Stenografický zápis 7. schůze, 29. listopadu 2006


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb. /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Pavel Hojda
Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý


10. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Sunkovský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec David Rath
Poslanec Jan Morava
Poslanec David Rath
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.10 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Sunkovský
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Jan Kasal


7. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008 /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor


9. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Karel Kratochvíle


11. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý


22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Exner


23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Petr Kalaš
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Václav Exner


24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Petr Kalaš
Poslanec Petr Krill


25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Petr Kalaš
Poslanec Rudolf Kufa
Poslanec Jan Schwippel
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo ve 12.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP