(15.30 hodin)

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane ministře, děkuji vám za vstřícnost. Chtěl bych jenom říci, že například ve Slovenské republice vlastně od 1. 1. 2005 je možná částečná úhrada těchto potravin ze zdravotního pojištění, takže si myslím, že nic nebrání změně zákona. Vlastně by se mělo postupovat stejně vůči všem pacientům, protože vlastně dneska všichni ostatní nemocní, kteří mají nějakou chorobu, tak mají nárok na léky, které jsou alespoň částečně hrazeny ze zdravotního pojištění. Tady v tomto případě tím lékem je pouze speciální potravina, bez které nemocný nemůže vést vlastně plnohodnotný život. Takže si myslím, že by tady měl být stejný přístup pro všechny pacienty, to znamená i pro tyto pacienty s tímto speciálním onemocněním.

Já vám tady předám dopis nebo takový přípis od ministra zdravotnictví Slovenské republiky, který vlastně hodnotí zavedení ve Slovenské republice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře, budete ještě reagovat? Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Jenom krátkou poznámku. Je pravda, že na Ministerstvu zdravotnictví se to dlouhodobě neřešilo. Připravujeme větší novelizaci zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění, který má jednak udělat některé protransformační kroky, vyřešit transparenční směrnici, vyřešit kategorizaci léčiv a cenotvorbu u léčiv, popř. doplatky na léky tak, aby byli pacienti o nich informováni, a určitě do toho bude spadat i tato kategorie. Kromě toho, že vám samozřejmě odpovím na specifické věci, bych vás požádal, abyste sledoval zákonodárný proces tak, abyste se ho mohl účastnit.

Zároveň chci jenom podotknout, že je potřeba změnit i tu vyhlášku o potravinách, protože bezlepková dieta není zařazena pod písmenem A, tak aby mohla být potom považována za potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní dávám slovo panu poslanci Františku Bublanovi, který přednese ústní interpelaci na nepřítomného ministra vnitra Ivana Langera, a připraví se pan poslanec Radim Chytka. Máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, chtěl bych připomenout nedávnou událost, které jsme byli svědky, kdy finanční policie ve spolupráci s celníky odhalila v akci Glas dvě nelegální továrny na výrobu cigaret. Mluvilo se o tom, že jsou to daňové úniky v řádu desítek, možná stovek milionů korun, které tyto nelegální továrny u nás produkovaly. A zrovna ve stejné době přichází informace o tom, že finanční policie bude zrušena, resp. že bude rozprášena do několika dalších útvarů.

Já bych chtěl připomenout, že finanční policie vznikla, možná přesněji bych to měl definovat, je to Útvar pro odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality, a tento útvar vznikl v roce 2003. Byl podpořen usnesením vlády a byl vytvořen na doporučení Rady Evropy, abychom posílili policejní kapacitu na daňové úniky, finanční kriminalitu a financování terorismu. Za ty tři roky se tento útvar vypracoval k docela velké dokonalosti, byl prováděn přísný výběr uchazečů, kteří měli odpovídající ekonomické vzdělání, byl v podstatě přijat každý sedmý, který se hlásil do tohoto útvaru, a tento útvar si také vydobyl na evropské scéně docela vysoké místo tím, že byl uznáván pro svoji velmi dobrou práci.

Proto se ptám, zda je vhodné, zda je účelné a zda je prospěšné, abychom tuto zvláštní jednotku, která mimochodem musí mít také docela zvláštní vztahy s finančně analytickým útvarem, s jednotlivými finančními úřady (předsedající upozorňuje řečníka na čas), zda tuto jednotku rušit v této době a zda, tak jak zaznělo ve sdělovacích prostředcích, za rušením tohoto útvaru nebyly politické tlaky. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. V souladu s jednacím řádem vám bude do 30 dnů doručena písemná odpověď na vaši interpelaci.

Nyní prosím pana poslance Radima Chytku, aby přednesl svoji interpelaci za taktéž omluveného… a vidím, omlouvám se, nicméně přítomného, jak mi bylo napovězeno, ministra Martina Římana. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, v září tohoto roku bývalý pan ministr financí Sobotka v České televizi řekl, že ostravské laguny jsou již vyčištěné. My, co v Ostravě žijeme, tak víme, že tomu tak není. Ostravské laguny nejenže nejsou vyčištěné, ale na jejich sanacích se ještě dokonce vůbec ani nezačalo. O tom jste se ostatně, pane ministře, mohl přesvědčit i vy při nedávné návštěvě Ostravy. Podle mých informací měly práce začít před dvěma lety, alespoň smlouva podle mého byla podepsána 9. 8. roku 2004, ale do této chvíle není zpracován ani projekt vlivu na životní prostředí, tzv. EIA.

Vážený pane ministře, můj dotaz bude velice jednoduchý. Mohou se občané města Ostravy těšit, že alespoň příští rok se na sanacích lagun, což je takový velice bolestivý vřed města Ostravy, začne něco dít? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji a prosím pana ministra Římana, aby odpověděl na interpelaci ve věci ostravských lagun.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Dámy a pánové, paní místopředsedkyně, ani já v Ostravě nežiji, přesto na rozdíl od bývalého pana ministra financí vím, že ostravské laguny, toto dědictví bývalého režimu a bývalého způsobu vnímání životního prostředí, uprostřed města nadále straší. Vy, kdo to neznáte, tak pro vaši informaci, jsou to tři obrovské díry v zemi, ve kterých jsou tři jezera kapaliny neznámého původu, něco mezi olejem, mazutem, benzinem a dalšími, ještě horšími chemikáliemi, které jsou umístěny asi sedm set osm set metrů od poměrně velkého sídliště. Skutečně je pravda, že jsem v rámci kontrolního dne na lagunách v říjnu tohoto roku byl, že jsem je shledal ve stejném stavu jako zhruba před dvěma lety, když jsem tam byl coby člen hospodářského výboru, a zjistil jsem následující.

Smlouva s konsorciem firem, které si dalo příznačný název Čistá Ostrava, byla podepsána 9. srpna roku 2004, tzn. že od té doby uplynuly dva roky a čtyři měsíce. Součástí smlouvy je samozřejmě i termín ukončení prací, tzn. definitivní vyčištění oněch tří olejnatých jezer, a tento termín je 31. prosince roku 2010. To znamená mezi srpnem 2004 a prosincem 2010 je šest roků a zhruba čtyři měsíce. Zatím uplynuly z těch šesti roků a čtyř měsíců dva roky a tři měsíce, skoro čtyři už, tedy více než třetina toho období, a nejenom že se do lagun ani nekoplo, nebo nezačalo těžit, ale skutečně ještě ani zdaleka nejsou připraveny veškeré administrativní záležitosti, které samozřejmě taková komplikovaná záležitost vyžaduje. V současné době je podle sdělení Čisté Ostravy v přípravě dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí, tedy EIA, která bude nesmírně komplikovaná. Poté co už proběhly dva kontrolní dny, kdy jsme občas na sebe mluvili zvýšeným hlasem, tak bylo přislíbeno, že EIA bude předána na Ministerstvo životního prostředí 22. prosince, pod stromeček, s tím, že následující kontrolní den bude 3. ledna, kde nám příslušní pracovníci Ministerstva životního prostředí řeknou, v jakém EIA byla stavu, v jakém EIA byla předána, zda je to kompetentní materiál, na základě kterého lze očekávat v řádu několika málo měsíců kladné stanovisko, poté územní rozhodnutí, stavební povolení, tak aby se práce mohly rozběhnout někdy v roce 2008.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP