(10.00 hodin)

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, mé vystoupení bude krátké a já věřím, že v té rozjitřené atmosféře, která se tady vytvořila, snad bude voláním k tomu, abychom jednali konstruktivně, protože si myslím, že nemá smysl používat silná slova "právní zmetek" nebo hovořit o tom, co se stane tragického po 1. lednu a tak dále. Zkrátka používat slovní pyrotechniku, která je obvyklá možná v předvolebním období, ale neměla by být používána tehdy, když řekněme máme hledat nějaká východiska.

Já doporučuji především, abychom hovořili o metodě práce. Ta metoda práce je poměrně jednoduchá, i když uznávám, že může být pro někoho složitá. Ta metoda práce je jednání. Přece není možné přijít do Poslanecké sněmovny a myslet si, že se prohlasuje za daných poměrů všechno, co se předloží, zejména u tak důležitých norem, jako je eventuální změna zákoníku práce nebo změna kompetenčního zákona. Je prostě potřeba jednat, přijít s návrhem a jednat. Jednat s těmi kluby, které jsou toho času v opozici. A my jsme k takovému jednání připraveni. Ale ne na bázi toho, že někdo, kdo nota bene nemá ani většinu, se bude snažit věci proválcovávat, když na to nemá hlasy, ale když bude jednat.

Doporučuji, dámy a pánové, abychom spolu jednali. Dobrou metodou není křik, ale jednání. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže já se omlouvám panu předsedovi Tluchořovi, protože byl přihlášen před tímto stanoviskem. Pane předsedo, promiňte, a máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já jsem chtěl říci, že pan předseda Paroubek neměl právo vystoupit s přednostním hlasem a že jsem se hlásil předtím.

Chtěl jsem říci jenom jednu věc, dámy a pánové. Bavíme se tady o slušnosti, o snaze jednat a vážně vystupovat se stanovisky. Proto musím říci, že poslanecký klub ODS je trošku rozzloben, že touto pirátskou cestou nediskutujeme o zákoníku práce, ale jen jakoby mezi řečí ho vyřazujeme z programu jednání.

Chci oznámit, že ještě dnes podáme návrh na svolání mimořádné schůze, na které budeme trvat na projednání tohoto bodu v řádném procesu.

Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan předseda (poslanec Kováčik) dává přednost faktické poznámce pana poslance Plevy. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, studium jednacího řádu by mělo být nařízeno povinně všem poslancům a hlavně předsedajícím, protože řekněte mi, jaký projednáváme bod. Já vám to řeknu. Žádný bod neprojednáváme, tedy není možné, aby někdo vystoupil se stanoviskem klubu právě k bodu, protože žádný bod neprojednáváme. Pan poslanec Paroubek neměl dostat slovo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže slovo uděluji panu předsedovi poslaneckého klubu KSČM, panu poslanci Kováčikovi. Máte slovo, pane poslanče. (V sále je hluk a neklid.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pojďme se, kolegyně a kolegové, přestat poučovat o jednacím řádu. I na jednací řád může mít každý člověk různý názor. Důležité je, abychom ho aspoň v jeho duchu dodržovali.

Já bych chtěl říci, a troufám si to jménem poslaneckého klubu KSČM, několik skutečně málo slov a navzdory tomu, že pan poslanec Pleva na to má nějaký názor, tvrdím, že jde o názor poslaneckého klubu, protože kolegyně a kolegové, nalejme si čistého vína, řekněme si, jak to skutečně v těchto podobných sporech, v tomto a v mnoha dalších sporech je.

Již dlouhou dobu slyšíme o tom, že zákony mají tu ty chyby, tu ony chyby, zmetky legislativní atd., atd., atd. Já si myslím si, že by bylo serióznější a slušnější ze strany Občanské demokratické strany říci, proč pro ty zákony nehlasovala, proč ty zákony nechce. Slušnější a serióznější by bylo přece říci, že je nechce proto, že chce zákoník práce nahradit občanským zákoníkem. Jen podotýkám, že na kontrolu soukromoprávních vztahů nelze použít státní orgány a zaměstnanci by vše museli řešit soudní cestou - což má také svoji ekonomickou stránku, že? Například o tři tisíce cestovného by se nikdo nesoudil. Kdo tedy na tom bude lépe? Zaměstnanec, zaměstnavatel? Také proto, že nechce komplikovat život zaměstnavatelům, například nějakou zvláštní normou, která by řešila něco jako bezpečnost práce zaměstnanců. Také proto, že nechce, aby státní organizace spravovala úrazové pojištění, a toto chce nechat privátním pojišťovnám. Je to přirozené, je to pravicový přístup. Divil bych se, kdyby tomu bylo jinak u Občanské demokratické strany. I když jsme za tento přístup, za stávající monopolní stav kritizováni Evropskou komisí. Vlastně vždyť ono jde zejména o ztrátu pravidelné nemalé provize ve prospěch České pojišťovny a pojišťovny Kooperativa. A koneckonců také proto, že nechce stávající systém nemocenského pojištění, který chce vyvést do privátní sféry s posílením tzv. zásluhovosti.

Pojďme si nalívat takto čistého vína. Řekněme si, je to tak a tak, a pojďme se potom bavit ve smyslu toho, co říkal pan kolega Paroubek. To znamená, chceme-li se k něčemu dobrat, tak je především potřeba použít metodu jednání a metodu kompromisu. Metoda jednání a uzavírání kompromisů, to je také o politice v demokratickém parlamentním systému.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní můžeme pokračovat. Nemůžeme pokračovat, ještě pan ministr Nečas. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu polemizovat s tím, co tady řekl pan předseda poslanců Komunistické strany Čech a Moravy, protože nemá význam nějak hlouběji komentovat nebo kritizovat jeho naprosto nepravdivé interpretace toho, co údajně ODS chce. Podle mého názoru si každý může udělat obrázek sám tím, že si přečte volební program ODS.

Mimochodem, když tady někdo kritizuje někoho za úvahy o privatizaci nemocenského pojištění, které mimochodem u nás nejsou, tak by si měl uvědomit, že převedením platby nemocenského pojištění na prvních 14 dní na zaměstnavatele není, dámy a pánové, z české levice nic jiného než privatizací prvních 14 dní nemocenské. Čili jestliže někdo se tak bojí privatizace, tak je třeba říci, že ji v systému nemocenském sám spustil.

Ale já jsem chtěl vystoupit hlavně k tomu, co tady řekl pan poslanec Paroubek. Volal po jednání. Výborně. Rád to slyším. Rád to slyším, ale musím si klást otázky. Kde bylo toto jednání v době, kdy jsme jeden z těchto základních zákonných kodexů schvalovali na jaře loňského roku? Vždyť zákoník práce, je-li jedním ze základních kodexů, by měl být schvalován stejným režimem jako trestní zákoník, občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní řád a podobně, to znamená majoritou alespoň 150, 160 hlasů, protože podobné normy schvalujeme na 20, na 30 let a neměly by být předmětem nějakého ostrého politického střetu. Kde bylo tehdy jednání s politickou opozicí, kde bylo tehdy jednání se sociálními partnery, kde bylo tehdy jednání dokonce s vašimi vlastními koaličními partnery? Čili volá-li někdo po jednání, já to jenom vítám, ale musím říci, že doposud jste se podle toho nechovali, dámy a pánové.

A musím také říci, že když jsme v září navázali na odborné analýzy, které byly zpracovány k zákoníku práce odbornými pracovišti Ministerstva práce a sociálních věcí, tak jakékoliv naše žádosti a diskuse s vámi na téma jednání o odložení zákoníku práce a urychlené opravě omylů a chyb, které jste způsobili, tak skončily ve třetím slově. O tomto jednat nebudeme! Zákoník práce za žádných okolností neposuneme. Zákoník práce je bezvadná norma, nemá chyby a nic se nestane, může klidně fungovat. Takže se od 1. ledna, dámy a pánové, díky vašemu nejednání přesvědčíme o tom, jak zákoník práce bude fungovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil předseda klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A bude to slovo krátké. Pane předsedající, paní a pánové, právě proto jsem ty čtyři body tady zmiňoval ve svém předchozím vystoupení, protože jsme se je dočetli v programovém prohlášení vlády, i když ne tak úplně explicitně třeba. Dočetli jsme se je v programu ODS. Proto jsem to použil, proto jsem tím argumentoval.

A ještě krátká douška. Jak lze jednat s jakoukoliv jednací stranou, chcete-li politickou opozicí, s takovou, která opakovaně nejen vyhlašuje, ale také poctivě dodržuje nulovou toleranci? Myslím si, že prvopočáteční problém je skutečně v nulové toleranci, kterou Občanská demokratická strana uplatňovala v minulém volebním období.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP