(18.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: S přednostním právem nyní žádá o slovo místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. S faktickou poznámkou - ještě dávám slovo nyní pro faktickou poznámku panu poslanci Plevovi, poté bude mluvit pan místopředseda. Pan poslanec Morava má druhou faktickou poznámku.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní místopředsedkyně, já bych vaším prostřednictvím položil jednu otázku vpravdě renesanční osobnosti pana dr. Ratha, který kromě lékaře je i fundovaným historikem a špičkovým ústavním právníkem: Proč tedy sociální demokracie se vlastně vysmívala ústavě tím, že tři měsíce blokovala a paralyzovala činnost Poslanecké sněmovny, že neumožnila zvolení žádného předsedy Poslanecké sněmovny? (Projevy nesouhlasu ze strany poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Druhá faktická poznámka - pan kolega Morava. Prosím.

 

Poslanec Jan Morava: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, já budu rovněž reagovat na vystoupení pana Ratha. Trojkoalice nespoléhala na přeběhlíka. Trojkoalice spoléhala na to, že předseda sociální demokracie umí říkat i státotvornější větu, než co z toho budu mít já. (Potlesk části poslanců z pravé strany sálu, projevy protestů poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Faktická poznámka - pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Já myslím, že bychom neměli zapomínat na realitu, jaká byla. Prostě sociální demokracie tady nic neblokovala. Víte, že vláda sociální demokracie podala demisi, nebo podala návrh na demisi panu prezidentovi okamžitě po parlamentních volbách, a byl to on, kdo ji nepřijal. Takže to vakuum tady opět vytvořil pan prezident. On mohl demisi přijmout a ten týden, ten den jmenovat předsedu nejsilnější politické strany pana Mirka Topolánka novým předsedou vlády. Že tak neučinil, začal tím obcházet ústavu.

A prosím vás, když vyčítáte sociální demokracii, že drží jednotný postup tím, jak se domluvila, tak říkejte i to druhé, b - já jsem viděl, jak poslanci Občanské demokratické strany ukazovali svým kolegům, jak hlasují - takto (ukazuje), u volební urny. Takže mentorujte druhé, pokud se sami chováte slušně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan místopředseda Vojtěch Filip má slovo s řádnou přihláškou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, kolegové a kolegyně, já se pokusím vrátit k tématu.

Kdyby nebyla situace tak vážná, tak bych byl první, který by návrh Senátu považoval za výsměch ústavě, a byl bych pro jeho zamítnutí. Protože hrát si s tím, co Senát navrhl, je velmi nebezpečné. Jiná věc je to, kam se posunula debata v této situaci a jakým způsobem uvažuje alespoň velká část Poslanecké sněmovny. To znamená pokud jde o ústavní věci, řešit je ústavním kvorem, a nikoli prostou většinou nebo nadpoloviční většinou všech. To si myslím, že Senát nejen nezvážil, ale dokonce udělal hrubou chybu a trochu ústavní podraz. Ale vzhledem k tomu, jaká je situace, jsem přesvědčen, že minimálně nejen této Sněmovně, ale celé politické scéně v České republice pomůže debata nad tím, jestli ústava předpokládá všechny možnosti, které mohou nastat v politické situaci.

Nesouhlasím se svými předřečníky v jedné věci, a řeknu to docela otevřeně, že když se o nic nepokusíme, máme tady ústavu. Ano, můžeme podle ní postupovat, a pět měsíců se nám to nedaří. Řekněme si to na rovinu. Můžeme ale také říci, že ty hluboké příkopy, o nichž mluvil včera prezident republiky, jsou vykopány a že se je nedaří přemostit. To je také realita. A proto si myslím, že můžeme postupovat tak, že ty hluboké příkopy budeme ještě prohlubovat a ještě rozšiřovat, anebo budeme schopni, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, alespoň toho, že v tom třetím neúspěšném pokusu, který se bude neodvratně blížit, řekneme: My jsme se byli schopni domluvit alespoň na tom, že se slušně rozejdeme, že budeme schopni najít termín, který nebude poškozovat ani jednu, ani druhou politickou stranu. Budeme schopni se domluvit na tom, že k volbám přistoupíme jako lidé a nikoli jako rozhádaná smečka.

Věřte mi, že v tomto ohledu je ta diskuse minimálně potřebná, a můžu říci, že to, že nenavrhnu zamítnutí v prvním čtení, je dáno právě tím, že tato debata by měla kultivovat politické prostředí v České republice. Že tato debata má smysl právě proto, abychom mohli posunout ty naše úvahy trochu dál. Možná že vůbec ta debata nebude nikdy skončena, protože prostě ten třetí neúspěšný pokus tady bude, a můžeme to zkoušet se zdržováním jakkoli. Přijetí ústavního zákona nemá běžné lhůty v Senátu jako jiné zákony a věřte mi, až to tam zpátky do Senátu pošleme v jiném, pokud se tady dohodneme na nějakém znění, tak v Senátu může nastat situace docela jiná.

A proto jsem přesvědčen, že propuštění tohoto návrhu v prvním čtení a debata nad tím, jestli je důležité, nebo není důležité mít pokus o smír předtím, než se rozejdeme rozhádání, je podle mého soudu debata důležitá. Důležitá proto, abychom si vážili naší republiky, našeho státu a toho, že se snažíme, alespoň někteří, dodržovat ústavu. Děkuji vám. (Poslanci KSČM tleskají.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím pana kolegu Martina Bursíka nyní o slovo. Je zatím posledně přihlášeným. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Bursík: Dámy a pánové, dobrý večer. Další hlasově indisponovaný poslanec, tak mě omluvte, že budu mluvit tišeji.

Ten jednací řád je nějaký divný - tady se přihlásíte do debaty, máte chuť diskutovat, mezitím vás předběhne x poslanců, kteří mají majáčky na hlavě, a tudíž přednostní právo. Pak se ta debata vyvine tak, že už přestanete mít chuť diskutovat, ale teď se zase zklidnila, a také pokládám za důležité tady vystoupit a vysvětlit důvod, proč bych doporučoval vám, ctěným kolegyním a kolegům, abyste podpořili projednávání tohoto pozměňovacího návrhu a pustili ho do druhého čtení.

Já myslím, že ta debata tady běží trochu mimoběžně. Někteří z vás tady střílíte na ptáky, ale přitom už za rohem je připravený medvěd.

Diskutuje se tady senátní návrh zákona, který kdyby zůstal sám o sobě tak, jak je, je skutečně problematický. Ten senátní návrh je ústavně problematický, protože on je ústavním zákonem, to je v pořádku, ale vlastně dává pravomoc Poslanecké sněmovně, aby usnesením, které je přijato pouze nadpoloviční většinou poslanců, nepřímo měnila Poslanecká sněmovna ústavu, protože tím zkracuje volební období. Čili skutečně ten návrh z ústavněprávního pohledu, tak jak nám ho analyzovali právníci, je problematický.

Druhým problematickým momentem je to, že voliči nám dali aktem zvolení mandát, a ten mandát se opírá o článek 16 ústavy, který říká, že volební období je čtyřleté. A z logiky věci tedy zkrácení toho volebního období by mělo využít ústavní většinu poslanců a nikoli prostou. My jsme se jako poslankyně a poslanci Strany zelených začali touto předlohou zabývat v momentě, kdy jsme si modelovali situaci, že možná budeme postaveni před pro nás velmi nepříjemný moment. Že se totiž budeme rozhodovat, zdali hlasovat o zkrácení volebního období formou ústavního zákona, tak jak už tady o tom byla vedena diskuse. A protože tohle nám z principiálního pohledu přijde problematické a neradi bychom se do tohoto momentu dostali, tak proto jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem využít platformy toho podvozku, toho vehiklu, který nám sem Senát posílá, k tomu, abychom navrhli korekturu toho návrhu, která je ústavně košer, která je ústavně v pořádku a která skutečně do ústavy doplňuje instrument, který tam nemáme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP