(15.40 hodin)
(pokračuje Říman)

Já každopádně mám jisté pochybnosti o tom, zda toto bude úspěšně naplněno. Byl bych velmi rád, kdybych byl příjemně překvapen, a každopádně hodlám po 3. lednu informovat vládu - nebo někdo jiný doufám, pokud bude nová vláda případně - vládu o tom, v jakém stavu tato záležitost je. Nejde o akci malou. Celá věc má stát asi 3 mld. korun podle smlouvy a já doufám, že než se volební období sejde s volebním obdobím, tak se skutečně začne kopat, těžit, odstraňovat a sanovat tak, aby ten termín v roce 2010 byl splněn.

Jestli je interpelace vedena směrem, zda o té záležitosti vím, zda mě to trápí, zda se o to zajímám, tak mohu ubezpečit, že se o to zajímám velmi a že udělám všechno pro to, aby se věci pohnuly kupředu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane ministře, a pan poslanec Chytka přednese svou doplňující otázku. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Ano, děkuji. Pane ministře, slyšeli jsme, že další kontrolní den bude 3. ledna. Já bych moc poprosil, kdyby tedy v lednu vaše ministerstvo mohlo informovat mne, popř. vedení města Ostravy o dalším harmonogramu prací, tak aby to bylo možné kontrolovat nejenom z pohledu vašeho ministerstva, ale aby tu kontrolu měla i veřejnost. Bylo by to možné?

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan ministr odpoví.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Já myslím, že to je nejen možné, ale i nutné. Já jsem byl trošku překvapen tím, že město Ostrava celkem v minulosti nijak moc nekřičelo, že se nic neděje a že to nevypadá dobře s termíny. Doufám, že teď poté, co proběhly komunální volby a radnice v Ostravě se trošku personálně pozměnila, tak že bude snaha ze strany města Ostravy trošku více křičet a tlačit na to, aby se věci pohnuly kupředu, protože bez toho to nepůjde. Takže já budu jenom rád, když jak město Ostrava, tak Moravskoslezský kraj bude v této věci iniciativní.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Dalším interpelujícím je pan kolega Daniel Petruška, interpelovanou potom paní ministryně Vicenová Milena, připraví se paní kolegyně Čurdová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Petruška: Děkuji. Dámy a pánové, já mám dotaz na paní ministryni zemědělství. Když nastupovala do funkce, tak řekla, že v případě, že bude provádět na některých významných institucích, které se dotýkají zemědělců, personální změny, tak ve formě řádného výběrového řízení, a po určité době došlo k výměně ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu pana Höcka za pana Ecka. A já bych se rád zeptal, jestli se paní ministryni tato výměna podařila udělat právě na základě tohoto výběrového řízení, jak slibovala, a možná i sdělila důvody, které ji vedly k této personální změně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji a prosím paní ministryni Milenu Vicenovou, aby odpověděla na tuto interpelaci.

 

Ministryně zemědělství ČR Milena Vicenová Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych stručně odpověděla na tuto interpelaci.

Ráda bych ujistila zde přítomné, že výběrové řízení skutečně proběhlo transparentně, veřejně, otevřeným výběrovým řízením. O odvolání pana ředitele Heka rozhodla vláda 13. září. Do konce září byl připraven celý proces výběrového řízení, které bylo zveřejněno. Bylo zveřejněno na stránkách Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a na stránkách Jobilot (?). Přihlásili se čtyři uchazeči, kteří všichni postoupili do všech dalších kol. V prvním kole byl psychologický test, ve druhém kole jazykový test a test znalostí o Evropské unii, třetí kolo bylo vedeno formou pohovoru před výběrovou komisí. Do konečné fáze se dostali všichni čtyři uchazeči, nicméně výběrová komise jednoznačně doporučila pana Ing. Vladimíra Ecka. Čtvrté, závěrečné kolo znamenalo konzultaci s panem doktorem Gomanem (?), který byl několikaletým poradcem Ministerstva zemědělství při výstavbě platební agentury. Je to bývalý pracovník německého Spolkového ministerstva zemědělství. Všechna doporučení směřovala k panu Ing. Vladimíru Eckovi a na základě doporučení výběrových komisí i mé vlastní osobní konzultace jsem 25. října požádala vládu o projednání volby. Vláda tento návrh schválila.

Ráda bych vás ujistila, že pan Ing. Eck má velké předpoklady. Má 35 let, je české národnosti, vystudoval Českou zemědělskou univerzitu a studoval také šest let na univerzitě Hohenheim ve Stuttgartu, absolvoval studijní pobyt na Institutu zemědělských strojů Technické univerzity Braunschweig. Pracoval pět let na Ministerstvu zemědělství, kde od začátku sledoval otázku Platební agentury, poté pracoval jako náměstek a nakonec jako první náměstek Státního zemědělského intervenčního fondu.

Proces byl velmi rychlý, tak aby nebyly narušeny platby zemědělcům, a zatím se potvrzuje z práce pana ředitele Ecka, že ta volba byla správná.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. A přeje si pan poslanec Petruška…? Nepřeje si přednést doplňující dotaz.

Nyní dávám slovo paní poslankyni Anně Čurdové k přednesení ústní interpelace na ministra práce a sociálních věcí pana Petra Nečase. Připraví se pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený zbytku vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se obrátila na pana ministra Nečase s dotazem na naše doufám že budoucí oblíbené téma, a to je rovnost příležitostí žen a mužů, a to konkrétně v jeho určitých reorganizačních krocích, které proběhly na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Chtěla bych se dotázat, proč odbor - v podstatě oddělení rovnosti žen a mužů bylo přeřazeno pod gesci rodinné politiky a nezůstalo tak, jak tomu bylo dosud, pod gescí náměstka pro zahraniční otázky. Domnívám se, že problematika rovnosti příležitostí je daleko širší, nežli je rodinná problematika, byť samozřejmě i do této problematiky zasahuje, konkrétně při vyrovnávání rodinného a pracovního života.

Mezinárodní organizace, ať už je to Organizace spojených národů nebo Evropská komise, dlouhodobě upozorňují na to, že ČR institucionálně nemá vyřešenu problematiku rovnosti příležitostí. Antidiskriminační zákon, který tuto otázku řešil, nebyl v minulém období vašimi hlasy přijat, a vaším nepochopením, protože jste nepochopili, o čem tento zákon je, a rok 2007 je vyhlášen Evropskou komisí rokem rovných příležitostí. Tato evropsky významná agenda se rozrůstá, na výboru pro evropské záležitosti projednáváme celou řadu materiálů, které sem z Evropské komise přicházejí, a na Ministerstvu práce a sociálních věcí tuto problematiku řeší oddělení, které má tři zaměstnance.

Proto se ptám, proč toto oddělení nebylo rozšířeno, proč bylo převedeno pod odbor rodinné politiky. A otázku, jakým způsobem budete zabezpečovat kampaň k roku rovných příležitostí - sice ji tady vyslovuji, ale nepokládám, protože vzhledem k tomu, že jste v demisi, tak se domnívám, že by nebyla korektní. Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji a prosím pana místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, aby odpověděl paní kolegyni Čurdové na její interpelaci.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP