(9.10 hodin)

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych v tuto chvíli možná ještě doplnil vystoupení předkladatele v rámci zpravodajské zprávy a pak bych se asi přihlásil ještě do rozpravy k tomuto bodu.

Myslím si, že stojí za to připomenout, že kromě těch příčin, o kterých hovořil už pan ministr, tady máme ještě jeden důvod, proč chybějí prostředky na výplatu důchodů, a to je další legislativní změna, ke které došlo během letošního roku. Čili opět jsme u toho starého známého důvodu, který nám už dlouhodobě způsobuje problémy, a to jsou změny zákonů, které schválíme během rozpočtového roku a které nejsou rozpočtově dotaženy do konce. To znamená, že Sněmovna ani Senát dostatečně nezvažují rozpočtové dopady těch legislativních změn, které schvalují. V tomto případě se jednalo o přepočet části vdovských důchodů podle zákona č. 267/2006, kdy to je jistě věc, která je velmi přínosná pro občanky, občany České republiky, kterých se to týká, ale ten nečekaný rozpočtový dopad přesahuje 120 milionů Kč do rozpočtu letošního roku, čili také to není úplně zanedbatelná částka, kterou by se podařilo jen tak jednoduše najít.

Máme zde tedy kombinaci několika faktorů, to je myslím také důležité si připomenout. Je to kombinace snížení původně rozpočtované částky v Poslanecké sněmovně při schvalování rozpočtu na rok 2006, o tom rozhodla Poslanecká sněmovna. Máme zde změny legislativy, o kterých rozhodla Poslanecká sněmovna a Senát, a máme zde, což si myslím, že je asi nejvíce znepokojivé, nárůst počtu osob, které v letošním roce odešly do důchodu proti předpokladům, které mělo původně Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ten nárůst se odhaduje až na 50 tisíc osob, což je poměrně značné množství. A pak je možná ještě dobré připomenout si jeden faktor, který tady existuje, a to je fakt, že se původně uvažovala o něco nižší výpočtová základna pro odhad výše částky výdajů na důchody při výpočtu nových důchodů. Ty nové důchody jsou vypočítávány z o něco vyšší základny vzhledem k růstu platů v uplynulých letech, než tomu bylo v původních odhadech Ministerstva práce a sociálních věcí, čili jsou přiznávány vyšší důchody, než se původně předpokládalo, a to také vedlo k tomu, že se zejména v 1. pololetí letošního roku výrazně zvýšily skutečné výdaje na výplatu starobních důchodů.

Myslím si, že tady existuje objektivní důvod ke změnám ve struktuře rozpočtu. Otázkou samozřejmě zůstává, zdali to řešení nemohlo mít jinou podobu. Ale tam si myslím, že k tomu bude ještě možnost vystoupit v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to určitě bude. Já děkuji zpravodaji pro prvé čtení a otevírám obecnou rozpravu.

Nejdříve ještě řeknu, že paní poslankyně Lesenská má náhradní kartu č. 29.

A teď tady mám první písemnou přihlášku do rozpravy k tomuto bodu programu, je to přihláška pana poslance Miroslava Opálky, který se písemně přihlásil, takže vystoupí jako první. Pak se hlásí pan poslanec Sobotka. Takže nejdříve pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych některé věci, které jsou uvedeny v důvodové zprávě a byly zde řečeny, ukázal v širších souvislostech.

My jsme dostali v minulém roce materiál Státní rozpočet na rok 2006, ve kterém bylo rozpočtováno na příjmy z důchodů, a teď mluvím jenom o příjmech na důchodové pojištění, 285 miliard. Nakonec bylo schváleno 279 miliard. V tomtéž materiálu bylo rozpočtováno na výdaje na důchody 281 miliard a schváleno bylo 263 miliard. Když se podíváme na schválený rozpočet, vidíme, že mezi příjmy a výdaji je rozdíl 16,61 miliardy, které byly rozpuštěny ve státním rozpočtu na jiné účely. Proč to říkám? Protože ve veřejnosti, ve sdělovacích prostředcích se neustále prezentuje, že tady dosahujeme negativa v důchodovém účtu, ale v podstatě on neexistuje samostatně, je součástí státního rozpočtu, a problém je ve struktuře založení státního rozpočtu k příjmu a výplatě na důchody. Chtěl bych říci, že ten přesun, který je zde navržen, by nemusel být, kdyby byly narovnány tyto příjmy a výdaje a nebyly používány příjmy na jiné rozpočtové účty.

Dále informace - ano, došlo tady k novele zákonů a narovnání nespravedlnosti u horníků, u vdov, částečných invalidních důchodů. Ale podstata je přece jiná - nám chybějí peníze na konci roku tak jako každý jiný rok. Ale ty peníze jsou určeny na výplatu důchodů v první polovině ledna. Protože je smlouva s Českou poštou, že je třeba zasílat zálohu předem a že některé lednové výplaty, které jsou na 1. a 2. ledna, díky svátkům se vyplácejí už v prosinci. Takže suma sumárum - myslím si, že důvodová zpráva i úvodní vystoupení nebyly zcela v korekci toho, jak se situace má.

Tolik k dokreslení situace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec a zároveň zpravodaj Bohuslav Sobotka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych rád ve svém vystoupení v rozpravě upozornil na zdroj, ze kterého je navrženo pokrytí zvýšených výdajů státního rozpočtu v letošním roce. Navrhuje se, aby se výdaje státního rozpočtu zvýšily o cca 9,3 miliardy Kč proti původně navrženému deficitu i limitu výdajů státního rozpočtu pro rok 2006. Prostředky na tento účel by měly být použity převodem prostředků ze zvláštního účtu důchodového pojištění ve státních finančních aktivech prostřednictvím kapitoly OSFA. Chtěl bych upozornit na to, že na tomto účtu jsou uloženy prostředky z kladného rozdílu mezi příjmy a výdaji na důchodové pojištění za rok 2004, a to ve výši 8,3 miliardy Kč, a prostředky z téhož za rok 2005 ve výši 6,5 miliardy Kč. Čili to dokazuje, že v letech 2004 a 2005 byl vytvořen přebytek v rámci výběru pojištění na důchodové pojištění a výdajů na zabezpečení důchodů, a to v roce 2004 přebytek 8,3 miliardy a v roce 2005 přebytek 6,5 miliardy Kč.

Tyto prostředky byly uloženy na zvláštním účtu v rámci kapitoly OSFA v souladu s rozpočtovými pravidly a já si vzpomínám, že když se kdysi měnila rozpočtová pravidla právě proto, aby ty přebytky nebyly utráceny v běžném roce a aby byly ukládány, tak se hovořilo v této Poslanecké sněmovně o tom, že by tyto prostředky měly být rezervovány na očekávanou penzijní reformu. Tehdy o tom tady v Poslanecké sněmovně byla shoda, ta změna rozpočtových pravidel prošla bez problémů, nebyla kolem toho žádná vzrušená politická debata. A já bych rád ty chvíle připomenul, protože si myslím, že stojí za to si to uvědomit v situaci, kdy vláda navrhuje, aby tyto finanční prostředky byly použity nikoli na důchodovou reformu, ale na pokrytí deficitu, který se vytvořil ve státním rozpočtu proti předpokládanému schodku v roce 2006. Čili peníze, které měly být použity na penzijní reformu v rozsahu 9,3 miliardy Kč z těch cca 14 až 15 miliard Kč, které byly ušetřeny v minulých letech, budou použity na zalepení díry ve státním rozpočtu. Já si myslím, že je to docela škoda, protože ačkoli to hospodaření státu v minulých letech bylo napjaté a deficitní, tak přesto se podařilo vytvořit rezervu ve výši 15 miliard korun na důchodovou reformu, a to nejsou zase tak malé peníze.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP