(11.10 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor už vytvořil své tři podvýbory, na které měl právo. Vytvořil podvýbor pro energetiku, podvýbor pro dopravu a podvýbor pro podporu podnikání. Když jsme dostali řekněme svolení, že máme vytvořit ještě podvýbor pro strategie a koncepce, jistě se s tím hospodářský výbor vypořádá. Oznamuji Sněmovně, že máme ale v úmyslu ještě vytvořit další dva podvýbory, a to pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku, který jako komise už léta pracuje. Dále ještě výbor pro ochranu spotřebitele, který také navrhovali někteří poslanci.

Nevím, jestli hospodářskému výboru by úplně stačilo, kdyby nám Sněmovna těch šest podvýborů schválila, ale nevím, jestli to v tomto okamžiku mohu tak navrhnout. Já to tedy navrhuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Bez vašeho pozitivního návrhu bych o tom nemohl dát hlasovat. Samozřejmě pokud Sněmovna vysloví souhlas, hospodářský výbor bude mít větší vůli k zřizování podvýborů než ostatní výbory. Myslím, že odůvodnění bylo zřejmé.

Má někdo další návrhy? Pan poslanec Pavel Hojda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vystupoval jsem, když Sněmovna projednávala své usnesení týkající se právě omezení počtu podvýborů. Zdůvodňoval jsem, že hospodářský výbor je v trochu jiné situaci než některé výbory, které byly naopak ještě rozděleny a bylo jim umožněno, aby si zachovaly své tradiční podvýbory.

Organizační výbor se s tím svým doporučením vypořádal trochu jako chytrá horákyně, protože přidělil jeden podvýbor hospodářskému výboru, který nebyl nikdy zřízen a nebyl tradičně. Jen připomínám, že hospodářský výbor měl vždy osm podvýborů vždy plně a funkčně pracujících. Nyní jsme najednou v situaci, že se máme domluvit s ostatními výbory, ale přitom víme, že ostatní výbory mají svůj počet podvýborů naplněn, a nyní se ještě doplnilo u výboru petičního, který měl jeden podvýbor volný, a bylo dohodnuto s hospodářským výborem, že by se tento jeden podvýbor uvolnil, najednou se konstatuje, že petiční výbor má zřídit další podvýbory. Takže se dostáváme do zamotané situace.

Myslím, že návrh kolegy Sehoře z ODS, místopředsedy hospodářského výboru, je řešením, které by mohla Poslanecká sněmovna přijmout, aniž by ztratila tvář. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní se hlásí předsedkyně petičního výboru paní poslankyně Zuzka Rujbrová-Bebarová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. ¨

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji, pane předsedající. Ráda bych touto formou Sněmovnu informovala, že výbor pro vězeňství byl po dohodě předsedů přece jen zřízen v rámci výboru bezpečnostního, takže petiční výbor má v této chvíli zřízeny dva podvýbory a respektuje původní dohodu o tom, že jedno z těchto míst, zbývající třetí místo, může využít výbor hospodářský.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vidím pana poslance Křečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, před nějakým časem jsme přijali usnesení, o kterém zde hovoříme, že v rámci úspor prostředků bude mít každý výbor jen tři podvýbory. Nyní se zjišťuje, že hospodářský výbor chce dvojnásobek, roste nám to jako houby po dešti. Neříkám, jestli je to racionální, nebo ne. Ale potom taková usnesení nepřijímejme, nepředstírejme, že chceme šetřit, a udělejme to racionálně. Přijmout usnesení a na další schůzi ho změnit je podle mého názoru hloupé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Sehoř, poté pan kolega Walter Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Dámy a pánové, já bych chtěl jen upozornit pana poslance Křečka, že my nechceme dvojnásobek. Tři a tři je šest, ano to máte pravdu. Ale organizační výbor nám v podstatě jeden podvýbor vnutil. My chceme v podstatě čtyři podvýbory, ty dva další jsou po dohodě s ostatními. Čili chceme jenom čtyři podvýbory.

Vyjmenoval jsem šest podvýborů, dal jsem takový návrh. Upozorňuji ale také na to, že v době, kdy se hlasovalo o tom, o čem pan poslanec Křeček mluvil, se mluvilo, že bude možné korigovat některé počty podvýborů, protože některé výbory se rozdělily a nemají žádný problém, hospodářský výbor se nerozdělil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Walter Bartoš, poté paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, rád bych promluvil jako předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jako předseda výboru, který jako jediný ve Sněmovně v podstatě z velkých výborů, které obsahují obrovské agendy, se nerozdělil. My jsme nerozdělili výbor pro sociální věci a zdravotnictví, ale agenda nám zůstala celá. Usnesení Sněmovny nám samozřejmě velmi zkomplikovalo život, neboť posuzovat vzdělávání od mateřských školek po Akademii věd je docela problematická věc.

Po jednání s některými předsedy výborů jsem koordinoval způsob naplňování a vytvoření podvýborů. My jsme vytvořili další dva podvýbory, a to je podvýbor pro vědu a vysoké školy, který považuji za nezbytný a nutný, a podvýbor pro heraldiku a vexikologii, neboť Poslanecká sněmovna nám naložila na bedra, abychom se nějakým způsobem vyrovnali s prapory a znaky obcí. Takže tyto dva podvýbory jsou navíc. Rád bych požádal Sněmovnu, aby nás podpořila, protože skutečně nám žádná agenda neubyla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych vaši pozornost obrátila vůbec k té původní dohodě, proč došlo k motivaci, aby se stanovil fixní počet podvýborů. To bylo prezentováno jako kompenzace dělení tří výborů na šest výborů. Vůbec se nyní nechci vyjadřovat k motivům, které vedly k tomu, že ty tři výbory byly rozděleny a jestli to byla snaha získat více předsednických či jiných míst. Nechme to stranou. Ale ta dohoda taková byla. Byla to provázaná dohoda. Rozdělíme tři výbory na šest, v závislosti na tom snížíme počty podvýborů.

Teď se nám tady živelně začínají jevit nějaké jiné potřeby, dublují se podvýbory pro vědu ve školském a podvýbor pro vědu v hospodářském výboru. Nepochybuji o tom, že mohou mít jiné zaměření, že toto téma práce může být odlišné, ale v takovém případě bylo naše původní rozhodnutí a usnesení číslo 13, na kterém jsme se zde dohodli, lehkovážné. Nebo to byla prostě finta, jak se dostat přes první fázi nějakého mediálního zájmu, zdůvodnit si to.

Já plně souhlasím s tím, co zde řekl pan kolega Křeček. Toto není seriózní. Buďto jsme dopředu věděli, že nechceme toto usnesení dodržet, nebo to bylo lehkovážné rozhodnutí. Ať tak, či onak, bylo to špatné. Já s tím nesouhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě jednou pan poslanec Walter Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, abych učinil zadost jednacímu řádu, navrhuji usnesení, že Poslanecká sněmovna schvaluje, aby výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu mohl vytvořit pět podvýborů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je pozitivní návrh pro hlasování k tomuto usnesení. Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak, rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o předložených návrzích na usnesení. Prosím pana kolegu Karla Sehoře, aby je přednesl. Já je nechám odhlasovat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Pane předsedající, dámy a pánové, jsou zde dva návrhy. Jeden návrh je hospodářského výboru - aby mohl vytvořit šest podvýborů, druhý návrh je školského výboru, aby mohl vytvořit pět podvýborů. Hlasujme postupně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jen se, pane poslanče, zeptám, jestli v těch šesti je výbor, který vám doporučuje… Ano, takže nemusíme o doporučení organizačního výboru hlasovat.

Budeme hlasovat jenom tyto dvě věci. Má někdo zájem hlasovat rozděleně pro každý výbor zvlášť, nebo můžeme dát hlasovat najednou? Dohromady. Pokud nikdo nenamítá, budu velmi rád.

 

Tyto dva návrhy pana poslance Karla Sehoře a Waltera Bartoše budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 66, které jsem zahájil. Kdo souhlasí se zřízením dalších podvýborů v hospodářském výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 182 pro 111, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Děkuji vám, děkuji panu Karlu Sehořovi a končím bod číslo 42.

Eviduji přihlášku pana poslance Papeže. Prosím.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP