(15.00 hodin)
(pokračuje Topolánek)

A tady platí, pane poslanče, bohužel, že když těch emisních povolenek bude vydáno víc nebo mnoho, tak samozřejmě jejich cena se v tom volném prodeji sníží a faktický výnos může být nižší, než když podmínky budou trochu tvrdší.

Hledání hranice, která zabezpečí snižování emisí, faktické snižování emisí, a tlak na podniky, aby emise snižovaly, a to, aby toho mohly podnikatelsky využívat, je přesně ta diskuse, na kterou je skupina, která to bude vyjednávat, velice dobře připravena a podklady, to vás ubezpečuji, jsou velmi kvalitní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Pavel Hojda ve věci kontroly dle směrnice EP a Rady 2000/53/ES. Pro jistotu ještě poprosím pana poslance Lubomíra Zaorálka, když by i na jeho interpelaci vyšel čas. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážený předsedo vlády, obracím se na vás s interpelací ve věci nedodržování směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností a dle následných změn přílohy 2 této směrnice. Jsou to rozhodnutí z roku 2002, 2003 a 2005. Podle této směrnice není možno za žádných okolností používat na vyvažování kol vozidel do 3,5 tuny jakékoli olověné závaží, není možné používat ani žádnou alternativní slitinu, která by obsahovala jakékoli množství olova. Ze znění těchto předpisů vyplývá, že je pod hrozbou vysokých pokut zakázáno uvádět závaží obsahující olovo na trh.

V současné době se na našem trhu používá závaží označované jako zinkové, které však dle laboratorních analýz obsahuje 10 % olova, anebo se dále používají olověná závaží, protože dodržování výše uvedených směrnic nikdo nekontroluje a tedy ani nesankcionuje. Jako příklad uvádím Českou obchodní inspekci. Odpověděla, že není kompetentní, neboť je to prý v kompetenci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že zákon 56/2001 Sb. či vyhláška 100/2003 Sb. nebo zákon 307/1999 Sb. nestanoví působnost České inspekce životního prostředí. Ministerstvo dopravy uvádí: nemáme kontrolní orgán na takovou kontrolu, a odvolává se na Českou obchodní inspekci. Typická pohádka o kohoutkovi a slepičce.

A protože nikdo nekontroluje, nikdo z ministerstev ani nechce sdělit, jak se bude dodržování uvedených směrnic kontrolovat, žádám vás touto cestou o odpověď, jak budete jako předseda vlády České republiky reagovat na uvedený problém a zda a jakým způsobem zajistíte, aby byl zaveden alespoň nějaký kontrolní systém dodržování směrnic Evropské unie, a zejména takových směrnic, které jsou vydány a týkají se životního prostředí. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Dávám slovo předsedovi vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za dotaz. Jak už jsem signalizoval, u ústních interpelací jsou nepochybně ty, na které jsem schopen erudovaně odpovědět okamžitě, a pak jsou ty, na které nejsem schopen erudovaně odpovědět okamžitě. Toto je ten druhý příklad. Já samozřejmě o tomto problému - a já tady teď mám, protože jsem nevěděl, čeho přesně se interpelace bude týkat, připravenou celou řadu materiálů, které se týkají uvedených směrnic, řešení autovraků, příloha 2, o které jste hovořil apod. Já bych vás opravdu chtěl požádat, a nejen vás, ale i ostatní poslance, jestli ústní interpelace mají mít svoji účinnost, prosím o otázky, na které je možné odpovědět po hodinové přípravě. Jestliže je to záležitost natolik odborná, jakou jste uvedl vy, tak vás žádám o písemnou interpelaci, a i v tomto případě vás žádám, abyste svou ústní interpelaci, přestože na ni formálně odpovím, přetransformoval do interpelace písemné, abych se tím opravdu mohl velmi vážně a seriózně zabývat. To je apel na všechny ostatní kolegyně a kolegy. Připadá mi to korektní.

K tomu vašemu problému. Já jsem samozřejmě zjistil, o jakou směrnici se jedná, přestože to není moje doména, není to problematika, kterou bych se každodenně živil a zabýval. Zjistil jsem samozřejmě i to, co uvádíte vy, a jediná odpověď, kterou mám můžu v tuto chvíli dát a připadá mi opravdu korektní, je, že celý dotaz předám ministrovi dopravy a ministrovi životního prostředí, a prosím vás o písemnou interpelaci, abych vám na ni mohl korektně odpovědět.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pan poslanec Hojda si přesto přeje položit doplňující otázku a má k tomu slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano, já děkuji panu předsedovi vlády za odpověď. Přiznám se, že jsem neočekával, že mi odpovíte fundovaně, protože se mi stalo poprvé za dobu, co interpeluji, že mě nikdo nekontaktoval a nikdo se nezajímal o to, co vlastně chci interpelovat, což se mi v předchozím období zatím nikdy nestalo. Přesto ale samozřejmě vyhovím vaší žádosti a podám písemnou interpelaci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane premiére, přejete si reagovat na tento doplňující dotaz? Máte slovo. (V sále stále zvoní mobil.) Prosím, aby dotyčný kolega, kterému zvoní mobil… Ano, už ho vypnul, děkuji.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já se panu poslanci Hojdovi omlouvám, je to dáno spíše nezkušeností než něčím jiným. Čas na přípravu ústních interpelací je opravdu krátký a má naprostou pravdu, měl jsem se informovat, o čem bude řeč. Ale to nic nemění na tom, že za tu hodinu bych mu zcela jistě nedal erudovanou odpověď. Písemnou odpověď připravím.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. A posledním interpelujícím v bloku interpelací na premiéra české vlády bude pan místopředseda Lubomír Zaorálek ve věci smíru s Nomurou. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegové, pane premiére, já jsem z médií se dověděl, že vláda pověřila ministra financí pana Tlustého, aby ukončil šest let trvající spor se společností Nomura a aby se pokusil s ní uzavřít dohodu. Rád bych tady zmínil, že je známo, že od září probíhá trestní stíhání dvou vysokých představitelů společnosti Nomura, pana Randalla Dillarda a pana Davida Thirska. Je to trestní stíhání, ten důvod je zhruba ten, že vyvedli z Investiční a Poštovní banky České pivovary, aniž za ně zaplatili. Účetní hodnota se odhaduje na 7 mld. a oni je obratem prodali za 24 mld. Pokud to takto proběhlo, probíhá trestní stíhání, a jsem přesvědčen, že v této zemi všichni, kdo respektují zákony, musí trvat na tom, aby ti, kdo se takto provinili, byli podle zákonů této země potrestáni. Já předpokládám, že žádná dohoda, kterou byste uzavřeli o smíru, nemůže podle mě nerespektovat zákony této země a někoho z těch zákonů takto vyjmout. Proto se na vás obracím.

Domnívám se, že je nutné, aby dohoda, kterou uzavřete, byla veřejně přístupná. Nedovedu si představit, aby v záležitosti, která se týká veřejných peněz, byla uzavřena jakákoli dohoda, která by obsahovala nějaký dodatek na základě obchodního tajemství či podobně. Čili já předpokládám, že všechno, co se dohodne, bude veřejně přístupné, a také předpokládám, že není možné, aby vláda a v této zemi někdo požadoval beztrestnost pro někoho, kdo porušil zákony. Na to bych chtěl znát vaše stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za ten dotaz, protože je velmi aktuální. Přece jen se zkusme trochu vrátit k tomu problému, jak vznikl problém Nomury, jak vznikl problém IPB, co vlastně následovalo a proč jsme se dostali pod určitý tlak, časový tlak, jak tu situaci řešit. Počátek vzájemných sporů s Nomurou, nebo Nomury a českého státu, souvisel s investicí Nomury do Investiční a Poštovní banky v roce 1998 a s uvalením nucené správy - myslím, že tady by to vyšetřování bylo také na místě, stejně jako to vyšetřování, které jste naznačil vy - a následným prodejem podniku IPB za jednu korunu ČSOB v roce 2000. Bylo to velmi diskutovatelné, diskutabilní a dodnes diskutované rozhodnutí, které mimo jiné znamenalo, že škody z tohoto rozhodnutí podle všech analýz jsou vyšší, než kdyby ta banka byla podrobena normální nucené správě.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP