(9.50 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Jestli chce rozpočtový výbor hledat jinou alternativu a je naznačováno, že tou alternativou je čisté zvýšení deficitů, to znamená vydání dalších dluhopisů, prosím, nechť rozpočtový výbor takovou alternativu navrhne. Já bych jenom chtěl upozornit, jakou má symbolickou hodnotu takový krok. Oznámení světu i našim důchodcům, že jejich prosincové starobní důchody budou hrazeny z emise dluhopisů, to je podle mého názoru docela zajímavá informace o stavu veřejných financí. Já se jí nebráním. Pokud se domníváte, že to je vhodnější řešení než využití toho nejpřirozenějšího rezervního fondu, a to je ten, který se tak přímo jmenuje, protože to je zvláštní účet důchodového pojištění v kapitole Státní finanční aktiva, my žádný vhodnější zdroj nalézt nemůžeme, tak to učiňte, já proti alternativnímu řešení typu, které tady bylo naznačeno, nemám žádné námitky, jenom upozorňuji na jeho zajímavou symbolickou vypovídací schopnost.

Já bych jenom moc prosil, aby ti, co tady vystupují, nevystupovali s tónem, který naznačuje, že vyhrožují - protože ta hrozba není hrozbou vládě. Ta hrozba případných komplikací nebo nepřijetí tohoto zákona je hrozbou českým důchodcům, takže bych moc prosil, kdyby tón diskuse tady byl přiměřený situaci, v jaké se nacházíme. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. A nyní se o slovo hlásí pan poslanec Zdeněk Škromach. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, myslím, že závěr vystoupení pana ministra financí charakterizuje celý tento problém. Předchozí vlády, a to už od dob pana ministra financí Kočárníka, který byl ze stejné strany jako pan ministr Tlustý, každým rokem řešily problém financí a zafinancování důchodů v prosinci a zálohování důchodů na měsíc leden, protože prostě důchody se musí vyplácet od 2. ledna a pojištění se samozřejmě vybírá s určitým zpožděním. Všechny předchozí vlády to dokázaly bez strašení a vyvolávání nejistot u našich důchodců tím, že nebude na důchody. To považuji za šíření poplašné zprávy a tuto informaci účelově spustila tato vláda již před několika týdny. Myslím si, že to není seriózní přístup k řešení tohoto problému, a vzhledem k tomu, že tento problém bez strašení každá předchozí vláda vyřešila ve spolupráci ministra práce a ministra financí, považuji skutečně za dost zajímavé, že tato vláda používá prostředky, kterými by mohla dávat najevo, že není schopna ten problém řešit jako vlády předchozí, a v podstatě k tomu potřebuje vytvořit jakýsi tlak veřejného mínění a obavu našich důchodců z toho, že například nedostanou důchody. To považuji za něco, co - to slovo raději ani neřeknu, ale myslím si, že je to skutečně o zodpovědnosti. Je to o zodpovědnosti a zřejmě je to i o tom, že jestliže vláda má nějakou perspektivu a budoucnost, pak se její ministři chovají zodpovědně a hledají řešení, kterými nevyplaší a kterými nebudou vyvolávat zbytečný chaos. Já bych chtěl upozornit, že už máme po všech volbách a že nejbližší volby zřejmě nebudou dříve než za dva roky, a měli bychom k těmto věcem přistupovat seriózně.

Možná ještě na doplnění - dost často ekvilibristika - a mě skutečně mrzí, že pan ministr Nečas používá jaksi neúplné informace, a měl by jako ministr práce asi pracovat s údaji, které jsou skutečně objektivní, to znamená, že jestliže porovnává pouze poměr mezi průměrným důchodem a průměrným výdělkem, pak ten údaj není zcela vypovídající, protože důležité je, zda roste, či neroste životní úroveň našich důchodců. A tady je jednoduché si vzít údaje statistiky o vývoji důchodů od roku 1989. V polovině devadesátých let, čili za vlády tenkráte vlastně ODS, došlo k poklesu této reálné hodnoty důchodů oproti roku 1989 na úroveň přibližně 80 %. Teprve za vlád sociální demokracie od roku 1998 tyto důchody začaly reálně stoupat. Dnešní situace je taková, že pro příští rok by měly důchody dosáhnout téměř 110 % průměrného důchodu roku 1989, čili v podstatě v porovnání s 80 % z poloviny devadesátých let je jednoznačné, že tady k nárůstu docházelo. Já si pamatuji, kdy naše vláda byla pod velkým tlakem, kdy jsme valorizovali více, než stanoví zákon, a opět bych chtěl upozornit na to, že minimální valorizaci důchodů, která je zavedena v zákoně, prosadila kdysi sociální demokracie jako určitou ochranu našich důchodců seniorů, která jim zajišťuje, že jejich životní úroveň poroste rychleji, než roste inflace v České republice. Proto určitě, pokud přijde pan ministr Nečas a jeho vláda s konkrétními návrhy, které budou podloženy i návrhy na dostatečné financování, budeme z naší strany samozřejmě radostně podporovat další zvyšování důchodů.

Já si ale pamatuji jednu prezentaci v rámci Bezděkovy komise, která byla celkem jasná, byla zřetelná a byla slyšitelná. Tam se hovořilo o tom, že konečným stavem někdy v roce 2036 by měl být poměr mezi průměrným důchodem a průměrným výdělkem podle vize ODS 20 %. Proto hovořit o tom, že těch 40,7 %, který je dnes, je více nebo málo - chtěl bych jen upozornit, že to je čistý důchod a hrubý výdělek, a pokud jde o poměr čistý důchod - čistý výdělek, tak ten poměr je přibližně 55 %, a myslím si, že zásluhou naší vlády byl tento poměr zachován a udržen v posledních dvou letech přes tlaky, které byly obecně proti takovémuto navyšování důchodů.

Znovu opakuji - reálná životní úroveň našich důchodců roste. Já myslím, že pokud máme vést seriózní debatu o důchodech, je potřeba, abychom skutečně hledali seriózní argumenty, a to nejen o tom, slibovat a vytvářet světlé zítřky a neříci, z čeho je budeme financovat. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, vážení, hlásí se ještě jednou pan poslanec Opálka. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi zrekapitulovat. Bylo tu toho hovořeno hodně, ale v podstatě se nebavíme o důchodovém účtu, ale o státním rozpočtu, protože, jak jsem již řekl, výběr je plánován vyšší než výdaj, to znamená, že výběr se rozplývá do jiných oblastí, a my dnes máme návrh, abychom využili úsporu z minulých let na rozpuštění problému, který je v podstatě se státním rozpočtem, ale ne s důchodovým účtem. Ten problém byl založen v minulosti, a já si myslím, že to je třeba nahlas zdůraznit. Já bych polemizoval s panem ministrem financí, že je to třeba na výplatu důchodů v prosinci. Garantuji vám, že až se spočítá rok 2006, bude znovu větší příjem než výdaje na důchody a že vznikne nový přebytek. Problém je ale v tom, že ztratíme úsporu, která se za minulé dva roky uskutečnila.

To je vše, co jsem chtěl sdělit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, to byl poslední, kterého jsem měl přihlášeného. Ještě se hlásí pan ministr Tlustý.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po dohodě s předsedou rozpočtového výboru chci navrhnout, aby lhůta pro projednání byla 48 hodin, to znamená, aby rozpočtový výbor toto téma projednal ráno v pátek.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP