(15.00 hodin)
(pokračuje Rath)

Taktéž bych se ho rád zeptal, proč ve vládním návrhu, který nese jeho podpis a jeho jméno, vypadla kategorie ostatních tabáků, tedy těch tabáků, kterých se pod rouškou vykuřování skleníků a podobných prazvláštních věcí dovážejí stovky tun ročně. Čili pan ministr financí by rád naopak snad to pašování podporoval. To znamená, aby do České republiky mohly proudit kamiony plné ostatních tabáků, kterými bychom vykuřovali skleníky, kterých je asi tolik, že každý dům v České republice má mnoho skleníků a pravděpodobně jsou to něco jako kuřárny, protože kuřáci si tam chodí inhalovat kouř a tím šetří za nákup cigaret. Tak takovéto aktivity chce asi pan ministr financí podporovat, protože jinak si nedovedu představit, že ve vládním návrhu zákona neexistuje oproti současně platnému stavu kategorie ostatních tabáků, které jsou samozřejmě zdaňovány jako všechny ostatní tabáky určené ke kouření, neboť to je právě ta díra, kudy mohou unikat stamiliony, ne-li miliardy.

Vážený pane ministře financí, vy jste nebyl schopen ani předložit v této věci kompetentní zákon.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Hlásí se, prosím, někdo další do rozpravy? Ano, pan kolega Hovorka. Máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se chtěl vyslovit na podporu pozměňovacího návrhu G pana poslance Jiřího Papeže, který vlastně je podobný jako ten, který jsem předkládal v době, kdy se schvaloval zákon o pohonných hmotách a o čerpacích stanicích.

Jedná se o to, že vlastně podle tohoto zákona všechny výdeje pohonných hmot musí být jenom z čerpacích stanic. Čili de facto nemohou nadále fungovat výdejní stojany v závodech zemědělských podniků, lesních podniků nebo stavebních firem. To přinese spoustu komplikací pro tady tyto skupiny podnikatelů a já se domnívám, že ta možnost by měla být dána. I když tento pozměňovací návrh věcně nesouvisí s projednávaným zákonem, myslím si, že je žádoucí jej přijmout, aby vlastně každý stavební stroj, každý traktor a každý kombajn nemusel tankovat u čerpací stanice. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Sobotka. - Ještě s faktickou, omlouvám se, pane poslanče, má přednost váš pan kolega Rath.

 

Poslanec David Rath: Já bych si dovolil navrhnout, že klub sociální demokracie by si vzal po skončení rozpravy na půl hodiny pauzu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Myslíte před hlasováním o pozměňovacích návrzích? Ano. A mluvíte jménem klubu sociální demokracie, předpokládám, jako jeho místopředseda. Ano, děkuji vám.

Pane poslanče Sobotko, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, musím říci, že i po tom úvodním vyjádření ministra financí a poté, kdy jsem měl možnost prostudovat si konečnou podobu sněmovního tisku, na základě kterého nyní budeme hlasovat, tak musím říci, že vůbec nezávidím panu zpravodaji, protože ta situace není úplně jednoduchá z hlediska hlasování o tak zásadní věci, jako je zákon o spotřební dani. Pokud by tady neexistovala přímá vazba na státní rozpočet, který také současně v této Poslanecké sněmovně projednáváme, tak musím říci, že bych navrhl vrácení do výboru k novému projednání, protože si myslím, že by to odpovídalo závažnosti tématu, který je zde projednáván. A je evidentní, že zde není úplná jednota o tom, že ty návrhy, tak jak byly předloženy, jsou zcela ideální a že byly posouzeny všechny jejich dopady. Čili toto riziko tady existuje. Já ten návrh nepodám jenom proto, že zde existuje vazba na projednávaný návrh zákona o státním rozpočtu a tento zákon je součástí tří zákonů, které byly předloženy právě proto, aby umožnily Poslanecké sněmovně v této nelehké politické situaci projednat a schválit rozpočet na rok 2007.

Chtěl bych se v obecné rozpravě před třetím čtením pouze zaměřit na jednu otázku, která je také důležitá. Když se tady projednával státní rozpočet v prvním čtení v této Poslanecké sněmovně, tak jsem navrhoval, abychom vždy, když budeme hlasovat o pozměňujících návrzích, které mají závažné dopady na státní rozpočet, byli předem informováni o rozpočtových dopadech. Chtěl bych proto požádat pana ministra financí, aby nás informoval o rozpočtovém dopadu pozměňujícího návrhu, který je uveden pod písmenem E návrhu, který předložil pan poslanec Doktor a který se týká snížení spotřebních daní u pohonných hmot. Čili chtěl bych požádat, zdali by před hlasováním pan ministr financí sdělil Poslanecké sněmovně, jaký výpadek příjmů státního rozpočtu bude způsoben situací, pokud by návrh pod písmenem E pana poslance Doktora byl schválen, tak aby bylo zřetelné, v jakém kontextu a rozpočtovém kontextu tato Poslanecká sněmovna bude rozhodovat.

Rozumím tomu, že pokud jde o ty sazby tabákových výrobků, tak můžou existovat poměrně rozsáhlé spory o tom, jaký bude mít ta či která křivka zvyšování spotřební daně u tabákových výrobků na skutečné příjmy státního rozpočtu. Proto nekladu tento dotaz směrem k těmto jednotlivým křivkám. Absolvovali jsme si debatu na rozpočtovém výboru a pokládám ji za dostatečnou. Ale pokud jde o vliv snížení spotřební daně u pohonných hmot, tady si myslím, že ta predikce Ministerstva financí může být v zásadě přesná a může být v zásadě objektivní a neměla by být nějakým způsobem zpochybňována z hlediska politického přístupu toho či kterého klubu v této Poslanecké sněmovně. Čili chtěl bych požádat o jasnou informaci pro Poslaneckou sněmovnu ze strany pana ministra financí, tak abychom věděli, o čem hlasujeme.

V případě, že touto Poslaneckou sněmovnou tento návrh bude schválen, chtěl bych současně pana ministra financí požádat, aby nás informoval o tom, jak chce řešit situaci v oblasti výpadku příjmů státního rozpočtu v řádu pravděpodobně několika miliard korun v kontextu projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, protože návrh zákona o státním rozpočtu, o kterém nyní jednáme, nepočítá s tím, že by byly přijaty pozměňující návrhy tohoto typu. Pokud se to stane, myslím, že by bylo dobré, aby pan ministr financí jasně řekl Poslanecké sněmovně, jak bude řešen tento výpadek příjmů státního rozpočtu. Zdali tedy dojde ke zvýšení deficitu v příštím roce, nebo zda budou zmrazeny nebo vázány výdaje státního rozpočtu v tomto rozsahu tak, aby nedošlo v příštím roce ke zvýšený plánovaného rozpočtového schodku ve výši 91 miliard.

To je tedy druhá informace, o kterou bych chtěl požádat v tuto chvíli pana ministra financí: aby jasně Poslanecké sněmovně sdělil, jak bude vláda řešit výpadek příjmů státního rozpočtu v případě, že tento poslanecký návrh pod písmenem E pana poslance Doktora bude přijat a bude schválen. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Do rozpravy se hlásí ministr financí Vlastimil Tlustý. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Já předsedu rozpočtového výboru nepotěším, protože ho potěšit nemůžu. Je to totiž on jako můj předchůdce, kdo dopustil, aby byl projednáván zákon o daních ovlivňující příjmy státního rozpočtu uprostřed projednávání státního rozpočtu. To je porušení zákona o správném postupu tohoto projednávání. A teď tady pan předseda rozpočtového výboru jen popisuje důsledky.

To tak je v každém případě, pane kolego, a od okamžiku, kdy se minulá vláda rozhodla, aby tyto dva procesy protizákonně probíhaly souběžně, jsme opravdu v tomto riziku. A podle toho, jak to hlasování tady dopadne, toto riziko vezmeme na vědomí a promítneme do hospodaření státu v příštím roce. Já bych byl rád, kdyby to tak nebylo, ale je to tak a vaše otázka na tom nic nemění. A jste to dokonce vy, kdo to tímto vývojem událostí se sám rozhodl poslat.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Ještě pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl pouze učinit jedinou věc, a to zopakovat dva dotazy, které pokládám za naprosto legitimní.

Je zde předložen poslanecký návrh, který v případě přijetí sníží příjmy státního rozpočtu pravděpodobně v řádu několika miliard korun. Chtěl bych se tedy zeptat, zdali v případě přijetí tohoto návrhu, jakým způsobem bude tuto situaci řešit Ministerstvo financí vzhledem k tomu, že projednáváme návrh zákona o státním rozpočtu, který s tímto snížením daní nepočítá. Já si myslím, že je to legitimní dotaz, a myslím si, že by bylo dobré, kdyby v Poslanecké sněmovně se takovéto debaty vedly pokaždé, když je předložen návrh zákona, který buď zvyšuje výdaje státního rozpočtu, nebo snižuje příjmy státního rozpočtu, protože to je úplně jedno.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP