(Jednání pokračovalo v 17.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené dámy, vážení pánové, skončila přestávka pro jednání klubu sociální demokracie. Já vás všechny prosím, abyste se posadili do svých lavic, neb je před námi hlasování o zamítnutí senátního návrhu zákona o Ústavu paměti národa a změně některých dalších zákonů. Já vás všechny odhlašuji, prosím o vaši novou registraci. A ještě jednou vás všechny žádám, abyste se posadili, abychom se mohli zhostit hlasování, které je před námi.

Slovo má pan zpravodaj, který nám nastíní postup. Prosím.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji, paní místopředsedkyně. V rozpravě vystoupilo jedenáct poslanců. Padly návrhy na zamítnutí, vrácení předkladatelům k dopracování a v případě propuštění do dalšího čtení prodloužit lhůtu na projednávání ve výborech o 30 dnů. Můžeme přejít k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já se jenom musím ujistit, protože jsem přebírala řízení a mám zde pouze poznámku, že padly návrhy na zamítnutí zákona. Vy jste říkal, že padl také návrh na vrácení (souhlas), takže se budeme nejprve věnovat návrhu na vrácení, který zde byl, věřím slovům pana zpravodaje, přednesen.

 

Poslanec Karel Černý: Paní místopředsedkyně, byl to můj návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto upřesnění.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 96. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 96. Přítomno 163, pro 81, proti 80. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat. (Syčením z pléna požádáno o kontrolu hlasování.) Pardon. Počkáme chvilku, protože zvláštním zvukovým signálem mi bylo dáno najevo, že proběhne kontrola hlasování.

Je námitka proti hlasování? S námitkou se hlásí pan poslanec Šincl.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Hlasoval jsem pro, nicméně objevil se křížek, že jsem nehlasoval. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak. O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 97. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo souhlasí s takto vznesenou námitkou. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 97. Přítomno 164, pro 115, proti 14. Námitka byla přijata.

 

Opakujeme tedy hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 98. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 98. Přítomno 167, pro 86, proti 80. Návrh byl přijat.

 

Ale vidím, že ještě i toto hlasování bude zkontrolováno. Proto vás prosím o chvíli trpělivosti.

Je námitka, prosím? Paní poslankyně Zubová má slovo. Prosím.

 

Poslankyně Olga Zubová: Já bych chtěla zpochybnit hlasování. Hlasovala jsem proti zamítnutí, a objevilo se pro.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 99. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti této námitce?

Hlasování číslo 99. Přítomno 167, pro 132, proti 7. Námitka byla přijata.

 

Do třetice tedy budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy a prosím, abyste se opět zaregistrovali.

 

V hlasování s pořadovým číslem 100, které zahajuji, žádám, aby ti, kdo jsou pro, hlasovali pro vrácení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 100. Přítomno 167, pro 83, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Probíhá kontrola hlasování. Je námitka proti tomuto hlasování? Není.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Návrh přednesli, alespoň podle mých záznamů, kolegové Maršíček, Grebeníček, Martínek.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 101. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 101. Přítomno 167, pro 83, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost. Má prosím někdo jiný návrh? Pan poslanec Pleva se hlásí.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP