(9.50 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. O slovo se hlásí ještě ministr financí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Chtěl bych reagovat, vážený pane místopředsedo, na výzvu předsedy rozpočtového výboru. Chtěl bych ho ujistit, že nedošlo k žádné legislativně právní změně, jak se táže našich právníků. K té ostatně dojít nemuselo. Došlo ale k zásadní faktické změně. Zatímco on v roli ministra financí při hlasování o minulém rozpočtu potvrdil existenci rezerv v kapitolách, které se týkaly mandatorních výdajů, a z těchto jím potvrzených rezerv byly potom financovány schválené pozměňovací návrhy, já jako jeho nástupce na základě zkušeností loňského roku Poslaneckou sněmovnu neutvrzuji v existenci těchto rezerv. Výslovně uvádím, že neexistují. To znamená - právně se nic nezměnilo, fakticky ano.

Uvádím Poslanecké sněmovně, že chce-li vrátit prostředky z jakýchkoli kapitol, nejsou to kapitoly, které se týkají mandatorních výdajů, a výslovně těch, které jsem zde uvedl. Určitě moje stanovisko podpoří ministr práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví, případně další, kterých se to týká.

Pane předsedo, rozdíl je v tom, že ministr financí nepotvrzuje možnost z těchto kapitol čerpat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se opravdu hlásí ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, takže mu udělím slovo. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, s velkým zájem jsem se tak jako každoročně i jako poslanec začetl do usnesení rozpočtového výboru a musím říci, že v určitém okamžiku jsem nevěřícně zíral. Nevěřícně jsem zíral, že toto usnesení mohlo být přijato kolegy, kteří sedí v téže Sněmovně jako já. To znamená ve Sněmovně, která mj. právě v těchto dnech např. projednává návrh zákona, kterým se mění zákon o státním rozpočtu pro rok 2006, díky kterému zajišťujeme na úkor zvýšení schodku státních financí 10 miliard na výplatu důchodů. Proto mi připadá naprosto neuvěřitelné, že v tomto usnesení rozpočtového výboru je strhávána prakticky částka 1 miliarda korun z důchodů.

Já tady sděluji Poslanecké sněmovně, že v důchodovém systému není navíc ani jedna koruna. Ani jedna koruna. Sděluji Poslanecké sněmovně, že by se měla rozpomenout na to, že se souhlasem tehdejšího ministra financí byla snížena rozpočtová část určená na důchody pro letošní rok o půl miliardy korun, s tím, že v letošním roce projednáváme návrh změny zákona o státním rozpočtu, ve kterém zajišťujeme chybějících 10 miliard korun. To znamená, že se tyto peníze strhly, a přitom tam zcela evidentně v letošním roce na penze chyběly. V letošním roce se zřejmě chystá něco podobného.

Já chci jednoznačně konstatovat, že pokud Poslanecká sněmovna strhne 1 miliardu z prostředků, které jsou vyčleněny na penze, ať nežije prosím v iluzi nebo ve lži, že tyto peníze je možné strhnout. Já vám sděluji, že je možné strhnout není. Tyto peníze navíc na penze nejsou. Jestliže se někdo podíval do návrhu rozpočtu a vidí tam rozdíl příjmů 283 miliard a výdajů 281 miliard a dává mu to fiktivní rozdíl 2 miliardy, tudíž že si z toho miliardu může vzít, tak já mu sděluji, že to tak není. Že s pravděpodobností velmi vysokou, takřka hraničící s jistotou, v příštím roce skončí i bez tohoto manévru, i bez tohoto odebrání jedné miliardy důchodový účet ve schodku. To znamená, že tam budou chybět prostředky.

Znovu připomínám - právě v těchto dnech, v těchto hodinách projednáváme návrh novely zákona o státním rozpočtu pro rok 2006, kterým na úkor schodku státních financí opatřujeme dalších 10 miliard pro důchodový systém v letošním roce.

Nedosti na tom. Musím informovat Sněmovnu, že jsem se 30. listopadu obrátil na pana ministra financí, kterému sděluji, že na dalších obligatorních dávkách, včetně systému státní sociální podpory, čili na mandatorních výdajích chybí ve státním rozpočtu v letošním roce do konce roku více než 2 miliardy korun. Takže tomu není tak, že z mandatorních výdajů je možné brát tyto prostředky a rozdělovat je na tzv. poslanecké pomníčky.

Všimněte si, že já tady nevedu žádné laciné řeči o tom, jak je nemravné dělat tyto pozměňovací návrhy a dělat tyto tzv. poslanecké pomníčky, protože mimochodem úředníci na ministerstvech rozdělí na podobné akce násobek toho, co zde rozdělí poslanci. A dělají tak anonymně a kdo ví, za jakých okolností. Takže já se do této laciné kritiky nepouštím.

Na druhé straně sděluji Poslanecké sněmovně, že pokud sáhne na mandatorní sociální výdaje, dělá tak vědomě na úkor občanů, kteří na tyto peníze mají nárok v příštím roce, a že o tuto částku v příštím roce se bude muset zvednout deficit státních financí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, ptám se vás: Otevřel jste rozpravu tímto vystoupením? Umožníte vystoupit poslanci Zdeňku Škromachovi? Prosím, pane poslanče, máte slovo v tom případě.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím, že to není otázka toho, jestli pan ministr by chtěl, nebo nechtěl otevřít rozpravu. Tím, že vystoupil, ji otevřel - podle mého názoru a podle jednacího řádu.

Myslím, že je správné krátce reagovat. Jsem rád, že tato vláda konečně začíná vnímat zodpovědnost za veřejné finance. Jsem rád, že po osmi letech, kdy - dokonce i pan současný ministr financí Tlustý - navrhovali miliardové přesuny právě z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na různé jiné akce a jiné účely, že konečně tu zodpovědnost cítí. Nakonec věřím, že i pan ministr Nečas se s tím bude muset vypořádat jako každý ministr práce, protože vždy tato kapitola je předmětem poměrně výrazných nájezdů poslanců v rámci přípravy státního rozpočtu na další rok. Vždy se s tím nakonec každá vláda a každý ministr musel vypořádat. Je to věc zodpovědnosti a nelze neustále vzpomínat na to, co bylo. Myslím, že dnes je zde vláda, i když v demisi a bez důvěry, ale přesto má zodpovědnost vůči svým resortům, které zastává. Samozřejmě informacím je jasné rozumět.

Pokud jde o otázku mandatorních výdajů, samozřejmě že tady existuje určité riziko v tom, že v průběhu kalendářního roku dojde k vyčerpání mandatorních výdajů a tato Sněmovna bude muset znovu posoudit otázku zákona o státním rozpočtu. Tak jak tato vláda v podstatě řešila financování důchodů v závěru letošního roku a začátku příštího roku, tak se tím bude muset zabývat i vláda, která v příštím roce tuto záležitost bude muset znovu zvážit, pokud vývoj - tady možná by bylo dobře, kdyby pan ministr financí ještě případně mohl doplnit informace, jak vlastně odhaduje případný vývoj v oblasti mandatorních výdajů v největších položkách, o nichž hovořil, a odhad, který je obsažen ve státním rozpočtu, je skutečně reálný, nebo jestli třeba za dva, tři nebo čtyři měsíce, kdy probíhá schvalovací proces státního rozpočtu, se nějak upřesnil do plusu či minusu, abychom si mohli určitým způsobem udělat představu o výhledu na příští rok, jak to tato vláda vidí a jaké vlastně navrhuje řešení pro to, aby nedošlo k situaci, aby v příštím roce bylo nutné opět upravovat základní parametry státního rozpočtu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP