(16.10 hodin)

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Chtěl jsem poděkovat panu ministrovi za odpověď a dovolím si dát ještě doplňující otázku, která se týká velmi specifického problému. Rád bych poprosil pana ministra, jestli by mě nemohl informovat o aktuální situaci v iniciativě INTERREG pro česko-rakouskou hranici. Vychází to z toho, že z tohoto volebního kraje pocházím. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře, máte dvě minuty na zodpovězení doplňující otázky.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič Je pravdou, že česko-rakouský INTERREG má problém s dodržením pravidla N+2, nicméně tady je potřeba jasně říci, že zde není chyba na české straně, protože řídící orgán interregu je na rakouské straně. Pokud dojde k nějakému vracení, samozřejmě řádově menšího objemu prostředků, než jsou české operační programy, bohužel skutečně tady nebude vina na české straně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16.11 hodin, takže musím konstatovat, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.

Pan kolega Černý se hlásí.

 

Poslanec Karel Černý: Paní předsedající, vzhledem k tomu, že pan ministr obrany není přítomen, pouze budu vznášet dotaz. Domnívám se, že za čtyři minuty bych se do času vešel.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Velice se vám omlouvám, pane kolego. Velice ráda bych vám vyhověla, ale odstavec 1 § 111 našeho jednacího řádu říká, že poslední interpelace může být podána nejpozději v 16.10 hodin. Je mi to moc líto.

Tím končím projednávání ústních interpelací. Dovolím si vyhlásit krátkou, pětiminutovou přestávku. Poté budeme pokračovat v odpovědích členů vlády na písemné interpelace, tedy v 16.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.12 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP