(15.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Jozef Kochan. Připraví se paní poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, já si dovolím navrhnout dva pozměňovací návrhy při projednávání státního rozpočtu na rok 2007, sněmovní tisk 52.

První návrh by byl z programu 235210. Týká se obnovy CT přístroje nemocnice ve Vrchlabí, RTG, CT, enso (?), s.r.o., Fügnerova 50, Vrchlabí. Identifikační číslo investora je 27462927. Navrhovaná výše dotace je 9,5 milionu korun a bylo by to na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Druhý návrh se týká programu 298220, akce je dokončení dopravní infrastruktury v obci Blansko, Čežkovice, obytná část. Identifikační číslo je 279943. A navrhovaná výše dotace by byla 1 milion korun a bylo by to rovněž z vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Než dám slovo paní kolegyni Zdeňce Horníkové, tak si vám opět dovolím přečíst další dvacítku přihlášených: Bauer, Petruška, Novotný, Ježek, Bohatec, Hanuš, Jacques, Dušek, Sunkovský, Bratský, Krajíček, Suchánek, Fiala, Boháč, Schwippel, Mazuchová, Zapletal, Klas a Rafaj. A ještě si dovolím sdělit, že než dojde k výměně řídícího schůze, dám v souladu s jednacím řádem přednostní právo k vystoupení panu místopředsedovi Filipovi, který bude po mně řídit schůzi, aby i on měl šanci přednést svůj pozměňovací návrh.

Vážená paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych přednesla své pozměňovací návrhy. Budou celkem tři.

Je to kapitola 398 Veřejná pokladní správa, program 298220. Týká se města Meziměstí v Královéhradeckém kraji. Je to rekonstrukce budovy zvláštní školy na zdravotní zařízení. Připomínám, že tento požadavek je zde opakovaně. A jedná se o zařízení, které do této chvíle sloužilo městu jako zvláštní škola, a budou zde vybudovány byty a zdravotnické zařízení. Částka 15 milionů.

Druhý požadavek je program 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, město Červený Kostelec, Královéhradecký kraj, rekonstrukce sportovního areálu Za potokem, částka 10 milionů.

Poslední je kapitola 398 Veřejná pokladní správa, program 298220, město Chlumec nad Cidlinou, Královéhradecký kraj. Je to společná stezka pro chodce a cyklisty podél silnice 2/327, částka 5 milionů. Zdůvodnění, myslím, není zapotřebí.

A teď prosím ještě, zda bych mohla přednést návrhy pana kolegy, který je omluven a nepřítomen. Je to pan poslanec Libor Ježek, který žádá laskavě o změnu v položce 27/5, kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, město Tanvald, Liberecký kraj, dostavba víceúčelového motocyklového a sportovního areálu ve výši 10 milionů.

A čtyři návrhy na zařazení nových položek. Vesměs se jedná o základní školy. Všechny jsou z kapitoly 398 Veřejná pokladní správa, program 298210, a konkrétně město Chrastava, Liberecký kraj, rekonstrukce hlavní budovy Základní školy 1. máje, 10 milionů. Město Desná, Jizerské hory, Liberecký kraj, rekonstrukce základní školy, 10 milionů. Město Velké Hamry, Liberecký kraj, rekonstrukce základní školy, 10 milionů. Město Frýdlant, Liberecký kraj, rekonstrukce základní školy Husova. A město Kravaře, Liberecký kraj, rekonstrukce základní školy, 10 milionů. Tyto výdaje jsou požadovány na vrub kapitoly VPS, dluhová služba.

A tady se s prominutím ještě vracím ke svým původním návrhům, kde navrhuji, aby tyto prostředky byly uvolněny na vrub kapitoly VPS, vládní rozpočtová rezerva. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Jan Bauer. Připraví se pan poslanec Daniel Petruška.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já z podnětu zástupců místních samospráv přednesl pouze tři pozměňující návrhy.

Za prvé. Rekonstrukce zdravotního střediska města Volary, okres Prachatice, investor město Volary, navržená výše dotace 2 miliony korun.

Za druhé. Rekonstrukce střechy, základní škola, ulice Bavorovská ve městě Netolice, okres Prachatice, investorem taktéž město Netolice. Navrhovaná výše dotace 700 tisíc korun.

A za třetí. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu, ulice Husova, obec Vlachovo Březí, okres Prachatice, opět investorem obec Vlachovo Březí. Tentokrát navrhovaná výše dotace 12 milionů korun.

To vše z kapitoly Všeobecná pokladní správa na vrub vládní rozpočtové rezervy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Daniel Petruška. Po něm pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Poslanec Daniel Petruška: Dobrý den, dámy a pánové, přeji hezké odpoledne. Já se možná vymknu malinko. Já přednesu tři pozměňovací návrhy.

První bude věcný, k příloze číslo 10 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007. U dotačního titulu H jsou vyjmenovány tituly, z jakých může být poskytnut příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě, a je tam uveden následující text: Podmínky přiznání příspěvku, dvojtečka, tučně - Platnost stávajícího plánu končí v roce 2006, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2006 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti. - Já bych prosil za tyto věty dopsat další, a to: Dále se za splnění této podmínky považuje i případ, kdy žadateli skončila platnost plánu již v předchozích letech, žadatel vypracoval návrh nového plánu a probíhá jeho schvalování.

Dále pozměňovací návrh číslo 2. Jedná se o změnu usnesení rozpočtového výboru, modernizace víceúčelového hřiště TJ Sokol Živanice, okres Pardubice, položka 26/48. Žádám o navýšení na 10 milionů korun z kapitoly VPS. Financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

A poslední pozměňovací návrh. Oprava parku na náměstí Československých legií. Příjemcem dotace je statutární město Pardubice, městský obvod 1. Přiznaná dotace je 2,5 milionu, žádám o zvýšení na 6 milionů korun, také z VPS, z programu 298220.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Slovo má pan místopředseda Vojtěch Filip. Připraví se pan poslanec Zbyněk Novotný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, já přednesu dva pozměňovací návrhy.

Jeden se týká investiční akce rekonstrukce Buquoyské rezidence na Nových Hradech, a to v částce 10 milionů korun, požaduji do kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, a to na úkor Všeobecné pokladní správy, vládní rozpočtová rezerva, s tím, že odůvodnění je prosté. Rezidenci státního zámku na Nových Hradech považuji za akci dlouhodobě připravovanou, v jednotlivých etapách už také dodělanou nebo zahájenou, a to od roku 1993. Přerušení financování této akce by poškodilo dosavadní výstavbu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP