(Jednání pokračovalo v 9.25 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na přestávku klubu ODS vypršel, budeme pokračovat. Ještě než budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Škromacha, do rozpravy se přihlásil pan poslanec Úlehla. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl i já návrh na vyřazení bodu 20 z dnešního projednávání, týká se to návrhu zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona o neziskových organizacích a o změně a doplnění některých zákonů - protože jsme tak učinili i v případě bodu č. 15 včera a po odborné diskusi a konzultaci s krajem Zlínským jsme uznali, že tento zákon vyžaduje mnohem pečlivější analýzu a zpracování, tak aby nebyl v rozporu se související legislativou. Takže bych vás rád požádal, abychom bod č. 20 z pořadu dnešního jednání vyřadili. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Další přihláška z místa? Prosím, pan poslanec Klučka.

 

Poslanec Václav Klučka: Pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, já bych jenom poprosil svého předřečníka, jestli by zpřesnil to číslo, protože bod číslo 20 je něco jiného. (Hlasy: Bod číslo 16.) Takže číslo 16. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Takže je to bod číslo 16, neziskové organizace, sněmovní tisk 64. Souhlasí pan poslanec Úlehla? (Souhlas.) Takže nyní můžeme hlasovat.

 

Jako o prvním budeme hlasovat o návrhu pana poslance Škromacha, který navrhl vyřadit bod č. 6, tisk 87.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 56. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 178 poslanců pro návrh 95, proti návrhu 75. Konstatuji, že bod 6 byl vyřazen.

 

Chviličku počkám, než proběhne kontrola hlasovací sjetiny. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, bohužel se mi nepodařilo během hlasování se zaregistrovat. Dovolím si z tohoto důvodu zpochybnit hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, takže budeme hlasovat o námitce. Pan poslanec Hrnčíř vznesl námitku proti hlasování. Kdo souhlasí s touto námitkou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 181 poslanců pro návrh 148, proti 4. Konstatuji, že námitka byla přijata.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Škromacha, mezitím vás odhlásím, poprosím vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Škromacha, vyřadit z naší schůze bod č. 6, sněmovní tisk 87. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 58 z přítomných 181 poslanců pro návrh hlasovalo 92, proti 87. Tento návrh jsme schválili.

 

Ale chviličku počkám, než zase proběhne kontrola sjetiny. Můžeme pokračovat? (Nejsou námitky.) Ano, můžeme pokračovat. Takže bod č. 6 jsme vyřadili s konečnou platností. (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Úlehly. Ten navrhuje, aby byl vyřazen bod č. 16, sněmovní tisk 64.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 59 a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 182 pro návrh 167, proti návrhu 1. Konstatuji, že i bod 16 jsme vyřadili.

 

A nyní se hlásí pan ministr a místopředseda vlády Nečas. Pane ministře, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP