(17.40 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jelikož zákon o archivnictví a spisové službě projednával výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, myslím, že by bylo logické, aby projednal také tento návrh zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Je zde další návrh na přikázání? Není. Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Prvním návrhem…

O slovo se hlásí místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, ale před tímto hlasováním. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní místopředsedkyně. Navrhuji, aby byl přikázán tento tisk výboru petičnímu, protože tiskem obdobným, tím se také petiční výbor zabýval.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Registruji návrh na přikázání petičnímu výboru a ještě jednou se ptám, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru. Není-li tomu tak, budeme se nejprve zabývat hlasováním o přikázání předloženého návrhu výboru pro bezpečnost.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 102. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání, tedy s návrhem na výbor pro bezpečnost. Kdo je proti?

Hlasování číslo 102. Přítomno 167, pro 161, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Druhým výborem, o němž budeme nyní hlasovat, je výbor pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 103. Kdo souhlasí s přikázáním tomuto výboru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 103. Přítomno 167, pro 153, proti 2. Také tento návrh byl přijat.

 

A do třetice je zde návrh na přikázání výboru petičnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 104. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání petičnímu výboru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 104. Přítomno 166, pro 91, proti 64. Také tento návrh byl přijat.

 

Byl zde vznesen dále návrh na prodloužení jednání ve výborech o 30 dnů.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 105. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 105, přítomno 166, pro 84, proti 65. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost, výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu a výboru petičnímu. Lhůta k jeho projednání ve výborech je prodloužena o 30 dnů.

Děkuji panu navrhovateli, loučím se s místopředsedou Senátu Jiřím Liškou. Děkuji také panu zpravodaji a končím projednávání bodu číslo 17.

 

Můžeme se věnovat třetímu pevně zařazenému bodu na dnešní odpoledne a tímto bodem je bod číslo

 

18.
Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 16/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 16/1. Z pověření Senátu předložený návrh zákona uvede senátor Tomáš Julínek. Vítám pana senátora a pana ministra v jedné roli a prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře. (V sále je velký hluk.) A prosím ještě, než přeci jenom přistoupíme k projednávání tohoto bodu, prosím všechny kolegy, aby věnovali pozornost tomuto aktuálně zahájenému bodu.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se především omluvil za svou indispozici.

Dovolte také zároveň, abych vás jako zástupce navrhovatelů seznámil se senátním návrhem na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

V současné době ústava umožňuje prezidentovi vyhlásit mimořádné volby v případě, že vláda třikrát po sobě nezíská důvěru Sněmovny, umožňuje to také například při dlouhodobé -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pardon, promiňte, pane kolego, já ještě jednou a důrazně žádám všechny, aby svá individuální jednání přenesli mimo prostory jednací síně a věnovali pozornost projednávanému bodu! Děkuji.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Umožňuje to také například při dlouhodobé nečinnosti Sněmovny, nebo když poslanci do tří měsíců nerozhodnou o vládní předloze, s jejímž projednáváním kabinet spojil otázku důvěry. Ústava ČR zvolila velmi restriktivní úpravu, která činí rozpuštění Poslanecké sněmovny, to je té parlamentní komory, která je vztahem odpovědnosti a důvěry propojena s vládou, málo pravděpodobným. V praxi se to přitom ukazuje jako nedostatek. Svědčí o tom jak průběh a způsob řešení vládní krize z přelomu let 1997 a 1998, tak události posledních měsíců. Je nanejvýš žádoucí, aby ústava usnadnila obecné a přitom vyvážené řešení situací hrozících paralýzou vládnutí. Jedině tak bude možné čelit úvahám o jednorázovém mimoústavním řešení typu ad hoc zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny.

Chci zdůraznit, že navrhovaná změna, byť poněkud akcentována poslední vládní krizí, není určena jednoúčelově k jejímu řešení.

Návrh hovoří o tom, že iniciátorem rozpuštění Sněmovny se v souladu se zahraničními vzory stává vláda aktem demise. Prezident republiky může posoudit nastalou situaci a pověřit někoho sestavením nové vlády. Stejně tak však může usoudit, že sestavení nové vlády by nebylo úspěšné, a proto navrhne Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas se svým rozpuštěním. Poslanecká sněmovna může odmítnout vyslovit souhlas, což udělá zejména za předpokladu, že se jí jeví pravděpodobným sestavení akceschopné vlády. Shoduje-li se s prezidentem republiky v hodnocení situace jako politického patu, vysloví souhlas s jeho návrhem na své rozpuštění a umožní opětovné rozhodnutí voličů. K rozpuštění Sněmovny dojde tedy rozhodnutím prezidenta republiky po vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou.

Předkládaný návrh není samozřejmě samospasitelný, nesporně však umožňuje vyřešit vládní krizi za předpokladu zájmu vlády, prezidenta republiky a Poslanecké sněmovny, tj. za předpokladu široké shody. Jakmile kterýkoliv z jmenovaných orgánů s předčasnými volbami nesouhlasí, tento instrument selže.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane senátore, a prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení. Tímto zpravodajem je pan poslanec Zdeněk Jičínský. Prosím, pane kolego.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP