(16.50 hodin)
(pokračuje Talmanová)

O takto navrženém usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 75, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 75 z přítomných 92 se pro tento návrh usnesení vyslovilo 33 poslanců, proti 38. Tento návrh usnesení nebyl přijat.

 

Děkuji vám. Tímto jsme ukončili projednávání odpovědí členů vlády České republiky na písemné interpelace.

Než otevřu další bod našeho dnešního jednání, mám zde avizovanou přihlášku místopředsedy poslaneckého klubu KSČM pana Alexandera Černého a udílím mu slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu KSČM požádal o přestávku na klub do 19 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vaší žádosti, pane poslanče, vyhovím. Tímto tedy končím dnešní jednací den a dovoluji si vás upozornit, že zítra začínáme bodem č. 4, pevně zařazeným, kterým je senátní návrh jednacího řádu, sněmovní tisk č. 61.

Přeji vám všem hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 16.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP