(9.30 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, svým předchozím hlasováním Poslanecká sněmovna rozhodla o následujícím a já bych chtěl, aby všem paním poslankyním a pánům poslancům tato věc byla naprosto jasná.

Hlasováním o vyřazení bodu 6 čili novely zákoníku práce nastane 1. ledna následující stav. Do platnosti vstoupí novela, která je obrovským způsobem konfliktní. Pominu teď, že byla předmětem politického konfliktu, a pominu politicky konfliktní body. Tato novela, tento nový zákoník byl připraven natolik špatně a natolik hekticky v průběhu prvního pololetí loňského roku, že již v tuto chvíli, ještě předtím, než tento nový zákoník práce vstoupil v platnost, tak je evidentní, že bude potřebovat novelu minimálně v osmdesáti novelizačních bodech.

Dámy a pánové, první analytické práce, které jsou připraveny na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ukazují, že tento návrh zákona a jeho novela, která opraví pouze ty největší právní a legislativní chyby, bude mít sněmovní tisk, který bude mít rozsah více než 40 stran. Čtyřicet stran! Čili ne pouze dílčí oprava několika nedostatků, ale je to hrubě zpackaná norma a toto zpackání bylo způsobeno především tím, že při projednávání tohoto zákona byla ignorována Legislativní rada vlády, byli ignorováni sociální partneři, tento návrh nebyl projednán v rámci tripartity a schválen tripartitou.

Dostáváme se tak do stavu, kdy je schválen jeden ze základních kodexů, podobně jako je třeba trestní zákoník, občanský zákoník, obchodní zákoník, který byl schválen pouze momentální většinou hlasů, která tady vládla do června loňského roku, a důsledkem je obrovský problém, který tady vznikl. Chci velmi zdůraznit, že tím, že tento problém nebude řešen, tak všichni poslanci a poslankyně, kteří zvedli ruku pro vyřazení tohoto návrhu z pořadu, přebírají plnou zodpovědnost za obrovské dopady na zaměstnance v této zemi včetně toho, že je možné rušit pracovní smlouvy, včetně toho, že celá řada ustanovení pravděpodobně bude shledána neústavními Ústavním soudem, včetně toho, že zavedení tohoto zákoníku práce, nepřipraveného zákoníku práce, bude znamenat rozpočtové nároky ve výši téměř sedmi miliard korun pro veřejné rozpočty za každý rok, včetně toho, že to povede ke kolapsu celých odvětví, jako je doprava, včetně železniční dopravy, včetně autobusové dopravy, včetně letecké dopravy, že to povede k obrovským problémům ve zdravotnictví a k možnému kolapsu lékařské záchranné služby.

Všechny poslankyně a všichni poslanci, kteří zvedli ruku pro vyřazení tohoto sněmovního tisku, přebírají plnou politickou osobní zodpovědnost za všechny problémy, které od 1. ledna vzniknou občanům České republiky tím, že byl schválen tento právní paskvil jménem zákoník práce. Děkuji. (Potlesk v pravé části sněmovny.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Oznamuji, že pan poslanec Kalousek má náhradní kartu číslo 13.

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body, a to jsou body 15… (Je upozorňován, že se někdo hlásí o slovo.) Kdo se hlásí? Ano. Prosím, pan ministr Julínek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem se díval na tu levou část spektra, která měla radost z toho, že byl vyřazen bod, že se jim povedl obrovský majstrštyk, a chci potvrdit slova ministra Nečase, že dopad do zdravotnictví je velmi závažný.

Já nevím, jestli byste se smáli, když přijede záchranná služba o pět minut nebo i o více později k vašemu případu, až vás, kteří jste mnozí v pokročilém věku, stihne srdeční příhoda, protože v zdravotnické záchranné službě bude od 1. 1. chybět 80 doktorů, kteří na trhu prostě nejsou. Minulá vláda se na to vykašlala, bývalý premiér se tomu směje, když se vyřadí bod (posl. Paroubek nesouhlasí), a není zajištěno nic, a nezajistil na svém ministrovi zdravotnictví, aby -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře, já vás musím upozornit, že jenom prostřednictvím pana předsedajícího můžete oslovovat poslance.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Já jsem senátor a znám jednací řád. Teď tady vystupuji jako ministr. (Smích.) To se týká poslanců, oslovování přes předsedajícího. Přečtěte si jednací řád!

Ministr zdravotnictví nepřipravil žádné změny zdravotnických norem, aby aspoň zmírnil dopad zákoníku práce do zdravotnictví. V nemocnicích bude potřeba 2000 lékařů, kteří většinou na trhu také nejsou. Bude to stát 1,7 miliardy, které nebyly vyčleněny v státním rozpočtu, které ostatně ani nemohou být dopraveny směrem na výplatní pásky lékařů, kteří slouží v nemocnicích. Iluze o tom, že zákoník práce bude řešit unavené lékaře, je úplně mimo, protože bude docházet k obcházení zákoníku práce, k černé práci, ilegálním smlouvám. Tudíž chybějící lékaři na trhu budou nahrazeni vyšší prací lékařů, kteří momentálně v nemocnicích pracují. Opravdu žasnu nad tím, že vás to vůbec nezajímá, že dokážete i tleskat a nedokážete se vůbec zabývat věcně problémy, které jste způsobili většinou tady nalevo, které způsobí velké potíže pacientům i lékařům, kteří pracují v nemocnicích. Moc mě to mrzí. (Potlesk z řad ODS.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP