(9.30 hodin)
(pokračuje Škromach)

Určitě tímto zdrojem nebude snížení sociálního pojištění, které ODS prosazuje v rámci svého programu až o 8 procentních bodů, což by znamenalo na straně příjmů důchodového systému nikoliv příjem, ale výpadek v řádu 80 až 100 miliard korun. A na druhé straně, pokud bychom chtěli dosáhnout stejného tempa růstu důchodů, což se nám povedlo v posledních dvou letech, kdy jsme udrželi poměr mezi průměrným důchodem a průměrným výdělkem, ale pokud bychom chtěli, aby ještě došlo k růstu průměrného důchodu vůči průměrnému výdělku až na úroveň 42, 43 %, tak je to řádově 30 až 50 miliard korun každým rokem. Nic proti tomu. Očekával bych tedy od pana ministra, že toto svoje přání doplní také konkrétním návrhem na to, jakým způsobem toho chce dosáhnout. Čili sečteme-li snížení pojistného o 8 % a navýšení důchodu v poměru na 42 % k průměrnému výdělku, dostáváme se řádově na číslovku asi 130 až 150 miliard korun, které je potřeba řešit z jiných zdrojů než v současné době. (V sále je hluk.)

Myslím si, že pokud jde o sociální demokracii, určitě se ráda bude podílet na diskusi o takovýchto návrzích, ale pokud nejsou doprovázeny konkrétními návrhy, nelze je označit jinak než za populistické. Samozřejmě stejně tak je možné určitým způsobem vnímat i návrh na řešení meziročního vykrytí důchodů ve vztahu k vyplácení důchodů po Novém roce, což je celkem pochopitelné a racionální v celkové výši 10 miliard v podstatě jediným způsobem, to znamená zvýšením de facto deficitu státního rozpočtu za letošní rok. Předpokládám, že tak, jak o tom zřejmě hovořil i pan předseda Sobotka, jde pouze o to, v podstatě řešit problémy na cizí účet.

Myslím si, že určitě řešením bylo jít na polovinu, to znamená 5 miliard z důchodového účtu, když už tedy by se o tom mělo hovořit, a takto jsme tuto operaci připravovali v případě, že bychom tuto věc museli řešit. A dalších 5 miliard řešit v rámci zdrojů a možností, které má Ministerstvo práce, tak jako ostatně to bylo řešeno každým rokem a dokázal to vyřešit zatím každý předchůdce pana ministra Nečase. Rozumíme tomu, že to řešení je takovéto. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že tedy minimálně 5 miliard deficitu státního rozpočtu pro letošní rok je podle mého názoru zbytečné a bylo možné řešit jiným způsobem.

Pokud jde o otázku vůbec důchodového systému, a já bych mohl kontrovat panu ministrovi a asi to řeknu, protože samozřejmě mnozí důchodci ještě dneska s nostalgií vzpomínají na tu tisícovku, kterou očekávali po volbách poté, co vyhrála ODS. Je škoda, že pan ministr Nečas, který mi tady teď napovídá zezadu, pardon, je to pan ministr Langer, se k tomu nehlásí. Já vím, že vždycky přijde potom dodatek, ale to by bylo, kdybychom zavedli rovnou daň a další nepopulární opatření, která by znamenala navýšení výdajů důchodců, ale to už ti důchodci nikde nečetli a všichni samozřejmě mají v povědomí, že jim byla slíbena tisícikoruna na důchody.

Myslím si, že to jsou docela nekorektní informace a sdělení. Já bych očekával a věřím tomu, že povedeme seriózní diskusi o důchodové reformě, o řešení. Myslím si, že návrhy, které jsou dneska předloženy v rámci parametrických změn, které vycházejí z bývalé Bezděkovy komise v rámci bývalé vlády, která pracovala, a myslím si, že odvedla dobrou práci, pokud navážeme na tyto dobré zkušenosti a bude tady vůle řešit skutečně věci ve prospěch stávajících důchodců, ale samozřejmě z pohledu budoucích, těch, kterým je dneska 40 a méně, tak věřím tomu, že jsme schopni najít racionální řešení.

Já bych považoval jaksi za zbytečné se dopouštět různých populistických výroků. Trošku mě to mrzí, jestliže těchto výroků se dopouští ministr za vládu, která má často ve zvyku se označovat za vládu pravicovou a konzervativní. Takže věřím tomu, že tyto věci skutečně se dostanou do roviny nikoliv jenom planých slibů a očekávání, ale že budou na to navazovat i konkrétní kroky, které by ke splnění těchto slibů, které tady zaznívají, také vedly.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se ještě hlásí pan poslanec Slávek Sobotka. Vidím znovu pana ministra Nečase. Takže nejdřív pan poslanec Sobotka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, musím říci, že mě poněkud překvapil tón vystoupení pana místopředsedy vlády Nečase. Já bych předpokládal takový tón v jeho vystoupení v situaci, kdy má vláda zajištěny hlasy v Poslanecké sněmovně pro tuto změnu zákona o státním rozpočtu. Ale já si nejsem jistý, jestli vláda má v tuto chvíli zajištěny hlasy pro změnu zákona o státním rozpočtu. Musím říci, že poslanecký klub sociální demokracie je konstruktivním klubem, a ačkoliv jsme v opozici, tak jsme připraveni s vládou jednat o tom, abychom tuto změnu zákona o státním rozpočtu podpořili. Ale vystoupení, které jsme zde vyslechli z úst pana místopředsedy vlády Nečase, bylo naprosto kontraproduktivní z hlediska možné podpory klubu sociální demokracie pro tento návrh zákona. I přes to, co zde řekl pan místopředseda Nečas, my jsme připraveni o této věci nadále jednat, ale myslíme si, že podobná vystoupení nezlepšují situaci pro to, aby Poslanecká sněmovna ve velmi krátkém čase, tak jak je skutečně potřeba, tento návrh zákona schválila. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Já to vystoupení pana místopředsedy vlády Nečase vnímám jako vystoupení hráče na levém křídle Občanské demokratické strany, protože on v tom svém vystoupení nás pan místopředseda vlády Nečas prakticky kritizoval za to, že jsme málo valorizovali penze v letech 2004, 2005, to znamená, že deficit státního rozpočtu byl v těch letech nízký podle pana místopředsedy vlády Nečase a měli jsme ho zvětšit podle toho, co on nám zde před malou chvílí řekl. Ale pak si myslím, že by bylo dobré, kdyby se pan místopředseda vlády Nečas domluvil s ministrem financí panem Tlustým, protože ten nás naopak kritizoval za to, že jsme měli deficity příliš vysoké. Čili na jedné straně zde máme místopředsedu vlády, který hovoří o tom, že jsme tedy schodky měli prohloubit a měli jsme důchody valorizovat rychleji v letech 2004, 2005, a na druhé straně tady máme pár metrů ministra financí, který nás kritizuje a kritizoval za to, že ty deficity byly příliš vysoké a že se příliš zvýšil veřejný dluh v letech 2004, 2005. Každý si tedy může vybrat. Je zajímavé, že tito dva lidé sedí ve stejné vládě, vládě Občanské demokratické strany. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

Já si myslím, že vláda zvolila velmi pohodlnou možnost, když prostě sáhla do rezervy, která tady byla vytvořena v minulých letech. To je prostě to nejjednodušší, vybrat peníze, které minulá vláda tady zanechala, zanechala je ušetřené na důchodovém účtu, a tyto peníze prostě použiji pro zalepení rozpočtové díry v letošním roce. To mi připadá jako ta nejjednodušší, nejsnazší cesta. Já za to vládu nekritizuji. Myslím si tedy, že vláda jde cestou nejmenšího odporu ze svého vlastního pohledu. Ale pak nemůže čekat, že v Poslanecké sněmovně na to nikdo nepřijde, že v Poslanecké sněmovně si tohoto nevšimneme, když vláda s takovýmto návrhem přijde, a že to nebudeme mít tendenci vládě připomenout, že prostě tak tomu je.

Pan předseda Škromach tady hovořil před malou chvílí o tom, že vláda mohla zvolit také jinou cestu, mohla skutečně zkombinovat několik zdrojů, mohla zkombinovat rozpočtové úspory, mohla zkombinovat zvýšení deficitu a mohla zkombinovat půjčku od České pošty v příštím roce a tímto mixem bychom se dostali k tomu, že by zvýšení schodku v letošním roce bylo menší, než ve skutečnosti bude. Čili to si myslím, že tady byla alternativa, pro kterou se ovšem vláda nerozhodla - a znovu opakuji: podle mého názoru prostě vláda si vybrala tu maximální jednoduchou pohodlnou cestu vytáhnout 9 miliard a 300 milionů korun z důchodového účtu, kam byly v letech 2004, 2005 uloženy finanční prostředky.

No když to teď zpětně hodnotím, a kdybychom možná v letech 2004 a 2005 věděli, co se stane s rezervou na důchodovou reformu na podzim roku 2006, tak možná by skutečně v té době bylo lepší, kdyby se ty finanční prostředky zcela použily na valorizace důchodů místo toho, abychom se snažili vytvářet rezervu na důchodovou reformu, kterou ani ne po dvou, po třech letech vláda potom použije na to, aby řešila aktuální rozpočtové problémy, a ani tuto věc nezmíní v důvodové zprávě, že tyto prostředky měly být určeny původně na reformu penzí.

Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP