(9.30 hodin)
(pokračuje Jacques)

Dámy a pánové, překročení rámce o 57 miliard u rozpočtu kolem 1 bilionu je alarmující číslo. Nám zeleným je jasné, že při neochotě obou největších stran dohodnout se na zrušení či alespoň odložení předvolebních dárků a omezení dalších, dle našeho názoru zbytných výdajů, např. na předražené dálnice, není možné, aby rozpočet pro rok 2007 zohledňoval schválené výdajové rámce v minulosti, splnil konvergenční kritéria a nepřenášel náklady současných vládních akcí na naše děti. Pojďme se však prosím alespoň dnes společně zavázat k tomu, že nesplnění výdajových rámců se již opakovat nebude, a s vědomím tohoto závazku pak posuzujme zákony, které budeme schvalovat v příštích letech. My zelení se k takovému závazku hlásíme a hodláme jej také dodržovat.

Ještě o jedné důležité věci bych se v této souvislosti ráda zmínila, a to je budoucí směřování země, které s problematikou, které se v tuto chvíli věnujeme, úzce souvisí. Střednědobý výhled má sloužit jako prostředek k plánování výdajových priorit, a každý z nás má pochopitelně tyto priority trošku jiné a můžeme vést debatu o tom, co je a co není to nejdůležitější. Přesto se ale domnívám, že jeden velmi jednoduchý krok udělat můžeme, a to shodnout se na jednom společném základě, který máme v programech skutečně všichni, jak tady sedíme, a to že prostředkem, jak uspět v moderním světě, je vzdělání. Shodněme se tedy na tom, že chceme budovat znalostní ekonomiku a naši konkurenceschopnost založit na vědění, a ne být pouze výrobní linkou vyspělého světa. Stanovme si vzdělání jako nejvyšší prioritu v budoucích letech, jako celoparlamentní a celonárodní program směřování České republiky. A prosím, tomuto cíli přizpůsobme také střednědobý výhled. Mírné úspory na některých resortech mohou významně zvýšit rozpočet na vzdělanostní společnost.

V tomto smyslu podávám návrh doprovodného usnesení k úpravě střednědobých výdajových limitů jednotlivých kapitol, který zvýší plánované výdaje Ministerstva školství oproti vládnímu návrhu o 10 % v roce 2008 a o 15 % v roce 2009. Já se domnívám, že úkolem politiků není jen řídit zemi, ale také ji vést, a naší povinností je vést zemi směrem k úspěšné vzdělanostní společnosti a znalostní ekonomice. Střednědobý výhled, který schvalujeme, nám k tomu může být dobrým pomocníkem.

Materiál byl rozdán na lavice. Je nutné zdůraznit, že návrh nepředpokládá snižování výdajů těchto kapitol, které naleznete v předloženém dokumentu, ale pouze jejich pomalejší nárůst. Meziroční nárůsty výdajů dle vládního návrhu a dle pozměňovacího návrhu v procentech jsou zohledněny v předložené tabulce.

Dámy a pánové, rozloučím se s vámi citátem starým přes 2000 let, že vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já tady mám další přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych prostřednictvím řídícího poděkoval kolegyni Kateřině Jacques za toto úvodní vystoupení, neboť získáváme spojence při plánování jakékoliv činnosti, což zde bylo často odmítáno, a nakonec se shodujeme i v prioritě.

Chtěl bych jen na základě avizovaného vystoupení v podrobné rozpravě požádat, aby paní kolegyně přehodnotila návrh v oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí. Já uznávám, že je zde krátkou chvíli a nevyzná se ještě v jednotlivých kapitolách, ale chtěl bych ji ujistit - a stále hovořím prostřednictvím řídícího schůze - že příjmy Ministerstva práce a sociálních věcí jsou více než z 90 % tvořeny příjmy z pojistných systémů, čili tyto mandatorní výdaje jsou zabezpečeny příjmy vlastně v těchto systémech, a teď je otázka, kde chceme ta procenta brát, jestli jako v minulosti z důchodového či nemocenského pojištění a říkat, že máme málo peněz, nebo z ostatních činností. Ale v těch ostatních činnostech nám tedy zůstávají sociální služby, které po reformě budou podstatně dražší, a teď jsme vlastně navrhovali a budeme v tomto nebo příštím týdnu schvalovat převedení částky 3 miliard z výběru předpokládaného přebytku pojistného na nemocenské pojištění na posílení této oblasti, nebo tedy budeme snižovat porodné či rodičovské příspěvky, což jsem vycítil z toho vystoupení, že by toto asi paní kolegyně brala jako možné, ale mám obavu, že tato částka na to nebude stačit.

Apeluji, abychom při vědomí nějakých priorit zvažovali také možnosti a ne jenom automaticky a technokraticky procentuálně snižovali výdaje jednotlivých kapitol ministerstev, protože struktura uvnitř ministerstev je samozřejmě dána také příjmy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Pan poslanec Sehoř se hlásí jako další do obecné rozpravy.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, součástí střednědobého výdajového rámce na roky 2008 a 2009 je také výdajový rámec na státní fondy. Já bych chtěl jen krátce upozornit na to, že výdajové rámce ve státním rozpočtu, resp. v tomto materiálu a v materiálech Státního fondu dopravní infrastruktury, se liší. My máme výdajový rámec pro tento rok 59,5 mld. Kč, resp. pro rok 2007, a na léta 2008 a 2009 se navrhuje stejná částka 50 mld. Kč. Přitom potřeba, která vychází z dnes rozestavěných staveb, je na rok 2008 73 mld. Kč a na rok 2009 84 mld. Kč.

Já samozřejmě nevím, jakým způsobem se dá rychle řešit tento problém. Myslím si, že rychle se řešit nedá, nicméně hospodářský výbor při debatě o této věci přijal usnesení, které vám nyní přečtu: Poslanecká sněmovna Parlamentu doporučuje vládě České republiky řešit nesoulad hodnot střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2008 a 2009 pro Státní fond dopravní infrastruktury s výhledem vlastního rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na stejné období.

Tento návrh jste dostali do lavic, takže jsem ho přečetl navíc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Probíhá obecná rozprava, takže se ještě ptám, kdo se do ní hlásí. Nevidím nikoho, nemám ani žádnou písemnou přihlášku, takže pokud se již nikdo nehlásí, obecnou rozpravu můžeme ukončit.

Myslím si, že nemáme o čem hlasovat. Obracím se na pana zpravodaje. Nebo chce ještě vystoupit ministr financí po skončení obecné rozpravy? Ani jeden z nich nechce už nic dodat k rozpravě. V tom případě máme dohodnutý poměrně rafinovaný postup, na kterém jsme se dohodli, takže v této fázi přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu

 

3.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
/sněmovní tisk 52/ - druhé čtení

 

Opět požádám ministra financí Vlastimila Tlustého, aby i tento návrh uvedl.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP