(11.30 hodin)

Poslanec Petr Tluchoř: Omlouvám se.

Dále byla volba členů a náhradníků dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (bod 46).

Bylo vydáno 178 hlasovacích lístků, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 165, počet neodevzdaných hlasovacích lístků 13.

Pro Tomáše Úlehlu bylo odevzdáno 143 hlasů a pro pana Petra Fialu bylo odevzdáno 98 hlasů. V prvním kole byl za člena zvolen Tomáš Úlehla, v prvním kole byl za náhradníka zvolen Petr Fiala.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tím bod končí.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Bod končí, ano.

Poslední je zápis o volbě členů dozorčí rady České konsolidační agentury (bod 38).

Počet vydaných hlasovacích lístků 178, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 168. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků 10.

Pro Poslance Michala Doktora bylo odevzdáno 59 hlasů.

Pro pana poslance Libora Ježka bylo odevzdáno 65 hlasů.

Pro poslance Ladislava Libého bylo odevzdáno 47 hlasů.

Pro paní poslankyni Marii Rusovou bylo odevzdáno 81 hlasů.

Pro pana poslance Antonína Sýkoru bylo odevzdáno 82 hlasů.

Pro pana Pavla Tollnera bylo odevzdáno 54 hlasů.

V prvním kole nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupují všichni.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Takže tento bod je v tuto chvíli přerušen. Pane předsedo, jaký navrhujete další postup?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Navrhuji další postup takový, že by druhé kolo volby členů dozorčí rady České konsolidační agentury a druhé kolo volby členů a náhradníků správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny proběhlo zároveň s pevně zařazenými body v 16 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Myslím, že to je rozumný návrh. Takže pro tuto chvíli vám děkuji.

 

Myslím, že v souladu se schváleným pořadem můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo 35, což je

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 36/ - třetí čtení

 

Jsme ve třetím čtení a prosím, aby přišel pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a aby se svých povinností také ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Alena Páralová.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, členové vlády, vzhledem k tomu, že se ukázalo v legislativním procesu, že můj pozměňovací návrh pod bodem D4 není zcela legislativně doladěn s dalšími zákony, navrhuji, aby Sněmovna hlasovala o zpětvzetí bodu D4 a s tím související body D1 a D2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Věřím, že paní zpravodajka to má zaznamenáno. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Nikdo, takže rozpravu končím. (Porada u předsednického stolu.) Pan místopředseda vlády už je zde, takže asi nic nebrání tomu, abychom se pustili do procedury, která následuje po ukončení rozpravy ve třetím čtení. (Porada u předsednického stolu.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP