(12.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobrý den, dámy a pánové. Dalším projednávaným bodem našeho dnešního jednání je bod

 

51.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu
a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006
/sněmovní tisk 56/

 

Prosím, aby se slova ujala předsedkyně petičního výboru poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová - vidím, že již je připravena - a předloženou zprávu uvedla.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych se pokusila upoutat vaši pozornost k tisku 56, což je Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za prvé pololetí roku 2006.

Petiční výbor schválil tuto zprávu, pověřil mě, abych informovala Sněmovnu o svém rozhodnutí a abych doporučila Poslanecké sněmovně přijetí usnesení, jímž by Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 30. 6. 2006 schválila. Podotýkám, že se jedná o zprávu z konce minulého volebního období, ale zákon nám ukládá pravidelnou informaci Poslanecké sněmovně předkládat.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ani nevidím, že by se do této rozpravy někdo hlásil z místa. Tedy všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podobné, do které se hlásí paní předsedkyně Bebarová-Rujbrová. Máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji. Pouze odkazuji na návrh usnesení, kterým se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 30. 6. 2006.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím, takže tímto podrobnou rozpravu končím.

Ještě jednou zopakuji, že v následujícím hlasování budeme rozhodovat o usnesení, které zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006.

 

Zahajuji hlasování číslo 99. Kdo je pro tento návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 125 se pro tento návrh usnesení vyslovilo 100, nikdo nebyl proti. Návrh usnesení byl přijat.

 

Končím projednávání bodu číslo 51.

 

Dalším bodem je bod

 

52.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005
/sněmovní tisk 28/

 

Předloženou výroční zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 28/2.

Prosím zpravodaje poslance Petra Bratského, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor na svých dvou zasedáních projednával tuto zprávu, protože se objevily některé nedostatky. Zazněly tam i velmi zajímavé náměty pro činnost ČTK v budoucím období. Nicméně to se netýká projednávaného bodu.

Až v podrobné rozpravě navrhnu usnesení Poslanecké sněmovny, jak ho máte v tisku 28/1. Zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které opět nemám žádnou písemnou přihlášku, ani z místa nevidím nikoho, kdo by se chtěl přihlásit do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které avizoval svou přihlášku pan poslanec Petr Bratský. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Usnesení je velmi jednoduché, máte ho před sebou v tisku 28/1. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím, končím tedy tímto podrobnou rozpravu.

Domnívám se, že nemusím znovu číst text usnesení, kterým bereme na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření ČTK.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 100. Kdo souhlasí s tímto usnesením, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 100 ze 126 přítomných poslanců a poslankyň se pro vyslovilo 93. Návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

53.
Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
za období 2005 - 2006
/sněmovní tisk 50/

 

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 50/1.

Prosím poslance Petra Plevu, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, výbor projednal tuto zprávu velmi podrobně a doporučuje Poslanecké sněmovně tuto zprávu schválit.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí ani písemně, ani z místa, takže tímto obecnou rozpravu končím.

Přistupuji k rozpravě podrobné. Poprosím ještě jednou pana poslance Plevu, aby nás seznámil s návrhem usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP