(9.40 hodin)

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, já bych poprosil o mimořádný klid, protože bych vám chtěl sdělit mimořádnou informaci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže prosím o klid. Posaďte se.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Dámy a pánové, já musím konstatovat, že rozpočtový výbor s jedinou výjimkou, a to je přesun 3 miliard korun v rámci kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je tak činěno na základě, jestli to tak mohu říci, zákona na cestě, protože je příslib politických stran, že bude provedena změna v zákonu o nemocenském pojištění, který to umožní, tak s výjimkou tohoto přesunu jsou ostatní změny navržené rozpočtovým výborem učiněny na vrub mandatorních výdajů vyplývajících ze zákonů, které nejsou na cestě, a proto jsou to změny, ve kterých je zdrojem fiktivní kapitola státního rozpočtu.

Dovolte mi konstatovat, že ve státním rozpočtu není 2,6 miliardy navíc na dluhovou službu, není tam 1,9 miliardy navíc na stavební spoření, není tam 1 miliarda navíc na důchody a není tam ani přibližně 1 miliarda korun navíc na pojištění za státní pojištěnce. Všechny tyto výdaje vyplývají ze zákonů. Ve státním rozpočtu ostatně už předchozí vládou byly navrženy v souladu s platnými zákony, vláda stávající je do rozpočtu zahrnula přesně tak, jak je předchozí vláda navrhla, a já musím konstatovat, že jestli ve druhém čtení poslanci rozpočtového výboru nenaleznou jiné zdroje, já musím trvat na tom, že tyto návrhy jsou nehlasovatelné, protože proti nim nestojí fakticky uspořitelné prostředky.

Já tedy teď, v průběhu druhého čtení, vyzývám poslance rozpočtového výboru, aby chtějí-li prosadit změny odpovídající rozsahem tomu, co jsem tady uvedl, aby uvedli skutečné uspořitelné prostředky, a takové návrhy budou hlasovatelné a já proti nim nemohu mít žádné připomínky, budou-li většinou v Poslanecké sněmovně schváleny. Já ale nemohu akceptovat, aby byly vybírány miliardové prostředky z kapitol, které jsou předurčeny platnými zákony a které nelze v takovémto rozsahu v žádném případě redukovat. A dovolte mi prohlásit, že se domnívám, že v tomto svém stanovisku dokonce nemohu být přehlasován Sněmovnou, jak se to jindy činí. Prostě když někde nic není, tak tam nikdo, ani čert, ani Poslanecká sněmovna, nic nevezme.

Já bych připomenul projednávání chybějících 10 miliard na důchody, které tady předcházelo minulý týden, kde jsem vás upozorňoval na to, že přesně touto metodou bylo odejmuto poslanci půl miliardy korun, které jsme tam museli vrátit prostě proto, že z mandatorních výdajů přáním Sněmovny, nedojde-li ke změně příslušných zákonů, nelze takovéto částky odejmout.

Já se velmi, vážené kolegyně a kolegové, omlouvám za toto nepříjemné konstatování, ale já jako ministr financí nemůžu udělat nic jiného, než vás upozornit, že berete prostředky z mandatorních výdajů, odkud, nezměníte-li zákony, je vzít nemůžete. Pokud byste se chtěli s tímto problémem vypořádat korektně, musíte o příslušné částky zvýšit deficit státního rozpočtu na příští rok, což lze samozřejmě provést návratem do prvního čtení a projednávání státního rozpočtu. Já vás k tomu nijak nenabádám, já vám doporučuji, abyste v průběhu druhého čtení nalezli skutečné rezervy, které pak v příštím jednání ve třetím čtení mohou být jako fakticky existující zdroje akceptovány. Ty, které jsem tady uvedl, to určitě nejsou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Předseda Poslanecké sněmovny tento návrh rozpočtu přikázal k projednání rozpočtovému výboru, takže znovu prosím pana poslance Bohuslava Sobotku, aby se ujal slova.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, rozpočtový výbor projednal návrh zákona o státním rozpočtu a přijal usnesení na 6. schůzi 29. listopadu letošního roku. Doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007 a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2007, k návrhu střednědobých výdajových rámců, přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2007, podle sněmovního tisku 52, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, podle přílohy 1 a 2 tohoto usnesení;

II. stanoví střednědobý výdajový rámec - to jsem již uvedl.

III. Žádá vládu, aby za prvé - zde budu citovat usnesení, která byla přijata na jednotlivých výborech a která rozpočtový výbor převzal do svého usnesení.

Žádá vládu, aby

1. projednala v rozpočtovém výhledu na léta 2008 a 2009 navýšení rozpočtové základny Bezpečnostní informační služby,

2. v rámci vývoje státního rozpočtu v roce 2007 posílila kapitolu 305 Bezpečnostní informační služba o částku 66,7 milionu korun,

3. žádá vládu, aby se neprodleně zabývala kritickou situací ve financování českého vězeňství,

4. žádá vládu, aby navýšila kapitolu 336 Ministerstvo spravedlnosti, část vězeňství, o částku 300 milionů korun včetně možnosti ponechat výnosy z prodeje zbytného nemovitého majetku v této kapitole,

5. dynamika růstu výdajů rozpočtu kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí v nadcházejících letech minimálně odpovídala dynamice růstu výdajů státního rozpočtu a aby bylo možno zajistit fungování Ministerstva zahraničních věcí bez výrazných zásahů do investičních výdajů, které jsou opakovaně každoročně odkládány,

6. žádá vládu, aby byly jednorázově zvýšeny stanovené výdajové rámce kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí pro rok 2008 o 750 milionů korun a pro rok 2009 o miliardu 395 milionů korun na zajištění plnění úkolů zahraniční služby včetně zvýšení zabezpečení zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

IV. Upozorňuje vládu, že

1. návrh rozpočtu kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv neumožňuje dodržování přijatých závazků ropné bezpečnosti dle nařízení Evropské unie ani naplnění úkolů z přijatých zákonů;

2. upozorňuje vládu, že v návrhu rozpočtu kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti není zohledněna částka 1 miliarda 300 milionů korun, jejíž financování vyplývá z přijatých právních předpisů a nařízení vlády České republiky.

V. Doporučuje vládě, aby při sestavování státního rozpočtu na rok 2008 a 2009 zohlednila celkové výdaje na podporu vědy a výzkumu,

2. doporučuje předsedovi vlády, aby se zasadil o zajištění prostředků na pokrytí účasti Úřado při stálém zastoupení ČR při Evropských společenstvích v Bruselu, které jsou součástí výdajové části rozpočtu kapitoly.

VI. A to je usnesení Poslanecké sněmovny vůči rozpočtovému výboru: Žádá rozpočtový výbor, aby posoudil zařazení schválených pozměňovacích návrhů podle přílohy 2 tohoto usnesení do kapitol a u programů do systému Isprofin a formou povolení rozpočtových změn provedl eventuální korekce.

A dále zde následuje zmocnění pro to, aby předseda výboru mohl seznámit Poslaneckou sněmovnu.

Dovolte mi tedy, abych ještě na okraj usnesení rozpočtového výboru uvedl, že rozpočtový výbor schválil usnesení v rámci platných rozpočtových pravidel jednacího řádu Poslanecké sněmovny a v případě, že by Poslanecká sněmovna uplatnila na hlasování jednotlivých pozměňovacích návrhů jiná legislativní kritéria než v minulých letech, je podle mého názoru nutné, aby byla doložena příslušná právní stanoviska, která by ukázala, jakým způsobem se změnila rozpočtová pravidla oproti situaci v loňském roce, kdy tato hlasování probíhala.

V loňském roce schválil rozpočtový výbor změny v návrhu zákona rozpočtu v rozsahu vyšším než 7 miliard korun a rovněž tak schválil ve svém usnesení a poté i Poslanecká sněmovna návrhy, které směřovaly vůči mandatorním výdajů tohoto typu, to znamená prostředků na důchody, prostředků na nemocenské pojištění, a v té době tato věc nebyla zpochybněna v Poslanecké sněmovně a tyto návrhy byly v této Poslanecké sněmovně hlasovány. Čili já jsem samozřejmě připraven respektovat jakákoliv právně legislativní stanoviska, která ukážou, že během roku došlo ke změně pravidel republiky a zákonů republiky tak, aby tyto návrhy nebylo možno hlasovat. Pokud k tomu nedošlo, pak se domnívám, že musí rozhodnout tato Poslanecká sněmovna o námitce standardně tak, jak to zná jednací řád, to znamená námitce proti proceduře a proti hlasování svým usnesením, až k situaci dojde.

Chtěl bych také apelovat na všechny poslance a poslankyně, aby v případě, že budou předkládat ještě další pozměňovací návrhy, tak aby hledali takové položky v rámci rozpočtu, které nebudou dále komplikovat situaci v oblasti mandatorních výdajů státu v následujícím roce. Pokud jde o uplynulé roky, Poslanecká sněmovna v každém roce tuto situaci zkomplikovala a vláda musela tuto věc řešit na vrub vládní rozpočtové rezervy. Musela tuto situaci řešit úsporami ve svých výdajích a rozpočtovými opatřeními. Čili takovéto reakce byly nutné v minulých letech a obávám se, že podobné reakce budou nutné i v roce 2007.

Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP