(15.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Je jedno, jestli schvalujeme zákony, které snižují příjmy, nebo jestli schvalujeme zákony, které zvyšují například mandatorní výdaje, tak jak se to stalo na jaře letošního roku. A já si myslím, že teď je ta chvíle, abychom o tom vedli debatu. Pokud tu debatu o tom povedeme později, třeba za rok, až zjistíme, že máme nižší příjmy státního rozpočtu v řádu několika miliard, tak je to pozdě. Já si myslím, že teď je ta chvíle, kdy o tom můžeme diskutovat.

A jediné, co požaduji, aby tato Sněmovna slyšela z úst ministra financí, jaký je rozpočtový dopad tohoto poslaneckého pozměňujícího návrhu, což si myslím, že lze spočítat, a za druhé, v případě, že bude přijat, jakým způsobem bude řešen výpadek příjmů státního rozpočtu v kontextu návrhu, který zde máme na stole, který počítá s deficitem 91 miliard korun. A my všichni víme, že ten rozpočet je napjatý jak na příjmové, tak na výdajové straně, že výpadek jakýchkoli příjmů pro státní rozpočet může znamenat problémy z hlediska hospodaření státu v příštím roce. Čili to je jediný dotaz, který já v tuto chvíli musím bohužel opakovaně položit.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Další přihlášení do rozpravy nevidím. Ano, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážené dámy a pánové, pan kolega evidentně odmítá pochopit podstatu věci. Každý pozměňovací návrh, ne jeden, který tady budete rozhodovat, ovlivní příjmy státního rozpočtu. To jste věděl, pane kolego, když vláda rozhodla do procesu projednávání státního rozpočtu otevřít zákon o dani spotřební, a věděl jste, že nikdo, ani já, ani vy, nezná výsledek jednání této Sněmovny. Vyplývá z toho jednoduchý závěr. Ve chvíli, kdy jste to učinil, jste věděl, že státnímu rozpočtu se může přihodit změna očekávaných příjmů oběma směry. A já vám odpovídám, že může a že bude vzata na vědomí, protože je to vůle této Sněmovny, která je v tomto rozhodování neovlivnitelná. Důsledky jednotlivých pozměňovacích návrhů byly předkladateli uvedeny, jsou vám známy, rozhodujte se podle toho při hlasování o nich. Vláda výsledek vašeho hlasování stejně jako hlasování o státním rozpočtu vezme na vědomí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec David Rath. Máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Já marně očekávám odpověď od pana ministra Tlustého na moji otázku, proč navrhuje daňové úniky na ostatní tabáky.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan ministr si přeje reagovat. Má slovo.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Nic takového, pane kolego, nenavrhuji. A váš pozměňovací návrh, který vytváří jednoznačnou bariéru proti případným daňovým únikům, podpořím. Takže tady bojujete s větrnými mlýny. Kdybyste vyčkal na mé stanovisko, mohli jsme si tohle extempore ušetřit. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pokud se již nikdo nehlásí, a vidím, že se nikdo nehlásí, tak tuto rozpravu končím. A poprosím pana navrhovatele, jestli si přeje přednésti závěrečné slovo, popřípadě i všechny tři zpravodaje příslušných výborů, tedy zpravodaje výboru rozpočtového pana poslance Braného, zpravodaje výboru hospodářského pana Oldřicha Vojíře anebo pana Martina Bursíka jakožto zpravodaje výboru pro životní prostředí. Jestliže si pánové nepřejí přednésti závěrečné slovo, přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Pardon. Pan poslanec Rath přesto… I když už jsem uzavřela rozpravu.

 

Poslanec David Rath: Za klub. To je stanovisko za klub. Žádáme o pauzu třicet minut na poradu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Již v této chvíli? Ještě před projednáním procedury?

 

Poslanec David Rath: Před hlasováním. Teď jste říkala, že se přistoupí k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, ano, ano. Ale počátečním aktem hlasování…

 

Poslanec David Rath: Já myslím, že i před tou procedurou.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Takže nyní, v tuto hodinu, to znamená v 15 hodin 12 minut, vyhlašuji třicetiminutovou přestávku pro jednání poslaneckého klubu sociální demokracie. Sejdeme se zde v 15 hodin 45 minut.

 

(Jednání přerušeno v 15.14 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP