(11.40 hodin)

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vládní návrh zákona, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, jak se tento návrh zákona jmenuje, řeší jediný, a to letitý problém. Existuje velké množství nemovitého státního majetku, který stát evidentně nepotřebuje a nemá ho k ničemu. Majetek je užíván jinými subjekty, které ve velké míře mají o tento majetek zájem, ale z různých důvodů se nedaří tento převod uskutečnit. Jedná se o majetek, který byl původním, starým hospodářským zákoníkem svěřen bezúplatně formou takzvaného trvalého užívání různým, většinou společenským, sportovním organizacím, či dokonce družstvům.

Zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, byly přežité vztahy trvalého užívání nahrazeny takzvanou výpůjčkou. Tedy dosavadní uživatelé, nově vypůjčitelé, mají podle tohoto zákona nárok na bezúplatný převod vypůjčeného majetku státu. Přestože část majetku již přešla do majetku vypůjčitelů, pořád ještě velká část zůstala nedořešena. A to přesto, že novelou zákona č. 480/2003 Sb. byla původní lhůta již jednou prodloužena. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových i Agentura ochrany přírody a krajiny a Ministerstvo financí vykazují velké množství nedořešených případů.

Navrhovatel, tedy vláda, předložil speciální zákon, kterým původní záměr zachovává založením nové výpůjčky po 1. lednu 2007 za stejných podmínek. Stanoví také lhůtu do 1. ledna 2008 pro podání žádosti o novou úpravu právního vztahu. Tímto zákonem by se měl definitivně vyřešit sledovaný cíl, a vláda požádala o projednání podle § 90, jak zde již bylo citováno, tedy vyslovením souhlasu již v prvním čtení. Tento postup vám, dámy a pánové, doporučuji, protože zákon není politicky ani legislativně kontroverzní a splňuje podmínku naléhavosti urychleného přijetí normy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji pro první čtení Pavlu Hrnčířovi a otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil přece jenom krátce vystoupit k tomuto návrhu tisku č. 91.

Za prvé bych chtěl upozornit - možná jsem plně neposlouchal, ale to, co jsem slyšel z hlediska vystoupení pana ministra financí, kdy on řekl v závěru, abychom podpořili tuto jasnou novelku. Ona si žije v tisku 80, který předložili kolegové Karel Kratochvíle, Petr Zgarba, Josef Řihák, Ladislav Skopal, Josef Šenfeld a Přemysl Rabas. Tu osmdesátku tady máme, ale ze stanoviska vlády - a to je novela - kdežto vláda se do toho obula , jak se říká, od podlahy a udělala nový zákon. Takže není to novela, je to nový zákon.

Já s tímto bohulibým cílem vlády souhlasím, a už zde zpravodaj hovořil o některých důvodech, ono jich je více, které způsobily na obou stranách, že je třeba tuto lhůtu prodloužit. Ale přesto si dovolím upozornit - nejsem právník - že když jsem se na tento materiál díval, že z hlediska právního jde o určitou právní fikci. A to uvedu v čem.

Tento nový zákon se předpokládá, že bude platit od 1. ledna 2007. A v návrhu se hovoří - budu citovat: "Na právní poměry účastníků právních vztahů výpůjčky zaniklých dnem 1. ledna 2007 se od 2. ledna 2007 hledí, jako by dosavadní právní vztahy výpůjčky trvaly ve plném rozsahu práv a povinností dosavadních účastníků právních vztahů." A tam je trošičku ta chyba. Podle mne je třeba si uvědomit, a nebudu nic jiného doporučovat, podle devadesátky když schválíme, ono nám moc nezbývá, tento návrh, že vlastně všichni, těch 20 tisíc subjektů, kterých se to týká, mohou být podrobeny novým smluvním vztahům, protože ten skončí, a my nemůžeme navazovat na vztah, který neexistuje z hlediska zákona.

Takže my, podle mne by byl vhodnější návrh poslanců uvedených, ta osmdesátka tisk, ten je už teďko nehlasovatelný při předložení tohoto materiálu, a zejména nemůžeme něco novelizovat v lednu příštího roku, když už to nebude platit, ten zákon, takže cesta je schválit dnes tu jedenadevadesátku tisk, ale je tu toto riziko, byť jsem to konzultoval s několika právníky, a každý má trošku jiný názor, ale myslím si, že trošičku spustíme zde mašinérii smluvních nových vztahů.

Všechno, to je z mé strany, ale jinak nebudu navrhovat, aby byla devadesátka zpochybněna, podporuji, aby tento tisk byl přijat v tom znění, v jakém je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Branému. Hlásí se pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem v té věci už interpeloval pana ministra a děkuji za odpověď.

Ale chtěl bych upozornit na jednu věc. Problém je v tom, že šest roků trvá státní správě zabezpečit tyto věci, a po šesti letech zjišťujeme, že pořád to není u konce. Tu totiž nejde jen o určitý počet 20 tisíc žadatelů, kteří jsou v jednání. Ale možná by byla zajímavá tabulka, kolik bylo celkem těchto převodů, kolik se z toho realizovalo a kolik zbývá. Je totiž nemálo dneska majitelů bytů třeba z družstevních domů, kteří si koupili byt a neustále čekají a urgují na státní správě, že skončí zákon, a po šesti letech státní správa nebyla schopna jejich zájem splnit.

Takže samozřejmě, že jsem pro tento nový zákon, ale podívejme se, jak nám funguje také státní správa. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ano, hlásí se pan poslanec Kratochvíle.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já bych se chtěl vyjádřit také k tomuto návrhu zákona, neboť já jsem z těch předkladatelů návrhu zákona, tisku č. 80, který řeší obdobnou situaci, i když to bylo mými předřečníky řečeno. Sice ta osmdesátka se vyjadřuje k dané problematice trochu lépe, ale vzhledem k dané situaci, té, že tento problém je třeba řešit do konce tohoto roku, doporučuji, abychom přijali předkládaný návrh zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Ještě někdo se hlásí? Pokud ne, tak rozpravu končím.

Odhlásím vás všechny a poprosím o novou registraci a přečtu návrh na usnesení, který zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, podle sněmovního tisku 91."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem… Pardon. (Po krátké konzultaci s místopředsedy Poslanecké sněmovny:) Takže hlasování prohlašuji za zmatečné.

A budeme hlasovat o usnesení, které musí předcházet tomu, které jsem přečetl, a sice je to usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračování jednání o sněmovním tisku 91 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

Takže v hlasování číslo 42 rozhodneme o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 159 přítomných bylo pro 158, nikdo proti, návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, podle sněmovního tisku č. 91."

 

Hlasování číslo 43 jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 160 poslanců, pro bylo 157, nikdo proti, návrh byl přijat, usnesení schváleno.

 

Gratuluji panu ministrovi a panu zpravodaji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP