(9.40 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Do rozpravy se přihlásil předseda klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, vážená vládo, vážení přítomní senátoři, dovolte, abych prostřednictvím předsedajícího, tedy vás, pane předsedo, vzkázal panu senátoru Julínkovi, že ať jde o kteréhokoli účastníka diskuse v tomto sále při jednání Poslanecké sněmovny, je zde obecným a zaužívaným způsobem, že se vzájemně oslovujeme nejen slušně, ale také prostřednictvím předsedajícího. Já říkám zaužívaným zvykem, neříkám v jednacím řádě.

Chci se ale zmínit o něčem jiném. To není to hlavní, o čem mluvím. To hlavní, o čem mluvím, je to, že si zde připadáme mnozí možná jako v Jiříkově vidění, že půl roku po volbách neustále běží předvolební kampaň nebo něco takového jako předvolební kampaň, že děláme různý dojem, že jsme se domluvili, že už vláda bude, pak se jako naoko pohádáme. Vkládají se do zákonů a různých situací různé časované miny, které tu a tam vybuchnou jen proto, abychom se snad mohli zprava doleva především tady napadat, že za všechny katastrofy, za všechny hříchy a zla tohoto světa může levice této Sněmovny. (Potlesk z pravé části sálu.)

Paní a pánové, chtěl bych poprosit, abyste si zejména ti z vás, kteří si svůj příklad berete a dokonce se zhlížíte v demokracii typu britské, ve sněmovně typu americké, vzali nejen to, co nezpochybňuji a respektuji u vás, a to je vaše pravicové přesvědčení, ale abyste si odsud přinesli také slušné způsoby a slušné chování. Za to vám moc děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se do rozpravy přihlásil předseda klubu ČSSD pan poslanec Hašek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové. K vystoupení pana vicepremiéra Nečase prostřednictvím pana předsedajícího: Pane vicepremiére Nečasi, sklízíte tady plody svojí práce. Předložili jste návrh na odsunutí zákoníku práce v režimu § 90. Měli jste tři měsíce na to, když jste ve funkci, abyste oslovili sociální demokracii a jednali o té záležitosti. Nic takového se nestalo. Místo toho, abyste přišli a jednali o konkrétních pozměňovacích návrzích, o revizi nějakých částí zákoníku práce - a k tomu jsme byli připraveni - tak bohužel nic takového vaše vláda, byť je v demisi, byť už jste pouze pověřeni výkonem funkce, protože nemáte důvěru této Poslanecké sněmovny, neudělala. Předložili jste místo toho balík zákonů v režimu § 90, my u většiny z nich, i když jsme vetovali tento zvláštní způsob projednání, jsme přistoupili na zkrácení lhůty, ale v tomto případě výsledek přičtěte sobě, protože je to výsledek nekomunikace vaší vlády s opozicí.

Děkuji. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan místopředseda vlády a ministr Nečas. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, vím, že zodpovědnost je těžká. Od 1. ledna v celé řadě odvětví v České republice vypuknou zmatky a problémy, které budou dopadat na občany této republiky. Je to důsledkem hlasování parlamentní levice v minulém volebním období. Proč si nechcete přiznat to, co je dnes zjevné téměř každému, kdo se tou záležitostí zabývá? Vytvořili jste právní paskvil. Právní paskvil plný chyb, které vznikly jako důsledek ideologického hektického tlaku, který jste tady vytvořili, když jste se odmítali s kýmkoli bavit, odmítali jste se bavit s opozicí, odmítali jste se bavit se sociálními partnery, odmítali jste diskutovat dokonce s vlastními koaličními partnery. Výsledkem je mimořádně nepovedená norma. Dokonce i na české poměry, kde je obvyklé, že se zákony musí opravovat, tak jste přijali zákon, který má mimořádnou míru těchto chyb.

Dokud jste byli ve vládě, do září, tak jste tvrdili, že zákoník práce je bezvadný, že tam žádné problémy nejsou, že se tam nic měnit nebude. Právní analýzy provedené nestrannými odborníky na Ministerstvu práce a sociálních věcí a v Legislativní radě vlády jednoznačně ukázaly, že tomu tak není, že zákoník práce má obrovské množství chyb, že jsou to chyby legislativního charakteru, že je tam celá řada problémů, které dokonce vypadají, jako že jsou v konfliktu s ústavním pořádkem této země. Jediné, co mohla vláda udělat v krátkém okamžiku po svém jmenování, bylo pokusit se naleznout shodu nad změnami a opravami těchto technických chyb. Jediný možný způsob je odsunout platnost tohoto zákoníku práce a standardní legislativní procedurou připravit změny. Připravit změny nikoli těch politicky konfliktních bodů, o které jsme se zde přeli v minulém volebním období, ale těch, které jsou zcela zjevně právními a legislativními omyly nebo chybami, které jste tam vnesli vy. Velmi často, dámy a pánové z levice, jste je tam vnesli svými pozměňovacími návrhy.

Takže budou v této zemi absurdní situace ve zdravotnictví, v autobusové dopravě, v železniční dopravě, v letecké dopravě. V České národní bance, dámy a pánové, se k 31. prosinci budou odvolávat všichni vedoucí pracovníci, aby mohli být podle nového zákoníku práce nově jmenováni a nově s nimi sepisovány pracovní smlouvy, protože po 1. lednu příštího roku by byli neodvolatelní. To jste způsobili mj. jedním ze svých poslaneckých návrhů v průběhu druhého čtení.

My jsme mnohokrát žádali špičkové představitele sociální demokracie, aby byl tento zákon odsunut, abychom společně konsensuálně připravili normu, která tyto právní a legislativní chyby a omyly, které jste způsobili svým hlasováním, z tohoto zákoníku práce odstraní. Představitelé sociální demokracie a komunistické strany se odmítali bavit byť i o jednodenním, jednotýdenním nebo jednoměsíčním odsunu tohoto zákoníku práce. Znovu opakuji - legislativního zmetku desetiletí. Nikdy tak mimořádně nekvalitní norma za posledních deset nebo patnáct let v této zemi nebyla připravena jako tento zákoník práce, který jste schválili v minulém volebním období.

To, co je potřeba, je vytvořit normu, která opraví ty nejhrubší chyby a omyly, které jste způsobili. Napraví také části zákoníku práce, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem. Tato novela může být připravena pouze standardním legislativním procesem s plným připomínkovým řízením, se souhlasem sociálních partnerů, se souhlasem Legislativní rady vlády. Právě proto, že jste obešli sociální partnery, právě proto, že jste ignorovali odborná stanoviska Legislativní rady vlády, právě proto jste schválili legislativní zmetek. A pořád to odmítáte přiznat!

My touto cestou nechceme jít. Proto bude připravena standardní novela ve standardním novelizačním řízení ve standardním legislativním procesu. Tuto novelu, která bude opravovat vaše chyby, dámy a pánové, předložíme v řádném termínu Poslanecké sněmovně. Do té doby ale díky vašemu dnešnímu hlasování bude s největší pravděpodobností platit od 1. ledna norma, kterou jsem naprosto adekvátně nazval právním paskvilem, která povede k tomu, že v celé řadě odvětví, v celé řadě konkrétních institucí bude mít tvrdé dopady na lidi, na zaměstnance, na občany, na pacienty, na lékaře, na cestující, dopraváky, hasiče a podobně. A já chci, aby tady jednoznačně zaznělo, že je to vaše zodpovědnost, protože vy jste odmítli racionální diskusi, vy máte oči zatemněné vaší ideologií, která tvrdí, že je to vynikající norma. A právě proto bude platit od 1. ledna tento právní paskvil, který bude mít dopady na řadové občany České republiky, na zaměstnance, na cestující, pacienty, lékaře a podobně. Je to, dámy a pánové z české levice, vaše odpovědnost a z té se nevyzujete. (Potlesk v pravé části sálu).

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP