(15.40 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych načetla dva pozměňovací návrhy.

Za prvé. Číslo kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, program číslo 298220, příjemce Prosaz, občanské sdružení, IČO 43005853, na předmět vertikální zvedací plošina rehabilitačního střediska, částka 0,47 milionu korun. Zdroj vládní rozpočtová rezerva.

Středisko je určeno pro pobytové akce zdravotně postižených a také pro pořádání školení a dalších akcí pro organizace zdravotně postižených. K plnému využití střediska zbývá zpřístupnit první patro, kde je přístup pouze po schodech, a není proto bohužel přístupné osobám s omezenou schopností pohybu. Kdyby se podařilo zabezpečit prostředky na vybudování venkovní zvedací plošiny, podstatně by se zvýšila efektivita využívání objektu ku prospěchu zdravotně postižených.

A pozměňovací návrh číslo dvě. Číslo kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, příjemce statutární město Pardubice, předmět dostavba ČEZ Arény, částka 10 milionů korun. Zdroj vládní rozpočtová rezerva.

Zdůvodnění: Město Pardubice uskutečnilo v roce 2001 nákladem více než 350 milionů korun ze svých vlastních prostředků první fázi rekonstrukce někdejšího zimního stadionu v moderní víceúčelovou halu. V současné době usiluje o dokončení celého projektu. Druhá fáze přestavby v plně hodnotnou víceúčelovou arénu spočívá v dostavbě její západní části. Město Pardubice žádá přidělení dotace ve výši 85 milionů korun, a to z důvodů také těch, že se v příštím roce bude v této ČEZ Aréně konat mistrovství světa v hokeji hráčů do 21 let. Já žádám alespoň o deset milionů korun. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Slovo má pan poslanec Ladislav Mlčák, připraví se pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Vážené kolegyně, kolegové, využívám možnosti pozitivně zasáhnout do návrhu státního rozpočtu na příští rok dvěma pozměňujícími návrhy. Nejedná se o částky velké.

První záležitost se týká opravy kaple svatého Floriána, je to obec Bezuchov, IČO nebudu číst, všechno předám písemně potom, výše dotace je 882 159 korun. Navrhuji přesunutí částky z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa.

Krátké zdůvodnění: Kaple je v havarijním stavu již několik let. Bylo provedeno statické posouzení, což je špatné. Obec není schopna ze svého rozpočtu tyto náklady pokrýt. Obracím se proto se žádostí alespoň osmdesátiprocentního krytí ze státního rozpočtu.

Druhá záležitost je akce výměna střechy římskokatolického kostela svatého Jana Křtitele včetně okapů, oplechování a dalších prací. Investorem je římskokatolická farnost Prosenice v okrese Přerov, adresa uvedena, IČO rovněž. Výše dotace dva miliony korun. Navrhuji přesunutí částky z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Krátké zdůvodnění rovněž: Střecha kostela, který je dominantou obce, je skutečně v havarijním stavu několik let a nesnese dalšího odkladu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Požádám o slovo pana poslance Petra Plevu, připraví se pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi načíst jeden pozměňovací návrh, který napřed přečtu a potom krátce zdůvodním.

Do programu 234110, je to program v kapitole 334 Ministerstvo kultury, zařadit položku obnova státního hradu Veveří, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, 20 milionů korun, alternativně 10 milionů korun. O tuto částku snížit Všeobecnou pokladní správu, vládní rozpočtovou rezervu. Alternativní zdroj je dluhová služba úroky.

A teď krátké zdůvodnění, protože jsme byli některými poslanci vyzváni k tomu, abychom převzali zodpovědnost za své návrhy a zdůvodnili je.

Hrad Veveří je poprvé připomínán v roce 1213. (Smích v sále.) Nebudu číst celou historii hradu Veveří. Po sedm set let byl hrad různě přestavován, rozvíjel se. Až v roce 1950 začal hrad chátrat a je dneska v dosti žalostném stavu. My už jsme několikrát peníze, byť drobné, na opravu tohoto hradu dali a mohu vám říct, že tyto prostředky, které přišly ze státního rozpočtu, byly vynaloženy velmi účelně. Za co by se na jiné stavbě tak stěží udělal projekt, tady byly spraveny střechy, spraveny některé fasády, pokračuje statické zajištění. Skutečně udělalo se za málo peněz hodně muziky, proto si myslím, že si tato akce zaslouží naši podporu i nadále.

Předám zpravodaji - kdyby tady byl, tak bych mu předal písemně pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pozměňovací návrhy se volně shromažďují na stolku zpravodajů, takže pane poslanče, přejete-li si odložit, nebo dát přímo do ruky panu zpravodajovi, který zůstal ve své lavici.

Poprosím o slovo pana poslance Waltera Bartoše, připraví se pan poslanec Jozef Kochan.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl tři pozměňovací návrhy, z nichž dva se budou týkat opravy základních škol a jeden s tím tak úzce související se bude týkat rekonstrukce sportovního zařízení, které souvisí právě s regionálním střediskem mládeže v kopané.

Chtěl bych upozornit, že v první polovině dne kolegové ze Strany zelených zde vystoupili s tím, že takové porcování tzv. medvěda není dobře. Já navrhuji tyto dva pozměňovací návrhy týkající se základních škol z tohoto prostého a jednoduchého úvodu: My máme dneska nastavena rozpočtová pravidla tak, že malé obce nejsou schopny dosáhnout na peníze týkající se základních škol, respektive investic do základních škol, to je podle mého názoru velká chyba, ale na druhé straně jim zákon ukládá vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky. Takže ony jsou v takové složité situaci, kdy na jedné straně jim stát něco naložil na bedra, na druhé straně ale jim stát na základě rozpočtového určení daní neumožňuje, aby tuto povinnost splnily. Z toho důvodu si myslím, že momentálně jedinou cestou, jak těmto malým obcím pomoci, je právě takováto jednorázová dotace na rekonstrukce základních škol.

Takže ta první se týká obce Ratiškovice, týká se to rekonstrukce základní školy. Navrhovaná výše je 15 milionů a program, v kterém to má být uskutečňováno, má číslo 298210. O tuto částku navrhuji snížit vládní rozpočtovou rezervu. To je první návrh.

Ten druhý návrh je úplně stejný, jenom obec Ratiškovice bude nahrazena obcí Mikulčice. Jinými slovy: rekonstrukce základní školy, obec Mikulčice, Jihomoravský kraj, program 298210, 15 milionů stejně jako v tom prvním případě, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

A ten můj třetí pozměňovací návrh se týká rekonstrukce mládežnických kabin Rehabilitačního a sociálního zařízení regionálního střediska mládeže Baník Šardice. Chci říci, že toto středisko je úzce napojeno na základní školu. Navrhuji zde výši dotace 8 milionů korun a program je samozřejmě, nebo závazný ukazatel je vépéeska. Takhle, abych byl přesný - vépéeska.

Takže tolik moje tři pozměňovací návrhy. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP