládní rozpočtové rezervě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Mazuchové. Slova se ujme pan poslanec Cyril Zapletal a připraví se pan poslanec Jan Klas. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já přednesl pozměňovací návrh k státnímu rozpočtu na rok 2007.

Navrhuji zařadit do rozpočtu akci, a to do kapitoly VPS, program 298210, rekonstrukci a dostavbu Základní školy Karla Hynka Máchy v městě Doksy. Jedná se o částku 15 mil. korun. Navrhuji, aby se čerpání této položky provedlo v rámci čerpání vládní rozpočtové rezervy, kapitola Všeobecná pokladní správa. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zapletalovi. Slova se ujme pan poslanec Jan Klas, připraví se Petr Rafaj. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám předložit tři pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu na rok 2007. Ve všech třech případech je investorem město Kladno, IČO 0234516.

1. Název akce: dostavba sportovní haly Bios, kde navrhovaná výše dotace činí 20 mil. korun.

2. Název akce: výstavba tělocvičny v Základní škole v ulici Doberská, navrhovaná výše dotace činí 10 mil. korun.

A konečně 3. Název akce: rekonstrukce komunikací v ulici Dubská, navrhovaná výše dotace činí 8 mil. korun.

Všechny tři akce navrhuji zařadit do kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klasovi. Slova se ujme poslanec Petr Rafaj, kterého ovšem nevidím, takže stejně jako paní kolegyni Jacques ho zařadím na konec. Budeme pokračovat v další dvacítce. Slova se ujme pan poslanec Zdeněk Lhota, připraví se pan poslanec František Dědič. A dále paní Marcela Mertinová a další. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi přednést jeden pozměňovací návrh. Jedná se o rekonstrukci atletického oválu, resp. její druhou etapu. Investorem je Tělovýchovná jednota Sokol Nová Paka, identifikační číslo 60119136. Navrhovaná výše dotace 2 500 000 korun. Program 298220 kapitola 398 Všeobecná pokladní správa.

Co se týká podpůrných argumentů, mám tady drobně popsány tři papíry, takže číst je nebudu. Chtěl bych vás co nejsnažněji požádat o podporu. Podepsán Zdeněk Lhota, děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lhotovi. Slova se ujme pan poslanec František Dědič, připraví se paní poslankyně Marcela Mertinová. Pana kolegu Dědiče také nevidím, také na konec. Paní poslankyně Marcela Mertinová, připraví se pan poslanec Karel Korytář. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji vám za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si podat dva pozměňovací návrhy, a to za prvé návrh na zařazení položky FC Jiskra Modrá, okres Děčín, na rekonstrukci tělovýchovného zařízení. Jedná se o částku 3 mil. korun, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu, kapitolu 398 Všeobecná pokladní správa.

Dále pak položku rekonstrukce Gymnázia Jana Amose Komenského, Dubí u Teplic, a to částku 9 mil. korun, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Mertinové. Slova se ujme pan poslanec Karel Korytář, připraví se pan poslanec Jindřich Valouch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Korytář: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovoluji si vám předložit tři pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007.

První akcí je akce Sportovní klub Balneosport, druhá etapa výstavby sportovišť, investor Sportovní klub Balneosport, identifikační číslo 27014916, výše dotace 5 mil. korun z vládní rozpočtové rezervy. Tuto akci zařadit do programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy číslo 233 510 podpora rozvoje a materiálně technické základny sportu a tělovýchovy.

Druhý pozměňovací návrh: v tomto jde o zakoupení časomíry a dopravního prostředku pro potřeby požárního sportu, investor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, identifikační číslo 65890123, výše dotace 1 200 000 korun z vládní rozpočtové rezervy. Dotaci zařadit do programu Ministerstva vnitra 214210 rozvoj a obnova materiálně technické základny hasičského záchranného sboru.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP