(9.40 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se znovu hlásí ministr Petr Nečas, dalším přihlášeným je pan poslanec Hojda. Nyní žádám pana ministra Nečase, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem hluboce přesvědčen o tom, že zde řešíme společný problém. Neřešíme problém, který musí vyřešit tato vláda. Řešíme tady problém, který tady objektivně vznikl v průběhu letošního rozpočtového roku, za jehož - mimochodem - dvě třetiny nese zodpovědnost minulá vláda, nikoli vláda současná. Tento problém nevznikl až s příchodem této vlády. Budou-li vaši ministři poctiví - já nepochybuji, že tomu tak je, že jsou poctiví - tak přiznají, že sami věděli o tomto problému ještě před nástupem naší vlády a že se tento problém musí řešit. Nedělejme z toho politický ping-pong v tomto slova smyslu, že za to může stávající vláda. Může za to politická reprezentace, která nese společnou zodpovědnost za letošní rozpočtový rok. Takže míra distancování se od tohoto problému ze strany bývalého pana ministra financí mi připadá nebývalá vzhledem k tomu, že on do konce letošního srpna zodpovídal za vývoj veřejných financí. To za prvé.

Za druhé. Pokud jsem zde zmínil otázku valorizací důchodů, netvařme se, že to není bolestivý problém. Jestliže v roce 1998 činila průměrná starobní penze 46 % průměrné hrubé mzdy a po celých osm let tento náhradový poměr klesal, jinými slovy byla narušena generační soudržnost, tak to je objektivní problém, o kterém se musíme bavit, jakým způsobem ho řešit, zda je řešitelný. V krátkodobém horizontu zřejmě, to je skutečnost. Není řešitelný v krátkodobém horizontu, pouze za cenu vyšších rozpočtových schodků. Ale zda je řešitelný v dlouhodobém horizontu a zda ho chceme v dlouhodobém horizontu řešit. Myslím, že to je poctivá otevřená politická debata, která souvisí s vývojem důchodového systému.

Za třetí. Pokud se tady mluví o různé kombinované metodě, jak tento problém vyřešit, kterou zde navrhoval pan exministr Sobotka, ano, je možné použít těchto účetních triků, ale základní problém je v tom, že my považujeme cestu, kterou jsme použili, za čistý, transparentní způsob. Přece není možné tvrdit, že existuje dluh státního rozpočtu a že tento dluh je několika druhů. Je to, dámy a pánové, přece pořád ten stejný dluh - ať ho hradíme prostřednictvím dluhopisů, ať ho hradíme cestou uhrazení ze státních finančních aktiv nebo půjčkou u České pošty, pořád je to dluh státního rozpočtu, který se musí uhradit. A my hledáme pouze cestu, jak tento dluh uhradit a jaký konkrétní způsob použít.

Vláda navrhla v tomto návrhu zákona, aby byla použita cesta uhrazení tohoto deficitu státními finančními aktivy. Mimochodem - otevřeně říkám, že jsme vyšli z prohlášení předsedy sociální demokracie pana Paroubka, který mluvil ve chvíli, kdy se začalo mluvit o těchto chybějících prostředcích, o tom, že je možné použít 14 miliard korun ze státních finančních aktiv. My jsme proto vyšli touto cestou, protože jsme to považovali za politicky průchodnější. Pokud se nyní dovídáme, že politicky průchodnější by byla cesta např. dluhopisového programu a hrazení tohoto schodku z dluhopisů, mohli jsme to klidně použít, ale my jsme vyšli z tohoto jednoznačného veřejně vysloveného signálu, kterým nám sdělila sociální demokracie.

Znovu opakuji: Je přece úplně jedno, jak je ten dluh hrazen. V každém případě je to dluh a nezáleží na tom, zda je hrazen ze státních finančních aktiv, z dluhopisů, nebo zda se musí splácet tento dluh České poště. Pořád je to dluh veřejných financí, dluh státního rozpočtu, a my odmítáme používat různé kombinované účetní triky a raději používáme transparentní metodu, kdy je řečeno - státní finance nemají tyto prostředky a stát si na ně půjčuje a tento deficit splácí např. ze státních finančních aktiv.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní bych požádal pana poslance Hojdu, který se přihlásil. Pak vidím znovu pana poslance Škromacha. Ještě se hlásí i pan poslanec Jandák. Nyní prosím pana poslance Hojdu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych nechtěl přispívat k diskusi, jestli některá vystoupení zde jsou politikařením. Je jenom zapotřebí připomenout, že každé vystoupení poslanců, ať se týká věcných problémů, je politické vystoupení. Jde jen o úhel pohledu, kdo jak se na to z které strany kouká. Jestliže někdo hájí vládní odpovědnost, někdo opoziční odpovědnost, je to samozřejmě třeba podle toho hodnotit a ne se zde navzájem obviňovat z politikaření.

Já bych se chtěl dotknout trochu jiného problému, který zde dosud nezazněl. Je to problém, který se týká zejména Moravy, a ještě více severní Moravy - dálnice D47. V hospodářském výboru jsme projednávali a připravovali rozpočet do Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok. V tomto jsme konstatovali, že nejsou k dispozici všechny potřebné prostředky na výstavbu dálnice D47, s tím, že je dobře, že Státní fond dopravní infrastruktury nemusí všechny prostředky, které jsou k dispozici na danou akci, v daném roce utratit, a proto byl také zřízen. Prostě není to státní rozpočet jako takový. Má zvláštní režim. My jsme schválili na výstavbu dálnice D47 namísto požadovaných 15,4 miliardy cca 12,6 nebo 12,7 miliardy na výstavbu dálnice D47 s tím, že samozřejmě jsou tam určité rezervy pro dokončení v dalším roce. Co se ale navrhuje právě ve změně rozpočtu pro rok 2006? Tam se navrhuje, že by se měla sebrat částka cca 301 milionů korun právě ze Státního fondu dopravní infrastruktury, s tím, že není jasné a není přesně řečeno, zdali se tyto prostředky vůbec vrátí zpět. A to je to, co mi trochu vadí. Jsem proto rád, že není možné projednat tento návrh zákona podle § 90. Jsem velmi rád, že se bude projednávat v rozpočtovém výboru.

Chtěl bych jen upozornit právě poslance z Moravy, kteří jsou v rozpočtovém výboru, aby si tuto část bedlivě prostudovali a aby nepřispěli k tomu, že Státní fond dopravní infrastruktury bude ochuzen o 301 milionů korun. Chtěl jsem na to jen upozornit a věřím, že v rozpočtovém výboru bude tato část velice důsledně a důkladně prostudována a nakonec rozhodnuta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní se hlásil o slovo pan ministr Tlustý, pak vidím další přihlášené - pana poslance Škromacha a pana poslance Jandáka. (Poslanec Jandák mimo mikrofon: Už to není aktuální.)

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nevím, jestli jste zaznamenali, že moje úvodní slovo se nesnažilo hledat viníky ke každé řádce, kterou jsem zde říkal, které způsobily situaci, ve které opravdu - nevím, jestli jsem to řekl dost jasně - na výplatu prosincových starobních důchodů chybí 9,3 miliardy korun. Já bych to samozřejmě činiti mohl, ale já to nepovažuji za účelné.

Jestli zde v rozpravě slyším slova znepokojení - ano znepokojení je na místě. Chybějících 9,3 miliardy korun na starobní důchody v prosinci letošního roku, to něco signalizuje. Jestli to má být začátek seriózní diskuse o tom, co s tím, že by se to mělo řešit jinak než půjčkami od České pošty, jako se to řešilo v minulosti, to všechno je nepochybně správně a já to vítám. Pokud má být toto projednávání také startem pro hledání viníků, ano, prosím, hledejte viníky. Já zde nebudu naznačovat, kdo to tak asi může být, ale i to smysl dává.

Jestli jsou tady navrhovány alternativy, rovnou říkám - rezervy ve státním rozpočtu vyčerpalo zvýšení plateb za státní pojištěnce, které mimochodem znamená důsledky podobných jiných deseti miliard korun. Kdyby nenavýšila Sněmovna platby za státní pojištěnce, tak bychom problém starobních důchodů v rámci rozpočtu bez jeho změny vyřešit uměli. Ale protože během letošního roku tato Poslanecká sněmovna učinila krok, který tady oznamuji, to znamená zvýšení plateb za státní pojištěnce, není žádných dalších 10 miliard korun, ze kterých by toto mohlo být vyřešeno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP