(14.50 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Dále si vás dovolím upozornit, že pokud jste někteří přesvědčeni, že tímto způsobem podpoříte výrobu příslušných plodin u zemědělských prvovýrobců, že mám velmi vážné obavy, že skutečnými příjemci těchto výhod budou míchači, nikoliv ti prvovýrobci. Pokud byste chtěli dosáhnout podpory těch prvovýrobců, a k tomu já se hlásím, muselo by to vypadat trošku jinak. Abych to řekl úplně srozumitelně: přineste, dámy a pánové, do této Poslanecké sněmovny transparentní systém podpory výroby ekologických paliv nebo biopaliv a já ho podpořím. Stojíme-li před hlasováním, které máme před sebou, nemůže být moje stanovisko jiné než to, které jsem vám přednesl.

Druhá poznámka před hlasováním. Slíbil jsem v prvém čtení, že nechám zpracovat dosavadní reakci výběru spotřebních daní na tabák na jejich výši. Učinil jsem tak a dovolte mi, abych vám sdělil, že v roce 1998 vzrostla spotřební daň na tabák o 10 % a spotřeba tabákových výrobků poklesla na dva roky o 27 %. Příklad z roku 1999 je podobný, tady daň vzrostla o 7 % a opět na dva roky spotřeba poklesla o 25 %. Pokud by si nepřátelé kouření tohle vykládali jako skutečný pokles používání této drogy, hluboce se mýlí. To je totiž pokles té viditelné části spotřeby a je velmi pravděpodobné, že ve skutečnosti byla legální spotřeba nahrazena pašováním, samovýrobou, zkrátka šedou a černou částí ekonomiky. Tyto argumenty uvádím proto, aby bylo jasné, že nepodporuji skokové zvýšení, podporuji zvýšení na minimální úroveň, kterou stanovuje Evropská unie právě, z uvedeného důvodu.

To jsou východiska, kterými se hodlám řídit při doporučování jednotlivých vámi předložených pozměňovacích návrhů, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Další avizovaná přihláška do této rozpravy je přihláška pana poslance Bursíka, takže já ho prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Bursík: Dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych tady veřejně přiznal prohru v sázce s panem poslancem Doktorem, protože jsem také veřejně ve druhém čtení řekl, že snížení spotřebních daní u benzinu a nafty o částky, které on navrhoval, není možné, protože bychom se dostali pod minimální sazbu spotřební daně podle směrnice 96 Evropské unie. Neuvědomil jsem si, že došlo ke změně kursu mezi eurem a korunou, sázku jsem prohrál, dneska jsem mu předal láhev dobrého červeného vína. Myslím, že k politice patří i uznat prohru a říci to veřejně, tak jak jsem to tady řekl předtím.

Teď mé konkrétní legislativně technické návrhy. V reakci na vystoupení pana ministra financí, které nemohu ani nechci komentovat, navrhuji za prvé: bod C1 rozdělit pro hlasování na C1a) a C1b). C1a) bude celý text bodu jedna vyjma poslední věty a poslední věta, která zní: "Biopaliva obsažená v tomto odstavci jsou osvobozena od daně i v případě, že jsou obsažena ve směsi s minerálním palivem.", o té bude hlasováno samostatně pod bodem 1b).

Za druhé také rozdělení hlasování, také v reakci na pana ministra, v bodě I se také rozdělí text na I1 a I2 a bude se odděleně hlasovat o prvním odstavci a odděleně o druhém odstavci, který se týká účinnosti. A u toho odstavce s účinností, po dohodě s panem zpravodajem, legislativně technická úprava číslovka 65 se nahrazuje číslovkou 66, to byl omyl a ta účinnost je doplňující ustanovení k účinnosti, kterou Poslanecká sněmovna případně v pozměňovacích návrzích přijme.

A na konec je tady nepřímé konstatování, doporučení výboru pro životní prostředí, který doporučil Poslanecké sněmovně požádat vládu o vypracování víceletého programu na podporu biopaliv, který bude v souladu s přijatým pozměňovacím návrhem č. 66, aby bezodkladně zahájil jeho notifikaci. Protože je to nepřímá věta, je potřeba ji převést do věty přímé, také je to legislativně technické - tedy návrh usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu o vypracování víceletého programu na podporu biopaliv, který bude v souladu s přijatým pozměňovacím návrhem, a bezodkladně zahájila práce na jeho notifikaci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji pane poslanče. Předpokládám, že mezi vámi a panem zpravodajem proběhla dohoda o hlasovatelnosti jednotlivých návrhů tak, jak jste je nyní předložil, protože zde vznikly jisté pochybnosti, zejména u vašeho prvního návrhu rozdělení C1a) a C1b), posléze potom po odstavcích, ale myslím, že se tím budeme zabývat v okamžiku projednávání procedury.

Dalším přihlášeným do této rozpravy je pan poslanec David Rath. Uděluji vám slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Paní předsedající, dámy a pánové, členové vlády. Já se asi budu opakovat, protože k tomu tématu těžko něco dodat. Ale opakoval se i pan ministr financí. Můj příspěvek se týká spotřební daně na cigarety, a kdyby pan ministr financí nevystoupil a mlčel, tak bych nevystupoval ani já. Nicméně musím konstatovat, že kouření je luxus, není to životní potřeba, a kouření je velmi nebezpečný společenský luxus. Nebezpečný v tom, že způsobuje celou řadu zásadních závažných smrtelných onemocnění…

Já bych poprosil o větší klid v sále.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já poprosím za vás o klid, kolegyně a kolegové.

 

Poslanec David Rath: Já budu muset zvýšit hlasovou intenzitu a někdo zase bude mít pocit, že příliš křičím.

Takže dámy a pánové, asi neřeknu nic nového, když řeknu, že kouření je skutečně velmi nebezpečné a způsobuje řadu zásadních smrtelných onemocnění, na jejichž léčbu vynakládáme desítky miliard ročně. Protože nemáme nějakou speciální zdravotní daň na cigarety, tak tuto část léčby platíme ze státního rozpočtu a z daní. Tudíž je logické, že cigarety jsou zatíženy daní, a daní poměrně vysokou, a i z výtěžku této daně se doplácí a přispívá na zdravotní pojištění. Je prostě absurdní tvrdit, že zvýšením této daně my nedosahujeme žádného efektu. Všude na světě je prokázáno, že zvýšená cena cigaret vede za prvé ke snížení spotřeby, ke snížení počtu nových kuřáků zvláště v kategoriích dětí a současně v průběhu dalších let po tom snížení i ke zvýšenému výběru těchto daní do státního rozpočtu. Tedy jsou alespoň finanční prostředky na lepší léčbu lidí nemocných a nemocných v souvislosti s tímto zlozvykem.

Já jsem šokován tím, že ministr financí současné vlády říká: nezvyšujme daně, protože nám stoupne pašování. Já tedy očekávám, že v danou chvíli buď rezignuje ministr vnitra, současně i ministr financí a současně i předseda vlády, protože přiznávají, že chtějí tolerovat pašování cigaret. Dámy a pánové, to je vaše odpovědnost, odpovědnost vlády dělat takové kroky, aby samozřejmě kriminální činnost pašování cigaret byla minimalizována. Samozřejmě nejsem snílek, abych si myslel, že tato věc bude úplně vytěsněna. Ale bude minimalizována, pokud vámi řízené složky budou skutečně konat to, co konat mají. Takže buď rezignujte, anebo bojujte skutečně účinně s pašováním cigaret. Jestli já tady slyším od člena vlády, ministra financí Tlustého, že konstatuje, že bude narůstat pašování cigaret, a on to povídá, jako kdyby povídal, že zítra bude svítit sluníčko nebo pršet, tak nemá ve své funkci co pohledávat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP