Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
30. listopadu 2006 v 9.01 hodin

Přítomno: 189 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobrý den. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den sedmé schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím náhradní kartu číslo 37 má paní poslankyně Lesenská.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Cyril Svoboda - zahraniční cesta, paní poslankyně Šojdrová - nemoc a pan poslanec Vnouček - dlouhodobé onemocnění.

Z členů vlády: pan ministr Langer - setkání ministrů vnitra států EU, pan ministr Šedivý - neodkladné služební úkoly mimo Prahu a pan ministr Štěpánek - neodkladné pracovní povinnosti.

Nejprve vás chci informovat, že se na mne obrátil hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský se žádostí, aby body 17 a 18 schváleného pořadu, které předkládá tento kraj, byly vyřazeny ze sedmé schůze.

Já bych poprosil, vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme hlasovat, takže jestli byste se usadili.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, abychom tedy stáhli body 17 a 18 z našeho programu? Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 95 pro 80, proti 2. Konstatuji, že jsme vyřadili z naší schůze body 17 a 18.

 

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body. - Pardon, z místa se hlásí pan poslanec Benda. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já mám prosbu v podstatě v zastoupení pana ministra spravedlnosti doktora Pospíšila. Chtěl bych vás požádat, protože dnes musí být na jednání našeho Senátu, o přeřazení bodu 30, tisk 79, smlouva s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, a jeho zařazení na zítřek, pátek 1. 12., jako druhý bod.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já mám jenom jediný návrh, a to stáhnout z programu jednání Sněmovny bod číslo 59, sněmovní tisk 93, Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2005 spolu s vyjádřením vlády, a to stáhnout do doby, než bude projednáno v příslušném zdravotním výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Ještě se z místa hlásí pan poslanec Škromach. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, navrhuji vypuštění z programu této schůze tisk číslo 87, myslím, že to byl bod 6. Vzhledem k tomu, že bylo zablokováno rychlé projednání, není reálná šance takovýto zákon vůbec schválit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se ještě někdo hlásí? Nikdo, nikoho nevidím. Tak bychom začali jednotlivé návrhy hlasovat.

 

První budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy. Pan poslanec Benda navrhuje, aby bod číslo 30, tisk 79, byl přeřazen na zítřek, to je 1. 12., jako druhý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 124 poslanců pro návrh 108, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat, tedy bod 30 jsme přeřadili na zítra jako druhý bod.

 

Další budeme hlasovat o návrhu pana poslance Krákory, který navrhuje, aby byl z této schůze stáhnut bod 59, tisk 93.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 131 poslanců pro návrh 76, proti 38. Konstatuji, že i tento návrh byl schválen.

 

Pan předseda Tluchoř se hlásí o slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se, že tak po ránu - jednak vám přeji krásný den, za to se neomlouvám, ale omlouvám se za to, že vás chci požádat o přestávku na jednání poslaneckého klubu ODS teď před hlasováním v délce trvání 25 minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo, já vám vyhovím, ale musíme dohlasovat ty návrhy, které zazněly.

No tak je odhlasujeme potom, takže ten termín do 9.30 musíme dodržet. Takže souhlasíte s tím, že teď tedy přestávka a odhlasujeme ten návrh pana poslance Škromacha až po půl desáté? Souhlas?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Nebo stačí 20 minut, čili můžeme se sejít v 9.25 tady.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Vyhlašuji přestávku do 9 hodin 25 minut.

 

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP