(9.50 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: O slovo se přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, členové vlády, dámy a pánové, nejdříve ocituji a teprve potom budu hovořit k tomu, co jsem chtěl říci po projevu pana místopředsedy vlády, pana Nečase.

"Flexibilita trhu práce 5.1.1. Rozšířená smluvní volnost v pracovněprávních vztazích. K rozšíření smluvní volnosti v pracovněprávních vztazích by měl zejména přispět nový zákoník práce, který byl schválen v květnu 2006 s předpokládanou účinností od ledna 2007. Zákoník představuje komplexní úpravu pracovněprávních předpisů, umožní větší liberalizaci v pracovněprávních vztazích a posílí princip smluvní volnosti účastníků pracovněprávních vztahů. Zvýší se flexibilita obsahu pracovní smlouvy, bude v ní možné sjednat vedle podstatných náležitostí pracovní smlouvy, jako je druh, místo výkonu práce, den nástupu do zaměstnání, i další pracovní podmínky, které budou vyhovovat nejen zaměstnanci, ale také zaměstnavateli."

Nebudu dále číst, cituji teď ze zprávy vlády České republiky schválené 25. října 2006 pod číslem 1234. Prosil bych před celou Sněmovnou místopředsedu vlády Petra Nečase, aby se nám omluvil. Buď lže do Bruselu, když píše zprávu o plnění Lisabonského procesu, nebo lže této Sněmovně.

Už toho mám opravdu dost, pane místopředsedo! Takové řeči, které tady vedete, obviňujete někoho z ideologie, si prosím vás nechte na stranické mítinky, a ne do Poslanecké sněmovny! (Potlesk v levé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: O slovo se přihlásil pan ministr Nečas. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, myslím si, že jsme teď právě viděli klasický důkaz ideologicky zatemnělé mysli, který tady předvedl pan místopředseda Filip. Přece debata není o politicky konfliktních problémech, které jsme tady řešili v minulém volebním období, debata není o tom, zda zákoník práce je dostatečně flexibilní nebo není dostatečně flexibilní, zda zlepšuje podmínky na trhu práce nebo zhoršuje podmínky na trhu práce. My jsme se vědomě vyhnuli všem diskusím o těchto politicky konfliktních záležitostech. Debata je o tom, že byl schválen právní zmetek, který obsahuje obrovské množství chyb. A vy jste svým hlasováním znovu, opakovaně, podobně jako v minulém volebním období, převzali za tento zmetek odpovědnost a převzali jste plnou odpovědnost za dopad na každodenní život lidí.

Znovu opakuji, my jsme vědomě tady nechtěli otevírat žádný z bodů, který byl předmětem politického střetu v minulém volebním období, žádné diskuse o flexibilitě pracovního trhu a podobně. My mluvíme pouze o opravě vašich chyb a vašich omylů, které v tuto chvíli představují seznam více než osmdesáti novelizačních bodů, a první verze parlamentního tisku obsahuje 42 stran. Čili to není žádná dílčí novelčička, oprava několika chybiček, které se vloudily. To ukazuje, že právní normu, kterou jste schválili, je opravdu právem možné označit za právní paskvil. A z toho se nevyzujete.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan místopředseda Filip. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jednou, vážený pane předsedo, předsedo vlády, paní kolegyně, páni kolegové. Dobře, pan kolega Nečas není schopen vysvětlit této Sněmovně, co předložil vládě 24. října, aby bylo odesláno do Bruselu. Tady nazývá schválenou právní normu zmetkem ne kvůli tomu, že to zmetek je, ale kvůli tomu, že není schopen ve svém úřadu vydat prováděcí vyhlášku a chce to shodit na někoho jiného, protože prostě nepracuje. O tom to také tady je. Není to o žádné ideologii, je to jenom o tom, jestli někdo dělá svou práci nebo nedělá svou práci. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan ministr Julínek, potom pan ministr Nečas. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Pane předsedající, kolegyně a kolegové, považuji za důležité zdůraznit věcné dopady zákoníku práce. Já všem poslancům dám nahlédnout do materiálů, aby se mohli přesvědčit, že neblafuji a že opravdu budou chybět desítky lékařů ve zdravotnické záchranné službě, protože zdravotnická záchranná služba není upravována služebním zákonem jako hasiči a policie, tudíž na ni dopadá zákoník práce v plném rozsahu a prostě ti lékaři tady budou chybět. Zdá se vám toto ideologie nebo politický bluf? Chcete se, prosím, přesvědčit, aspoň trošku se přesvědčit, o tom, jak to bude vypadat ve zdravotnické záchranné službě? Chcete? Prosím vás, přijďte na Ministerstvo zdravotnictví, udělám seminář a vysvětlím vám to. Jinak to nemůžu považovat za nic jiného než aroganci. To, že bude chybět 2000 doktorů v nemocnicích, je prostě neoddiskutovatelný fakt, že to bude nahrazováno černou prací, je neoddiskutovatelný fakt. Já vám to doložím, že vzniknou finanční problémy ve zdravotnických zařízeních. Opravdu je vám to jedno, pořád se vám zdá, že je to nějaká pravicová ideologie, nebo vás tady seznamuji s opravdovými dopady, na které nemyslel bývalý ministr a na které jste nemysleli, když jste vládli?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Slovo má pan ministr Nečas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je tomu přesně tak, já navážu na pana ministra zdravotnictví. Přece základní problém je v tom, že na základě mimořádně nekvalitní normy jsou v tuto chvíli připravovány podzákonné normy, které teprve v tuto chvíli odhalují v průběhu letošního podzimu, na co všechno jste tímto zákoníkem práce zapomněli, že jste zapomněli na zdravotnictví, že jste zapomněli na to, jak bude vypadat linková autobusová doprava, že jste zapomněli na to, jak bude vypadat působení zákoníku práce při provozu železnic, kde mimochodem s negativním názorem na tuto problematiku pracovní doby v zákoníku práce se shodují jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. Vy jste nedocenili, co to udělá s českým národním leteckým dopravcem, který při důsledné aplikaci tohoto právního dokumentu, který vy jste nazvali zákoník práce, tak ho to také může přivést k těžkým ekonomickým potížím, možná dokonce k bankrotu. Pan ministr Řebíček by tady mohl vykládat, jak teď na poslední chvíli za vás řešíme problémy, které jste způsobili svým nekompetentním hlasováním pro tento zákoník práce.

To, že v tuto chvíli vyplouvají a vypadávají další a další kostlivci, na které vy jste zapomněli při svém hlasování a zapomněli při svém vládnutí, to je pravda. Je skutečností, že my teď řešíme tyto problémy za vás, za vás, kteří jste je způsobili, řešíme je my, kteří jsme hlasovali proti tomuto zákoníku práce. To, že jste nastavili pomalé tempo vypracování podzákonných norem, opět běžely standardním legislativním procesem a budou schváleny v příštím týdnu při jednání tripartity a při jednání vlády, ale to tempo bylo nastaveno vámi, vy jste tento zákoník práce schválili na jaře loňského roku, v létě mohly být všechny prováděcí předpisy připraveny. Nebyly. Musíme to za vás dělat my, kteří jsme byli proti tomuto zákoníku práce, kteří teprve teď odhalujeme problémy, které z toho plynou.

A znovu opakuji, dopady na některé sektory, zdravotnictví a dopravu, budou velmi závažné, a prosím, nestrkejte před tím hlavu do písku. Ty dopady tady budou, a vy je, prosím, zdůvodňujte občanům. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Teď vystoupí se stanoviskem klubu ČSSD pan poslanec Paroubek. Bylo mi to sděleno předsedou poslaneckého klubu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP