(15.20 hodin)

Poslanec Miloš Patera: Vážené kolegyně a kolegové, já mám žádost o dotaci ze státního rozpočtu ke sněmovnímu tisku 52. Název akce rekonstrukce základní školy v městě Nová Role, jedná se o 12 mil. korun, rekonstrukce objektu pro zřízení dětského domova, příjemce Karlovarský kraj 8 mil. korun, Nemocnice Chomutov, obměna stávajícího CT přístroje 20 mil. korun, výstavba areálu základní školy, druhá etapa, město Hostivice 40 mil. korun, AC Start Karlovy Vary, výstavba tréninkového hřiště 4,4 mil. korun. Všechny tyto pozměňovací návrhy jsou na účet vládní rozpočtové rezervy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec David Kafka, připraví se pan poslanec Tomáš Hasil.

 

Poslanec David Kafka: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, k vládnímu tisku 52 mám před sebou tři návrhy. První dva jsou odlišné od těch, které tady slyšíte, neboť podle mého názoru mají reálné rozpočtové krytí.

První se nazývá Rozvoj studijních programů Fakulty humanitních studií na Univerzitě Hradec Králové. Tuto akci chci zařadit proto, že tato fakulta je nově zřízena a potřebuje do začátku jistý drobný kapitál. Žádám tedy tímto o jeden milion korun a jako zdroj navrhuji kapitolu 313 Pasivní politiku zaměstnanosti.

Druhým titulem je sportovní hala v obci Jeníkovice v okrese Hradec Králové ve výši 2 miliony korun. Tento návrh zde přednáším proto, že obec Jeníkovice už čtyřikrát žádala o subvenci na tuto akci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a vždycky marně. I v tomto případě žádám o 2 miliony korun z kapitoly 313 Pasivní politiku zaměstnanosti.

Třetí návrh, který tady mám, jsem si osvojil na základě požadavku obce Davle, která chce 9 milionů korun na obnovu komunikací z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa.

Já vám děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Slovo má pan poslanec Tomáš Hasil, připraví se pan poslanec Zdeněk Mach.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si předložit pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu na rok 2007.

Za prvé. Z kapitoly VPS příjemce město Nový Bor, rekonstrukce a dostavba Základní školy U Lesa 25 mil. korun.

Za druhé. Z kapitoly VPS příjemce TJ Sokol Dlouhý, rekonstrukce víceúčelového hřiště 1,7 mil. korun.

Za třetí. Kapitola VPS, obec Jindřichovice pod Smrkem, příjemce první etapa rekonstrukce obecní školy 5 mil. korun.

Za čtvrté. Kapitola Ministerstvo práce a sociálních věcí, příjemce Ruprechtické farní sdružení, vybudování Střediska aktivního života a pomoci starším v Liberci 9 mil. korun.

Za páté. Kapitola VPS, příjemce obec Krásný Les, nákup požárního vozidla ve výši 0,8 mil. korun.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Slovo má pan poslanec Zdeněk Mach, připraví se paní poslankyně Helena Mallotová.

 

Poslanec Zdeněk Mach: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi přednést dva pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu na rok 2007, sněmovní tisk 52. Jedná se o kapitolu 398 VPS, program 298210, pro Střední školu gastronomie a služeb Liberec, částku 13 850 000 korun na rekonstrukci prostor na školní kuchyň a vyvařovnu.

Druhý pozměňovací návrh, kapitola 398 VPS, program 298110, pro obec Chuchelná. Jedná se o 15 mil. korun na sportovní areál Chuchelná, třetí etapa, obslužný objekt.

O uvedené částky bude snížena vládní rozpočtová rezerva. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Hovořit bude paní poslankyně Helena Mallotová, připraví se pan poslanec Richard Dolejš.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v krátkosti přednesla pozměňovací návrh, který zní následovně. Jedná se o rekonstrukci chodníků a komunikací v obci Mšené-lázně, Prosek 174 411 19 Mšené-lázně, okres Litoměřice. Žádám, aby tento obnos byl uvolněn z vládní rezervy ve výši 5 mil. korun a o tuto částku aby byla navýšena kapitola Všeobecná pokladní správa. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Richard Dolejš, připraví se pan poslanec Michal Hrbata.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážená paní předsedající, vážená nepřítomná vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám tři pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007.

Navrhuji zařazení položky vodovod Dobšice, Choťovice, Sány ve výši 3,5 mil. korun do kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, program 398020, technická opatření v pásmech ochrany vody. Navrhuji finanční krytí ze státní rozpočtové rezervy. Investorem akce je akciová společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, kde bych chtěl pouze podotknout pouze to, že akcionářem společnosti z 96 % jsou obce okresu Nymburk.

Dále navrhuji zařazení položky rekonstrukce Základní školy Církvice ve výši 6 mil. korun do kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, program 298210, podpora rozvoje obnovy materiálně technické základny regionálního školství. Také navrhuji, aby bylo finanční krytí formou uvolnění z vládní rozpočtové rezervy. Investorem je obec Církvice.

Třetí návrh se týká návrhu na zařazení položky rekonstrukce místní komunikace v Bratčicích(?) ve výši 2,5 mil. Kč do kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, program 298110, podpora rozvoje obnovy regionální infrastruktury. Navrhuji také, aby toto bylo financováno z uvolněné vládní rozpočtové rezervy. Investorem je obec Bratčice.

Zdůvodnění předložených pozměňovacích návrhů spolu s dalšími údaji předám v písemné formě panu zpravodaji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Než udělím slovo panu poslanci Hrbatovi, s technickou faktickou poznámkou, resp. s drobnou úpravou svého pozměňovacího návrhu, jeho rozšířením vystoupí ještě pan kolega Hasil.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se. Je to pro stenozáznam. Zapomněl jsem ve svém vystoupení s pozměňovacími návrhy k rozpočtu 2007 říci druhou věc, tedy z čeho bude tato změna hrazena. Tedy doplňuji uvedené částky, které jsem načetl. O ty bude snížena vládní rozpočtová rezerva. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Michal Hrbata, připraví se pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Michael Hrbata: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovoluji si vás požádat o projednání následujícího pozměňujícího návrhu k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007, tisk 52.

Navrhuji přidělení dotace na výstavbu Domu s pečovatelskou službou ve Vyškově. Jedná se o poskytnutí dotace ve výši 5 mil. korun z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, specifický ukazatel vládní rozpočtová rezerva.

Ještě mi dovolte přednést pozměňovací návrh omluveného pana poslance Sivery na rekonstrukci interní jednotky intenzivní péče v Nemocnici v Blansku 3 mil. korun, příjemce město Blansko, Jihomoravský kraj, taktéž z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, specifický ukazatel vládní rozpočtová rezerva. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP